Stephanotis - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn adnabyddus am ei ddail gwyrdd tywyll a'i flodau coesyn byr, mae stephanotis wedi bod yn annwyl ers amser maith am ei harddwch a'i arogl melys. Dewch i ni ddarganfod sut a pham y daeth y stephanotis yn flodyn priodas poblogaidd, ynghyd â'i darddiad a'i ystyron symbolaidd.

  Am y Blodyn Stephanotis

  Brodorol i Fadagascar a De-ddwyrain Asia, Stephanotis yw'r genws o blanhigion dringo yn y teulu Asclepiadaceae . Yr amrywiaeth mwyaf cyffredin yw'r Stephanotis floribunda , a elwir hefyd yn jasmin Madagascar - er nad yw'n perthyn i'r teulu jasmin. Cododd y dryswch yn unig oherwydd y tebygrwydd rhwng arogl a golwg dau flodyn.

  Deilliodd yr enw Stephanotis o'r termau Groeg stephanos , sy'n golygu coron , a otis sy'n cyfieithu i glust ? Gallai hyn fod oherwydd bod ymddangosiad ei sylfaen tiwbaidd yn debyg i gamlas clust, gan agor yn bum llabed tebyg i goron. Gall y llwyn tebyg i winwydden dyfu dros 20 troedfedd o uchder, gyda dail sgleiniog, siâp hirgrwn a blodau gwyn serennog mewn clystyrau.

  Mae'r blodau hyn yn wych ar gyfer ychwanegu persawr i'r ardd, er mai dim ond yn yr ardd y maent yn ffynnu. rhanbarthau heulog, trofannol, ac ni allant oroesi rhew, yn ogystal â newidiadau sydyn mewn tymheredd. Gyda digon o gynhesrwydd, golau a lleithder, gall stephanotis flodeuo ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, yn enwedig ddiwedd y gwanwyn a diwedd yr haf i mewn i.disgyn.

  Ystyr a Symbolaeth Stephanotis

  Wrth ddewis y blodau priodas perffaith, mae ystyron symbolaidd weithiau'n bwysicach nag apêl esthetig. Yn ffodus, mae stephanotis yn cynrychioli priodas ei hun. Dyma rai o'i ystyron:

  • Hapusrwydd mewn Priodas - Fe'i gelwir weithiau yn wahanlen briodas neu blodyn priodas Hawaii , mae stephanotis yn symbol o gwynfyd priodasol. Does ryfedd, dyma'r blodyn traddodiadol mewn tuswau priodas, canolbwyntiau, a hyd yn oed cacennau.
  • Symbol o Purdeb – Mae lliw gwyn a siâp cain ar y blodyn, gan ei wneud yn gynrychiolaeth berffaith o burdeb, yn ogystal ag ymgorfforiad o berthynas gariadus y cwpl.
  • Ffortiwn a Lwc – Mewn rhai diwylliannau, y blodyn yn cael ei ystyried yn swyn lwcus. Bydd teulu a ffrindiau yn rhoi eu dymuniadau gorau ar ddiwrnod y briodas, a chredir bod y blodyn yn dod â phob lwc i'r briodferch. y ffordd greadigol o ddweud, “Dewch gyda mi,” neu “Hoffwn deithio gyda chi,” sy'n addas ar gyfer parau sydd newydd ddyweddïo neu briod sy'n barod i gychwyn ar anturiaethau newydd gyda'i gilydd.
  13>

  Defnyddio Blodyn Stephanotis trwy gydol Hanes

  Mae’r blodau gwyn persawrus hyn wedi cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd ers canrifoedd, gan gynnwys mewn persawrau a cholur.

  • >Mewn Hud ac Ofergoeliaeth
  Yn ystodyr hen amser, defnyddiwyd stephanotis fel persawr i ddenu cariadon. Credir ei fod yn gysylltiedig â dirgelion fferomonau, lle gall arogleuon ddylanwadu ar yr hyn sy'n ddeniadol i ni. Oeddech chi'n gwybod ei fod yn cael ei ystyried yn un o'r blodau mwyaf persawrus yn y byd, a hyd yn oed yn cael ei alw'n Fleur Parfum?
  • Yn Gastronomeg

  Er ei fod yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin fel garnais ac fel toppers cacennau priodas, mae stephanotis yn ysbrydoli dyluniadau blodau siwgr, fel arfer yn cael eu darlunio mewn candies artistig ac addurniadau cacennau ar gyfer achlysuron arbennig. Nid yw'r planhigyn yn fwytadwy, ond nid yw'n wenwynig chwaith.

  • In Beauty

  Yn ystod y canol oesoedd, credir bod y blodyn a ddefnyddir i wneud colur a phowdrau gwedd ar gyfer atal brychni haul, fflysio'r wyneb, cochni, brychau, ac afliwiadau croen. Roedd rhai'n credu bod ganddo briodweddau tonig, oeri ac astringent, a helpodd i gynnal gwedd naturiol, ifanc. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Y Blodyn Stephanotis a Ddefnyddir Heddiw

  Mewn rhanbarthau trofannol, mae'r blodau hyn yn berffaith ar gyfer gerddi awyr agored, borderi, a gorchuddion ar gyfer ffensys. Mae'n winwydden ddringo egsotig a fydd yn ychwanegu lliw a harddwch i ddyluniad eich gardd bwthyn. Yn oerachhinsoddau, gellir tyfu stephanotis mewn tai gwydr, tai poeth, a chynwysyddion.

  Oherwydd bod gan stephanotis arogl persawrus ond heb fod yn ormesol, mae'n ddelfrydol ar gyfer addurno dan do heb gymryd llawer o le. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r tymheredd wedi'i reoleiddio a'u gosod mewn mannau lle gallant gael digon o olau. Hefyd, gellir eu tyfu mewn potiau mawr, wedi'u gefeillio o amgylch caniau pren neu fframiau gwifren, y gellir eu harddangos ar ddeciau a phatios.

  Gan fod y blodau hyn yn cynrychioli gwynfyd priodasol, fe'u defnyddir yn gyffredin mewn tuswau priodas, boutonnières , corsages, centerpieces, a thorchau. Gall tusw o stephanotis fod yn drawiadol, ond fe'u defnyddir yn aml fel blodyn llenwi â blodau eraill.

  Pryd i Roi Blodau Stephanotis

  Gan fod y blodau hyn yn gysylltiedig â phriodas, dyma'r gorau anrheg i longyfarch cyplau sydd newydd ymgysylltu, fel dymuniad am wynfyd priod yn y dyfodol. Hefyd, mae stephanotis yn anrheg flodeuog wych ar gyfer Dydd San Ffolant, yn ogystal â phen-blwyddi. Mae'r blodau hyn yn hynod amlbwrpas a gellir eu cymysgu â blodau eraill i adlewyrchu'ch teimladau. Yn fwy na hynny, maen nhw'n anrheg ddelfrydol i gariadon planhigion - meddyliwch am benblwyddi, partïon dyrchafu, a hyd yn oed Sul y Mamau.

  Yn Gryno

  Fel symbol o hapusrwydd priodasol, mae stephanotis yn parhau i fod yn hoff flodyn ar gyfer priodasau. Yn wir, mae’n un o’r blodau sy’n dweud ‘Rwy’n gwneud.’ Bydd y blodau gwyn siâp seren hyn hefyd yn ychwanegu rhywfaint o arogl ateich gerddi.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.