Beth yw Globus Cruciger?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r globus cruciger, a elwir hefyd yn orb a chroes neu y groes fuddugoliaethus , yn symbol Cristnogol sy'n dyddio'n ôl i'r oesoedd canol. Mae'n cynnwys croes wedi'i gosod ar orb, sy'n symbol o oruchafiaeth ac awdurdod Cristnogaeth dros y byd.

  Hanes Globus Cruciger

  Ers yr hen amser, defnyddiwyd orbs i ddarlunio'r ddaear, tra bod corlan a gynhaliwyd mewn llaw yn symbol o oruchafiaeth dros y ddaear. Mae'r duw Rhufeinig Iau (Groeg: Zeus) yn cael ei bortreadu'n aml yn dal Coryn, sy'n symbol o'i awdurdod dros y byd. Fodd bynnag, mae sfferau hefyd yn symbol o berffeithrwydd a chwblhau, felly gallai'r Coryn hefyd ddynodi perffeithrwydd Iau fel creawdwr popeth.

  Mae darluniau paganaidd eraill o'r Coryn i'w gweld ar ddarnau arian Rhufeinig y cyfnod. Mae darn arian o'r 2il ganrif yn darlunio'r Duw Rhufeinig Salus gyda'i droed ar orb (sy'n symbol o dra-arglwyddiaethu a didostur) tra bod darn arian o'r 4edd ganrif yn darlunio'r ymerawdwr Rhufeinig Cystennin y Cyntaf gyda chortyn yn ei law (yn symbol o awdurdod llwyr).

  Erbyn i'r symbol gael ei addasu gan y Cristnogion, roedd cysylltiad yr orb â'r byd eisoes mewn bodolaeth. Trwy osod croes ar y Coryn, roedd hyd yn oed y rhai nad oeddent yn Gristnogion yn deall arwyddocâd y symbol. Daeth y cruciger globus yn symbol o reolwyr ac angylion. Roedd yn dynodi rôl y rheolwr Cristnogol fel ysgutor ewyllys Duw.

  Darluniau o'r GlobusCruciger

  Delwedd yn darlunio Elisabeth I yn dal globus cruciger a theyrnwialen

  Mae'r globus cruciger yn rhan bwysig o regalia brenhinol mewn rhai brenhiniaethau Ewropeaidd, yn aml yn cael ei gludo ynghyd â teyrnwialen.

  Mae'r globus cruciger hefyd i'w weld ar ben y tiara Pab a wisgwyd gan y Pab. O ystyried fod gan y Pab lawn cymaint o allu tymmorol a'r Ymerawdwr Rhufeinig, y mae yn weddus fod ganddo yntau hefyd yr awdurdod i arddangos y globus cruciger.

  Weithiau darlunir y globus cruciger yn nwylo Iesu Grist, mewn Cristion eiconograffeg. Yn yr achos hwn, mae'r symbol yn dynodi Crist fel Gwaredwr y Byd (a elwir yn Salvator Mundi ).

  Roedd y globus cruciger yn hynod boblogaidd yn ystod yr Oesoedd Canol, gyda llawer o sylw ar ddarnau arian, mewn gwaith celf a regalia brenhinol. Hyd yn oed heddiw, mae'n rhan o regalia brenhinol.

  Yn Gryno

  Er y gellir dadlau nad yw'r globus cruciger bellach yn cael yr un effaith a grym ag a gafodd ar un adeg, mae'n parhau i fod yn symbol Cristnogol a gwleidyddol pwysig.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.