Wereldtriade: betekenis en symboliek

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Een van de meest voorkomende en toch meest mystieke symbolen is de wereldtriade, die in verschillende culturen voorkomt. Het symbool bestaat uit een cirkel waarbinnen zich drie waterdruppelachtige motieven bevinden, zo geplaatst dat ze dynamisch lijken.

  Terwijl de wereldtriade lijkt op de Chinese yin-yang symbool In dit artikel bekijken we wat de symbolen van de werelddriehoek betekenen.

  Betekenis van het getal drie

  Hoewel het symbool van de wereldtriade nu overal ter wereld wordt gebruikt, wordt het erkend als een oosters symbool. Het concept van drie wordt in vele culturen beschouwd als een heilig of gelukbrengend getal, waarbij verschillende spirituele en religieuze symbolen een triade bevatten.

  Zoals eerder vermeld is het symbool van de wereldtriade verwant aan de yin-yang, een symbool dat het belang aangeeft van polaire tegenstellingen bij het handhaven van het evenwicht in de wereld: leven en dood; zon en maan; goed en slecht... en alle andere dingen die in complementaire paren voorkomen worden gevierd door de yin-yang.

  Het symbool van de wereldtriade voegt echter een derde element toe aan het begrip yin-yang. Dit is het element dat wordt bereikt wanneer twee polaire tegenpolen in evenwicht zijn: het element van evenwicht.

  Betekenis en symboliek van de wereldtriade

  In een notendop erkent het symbool van de wereldtriade dat wanneer twee tegenpolen samenkomen, zij gewoonlijk een derde wezen creëren - een evenwichtige entiteit die kracht put uit beide tegenpolen.

  Het perfecte voorbeeld hiervan is de vereniging van man en vrouw, waardoor nieuw leven ontstaat in de vorm van een kind. Terwijl de yin-yang alleen de dualiteit van man en vrouw zou vieren, schijnt het symbool van de wereldtriade ook licht op de vrucht van hun vereniging, namelijk het kind.

  Een ander voorbeeld van perfect evenwicht dat in drieën wordt bereikt is de eenheid van de geest, het lichaam en de geest. De wereldtriade zou heel goed betrekking kunnen hebben op het geestelijk ontwaken dat volgt op de vereniging van een ontwikkelde geest en lichaam.

  Een symbool van oneindige beweging

  Afgezien van de associatie met het kosmische evenwicht en de stabiliteit die bij drieën hoort, vertegenwoordigt de wereldtriade ook de oneindige beweging en vooruitgang van levende wezens.

  Het cirkelvormige kader van het symbool van de wereldtriade wordt geacht de aarde zelf voor te stellen, terwijl de drie vormen binnenin symbool staan voor de wezens die er samenleven. Merk op hoe de drie onregelmatige vormen een cirkel of spiraal lijken te vormen. Dit lijkt de voortdurende aard van het leven voor te stellen en hoe het voortdurend in beweging is op zoek naar evenwicht en balans.

  Inpakken

  In het leven wordt harmonie niet bereikt door de dingen zwart-wit te zien of door simpelweg de ene kant boven de andere te kiezen wanneer er een keuze moet worden gemaakt. Zoals het symbool van de wereldtriade ons eraan herinnert, gaat het bij het vinden van evenwicht om het herkennen van de dualiteit in alle dingen, en het handhaven van harmonie tussen alle conflicterende natuurkrachten.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.