Triawd y Byd: Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o'r symbolau mwyaf cyffredin ond mwyaf cyfriniol yw'r triawd byd, a geir mewn diwylliannau gwahanol. Mae'r symbol yn cynnwys cylch sy'n cynnwys tri chynllun tebyg i ddiferyn, wedi'u gosod yn y fath fodd fel eu bod yn ymddangos yn ddeinamig.

  Tra bod triawd y byd yn edrych yn debyg i'r symbol Tseiniaidd yin-yang , mae eu hystyron symbolaidd yn dra gwahanol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar yr hyn y mae symbolau triad y byd yn ei olygu.

  Arwyddocâd y Rhif Tri

  Er bod symbol triad y byd bellach yn cael ei ddefnyddio'n eang ledled y byd, ei gydnabod fel symbol dwyreiniol. Mae'r cysyniad o dri wedi'i ystyried yn rhif cysegredig neu lwcus mewn llawer o ddiwylliannau, gyda sawl symbol ysbrydol a chrefyddol yn ymgorffori triawd.

  Fel y soniwyd yn gynharach, mae symbol triad y byd yn gysylltiedig â'r yin-yang, symbol sy'n dynodi pwysigrwydd gwrthgyferbyniadau pegynol i gynnal cydbwysedd yn y byd: bywyd a marwolaeth; haul a lleuad; da a drwg ... a phob peth arall a ddaw mewn parau cyflenwol yn cael eu dathlu gan yin-yang.

  Fodd bynnag, mae symbol triad y byd yn ychwanegu trydedd elfen i'r cysyniad o yin-yang. Dyma'r elfen a gyflawnir pan fo dau gyferbyniad pegynol mewn cydbwysedd: yr elfen o gydbwysedd.

  Ystyr a Symbolaeth Triawd y Byd

  Yn gryno, mae symbol triad y byd yn cydnabod pryd mae dau gyferbyniad yn dod at ei gilydd, maen nhw fel arfer yn creu traeanbod – endid cytbwys sy'n tynnu cryfder o'r ddau gyferbyniad.

  Yr enghraifft berffaith ar gyfer hyn fyddai uno gwryw a benyw, gan greu bywyd newydd ar ffurf plentyn. Tra byddai'r yin-yang yn dathlu deuoliaeth dynion a merched yn unig, mae symbol triad y byd hefyd yn taflu goleuni ar ffrwyth eu hundeb, sef y plentyn.

  Enghraifft arall o gydbwysedd perffaith a gyflawnwyd fesul tri yw'r undod y meddwl, y corff, a'r ysbryd. Gallai triawd y byd yn dda iawn gysylltu â'r deffroad ysbrydol sy'n dilyn undeb meddwl a chorff datblygedig.

  Symbol o Gynnig Di-ddiwedd

  Ar wahân i'w gysylltiad â'r cydbwysedd cosmig a'r sefydlogrwydd a ddaw fesul tri, mae triawd y byd hefyd yn cynrychioli mudiant a chynnydd diddiwedd creaduriaid byw.

  Credir bod ffrâm gron symbol triad y byd yn cynrychioli'r Ddaear ei hun, tra bod y tri siâp y tu mewn yn symbol o'r creaduriaid sy'n cydfodoli ynddi. Sylwch sut mae'r tri siâp afreolaidd i'w gweld yn ffurfio cylch neu droellog. Mae'n ymddangos bod hyn yn cynrychioli natur barhaus bywyd a sut mae'n symud yn barhaus wrth geisio cydbwysedd ac ecwilibriwm.

  Amlapio

  Mewn bywyd, cyflawnir cytgord nid trwy weld pethau mewn du a gwyn neu drwy ddewis un ochr dros y llall pryd bynnag y bydd dewis yn cael ei wneud. Fel y mae symbol triad y byd yn ein hatgoffa, dod o hyd i gydbwysedd yw'r cyfanynghylch cydnabod y ddeuoliaeth ym mhob peth, a chynnal cytgord rhwng holl rymoedd natur sy'n gwrthdaro.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.