Vad är en Globus Cruciger?

 • Dela Detta
Stephen Reese

  Globus cruciger, även känd som klot och kors eller . det triumferande korset , är en kristen symbol från medeltiden med ett kors placerat på ett klot som symboliserar kristendomens herravälde och auktoritet över världen.

  Globus Crucigers historia

  Sedan antiken har klot använts för att avbilda jorden, medan ett klot som hålls i en hand var en symbol för herravälde över jorden. Den romerska guden Jupiter (grekiskans Zeus) avbildas ofta med ett klot i handen, vilket symboliserar hans auktoritet över världen. Sfärer symboliserar dock också perfektion och fulländning, så klotet kan också symbolisera Jupiters perfektion som skapare av allting.

  Andra hedniska avbildningar av klotet kan ses på romerska mynt från den tiden. På ett mynt från 200-talet avbildas den romerske guden Salus med foten på ett klot (som symboliserar dominans och hänsynslöshet), medan ett mynt från 400-talet avbildar den romerske kejsaren Konstantin den förste med ett klot i handen (som symboliserar total auktoritet).

  När symbolen anpassades av de kristna hade man redan associerat klotet med världen. Genom att placera ett kors på klotet förstod även icke-kristna symbolens betydelse. Globus cruciger blev en symbol för härskare och änglar. Den betecknade den kristna härskarens roll som verkställare av Guds vilja.

  Skildringar av Globus Cruciger

  Bild föreställande Elisabet I med globus cruciger och spira i handen

  Globus cruciger är en viktig del av kungliga regalier i vissa europeiska monarkier och bärs ofta tillsammans med en spira.

  Globus cruciger kan också ses på toppen av den påvliga tiara som påven bär. Med tanke på att påven hade lika mycket tidsmässig makt som den romerske kejsaren är det passande att han också hade befogenhet att visa upp globus cruciger.

  I kristen ikonografi avbildas globus cruciger ibland i Jesu Kristi händer, och i detta fall visar symbolen Kristus som världens frälsare (kallad Salvator Mundi ).

  Globus cruciger var mycket populär under medeltiden och fanns ofta med på mynt, i konstverk och kungliga regalier. Än idag är den en del av kungliga regalier.

  I korthet

  Även om man kan hävda att globus cruciger inte längre har samma effekt och makt som tidigare, är den fortfarande en viktig kristen och politisk symbol.

  Stephen Reese är en historiker som är specialiserad på symboler och mytologi. Han har skrivit flera böcker i ämnet, och hans arbete har publicerats i tidskrifter och tidskrifter runt om i världen. Stephen är född och uppvuxen i London och har alltid älskat historia. Som barn ägnade han timmar åt att titta på gamla texter och utforska gamla ruiner. Detta ledde till att han gjorde en karriär inom historisk forskning. Stephens fascination för symboler och mytologi härrör från hans tro att de är grunden för mänsklig kultur. Han tror att genom att förstå dessa myter och legender kan vi bättre förstå oss själva och vår värld.