Anadl y Baban - Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn adnabyddus am ei gwmwl awyrog o flodau gwyn, mae anadl babi yn haeddu lle yn eich borderi blodau, eich bwthyn a’ch gerddi creigiau. Dyma pam mae'r blodau hyn yn ffefryn mewn tuswau a threfniadau priodas, a'r hyn y mae'n ei symboleiddio.

  Am Anadl Babi

  Yn frodorol i Ddwyrain Ewrop a Thwrci, mae anadl babi yn cyfeirio at flodau blasus y Genws Gypsophila , sy'n perthyn i'r teulu Caryophyllaceae . Mae'n un o'r grwpiau mwyaf yn y llwyth cnawdoliad.

  Mae'r enw Gypsophila yn deillio o'r termau Groeg gypsos , sy'n golygu gypswm , a philos sy'n cyfieithu fel ffrind . Mae gypswm mewn gwirionedd yn fwyn sylffad meddal wedi'i wneud o galsiwm, sy'n awgrymu bod y blodyn yn ffafrio pridd sy'n gyfoethog mewn gypswm. Fodd bynnag, ei enw poblogaidd yw anadl y babi cyfeiriad at ei olwg feddal, awyrog a phur sydd â chysylltiadau â babanod bach. mewn maint 4 i 6mm. Mae gan ei gymylau o flodau bychain goesynnau tenau, noethlymun, sy'n achosi effaith niwlog gain mewn gerddi a threfniadau blodau. Er eu bod yn edrych yn ysgafn a blasus, mae anadl y babi yn ddigon caled mewn hinsoddau oer a phriddoedd sych, gan flodeuo o ddechrau'r gwanwyn i ganol yr haf.

  • Sylwer: Rhai amrywiadau o'r blasus hwn mae blodau'n cael eu hystyried yn chwyn mewn rhai rhanbarthau o'r Unol Daleithiau a Chanada oherwydd eunatur ymledol sy'n cystadlu â phlanhigion brodorol.

  Ystyr a Symbolaeth Anadl y Baban

  >Mae anadl babi yn flodyn llenwi ardderchog.

  • Cariad Tragywyddol - Oherwydd eu gallu i ffynnu mewn amgylcheddau anodd, maent wedi bod yn gysylltiedig â chariad tragwyddol a di-farw. Er eu bod yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn priodasau i gynrychioli cariad rhamantus, gall y symbolaeth hefyd gyfeirio at berthnasoedd teuluol neu blatonig. a welir yn gyffredin mewn gwyn, yn eu gwneyd yn gynrychioliad o burdeb, diweirdeb a gwyleidd-dra. Mewn cyd-destunau crefyddol, maent wedi'u cysylltu ag ysbrydolrwydd a grym yr Ysbryd Glân yn y ffydd Gristnogol. Gall y blodyn hefyd symboleiddio hunanddisgyblaeth, gan atgoffa rhywun i gysegru ei fywyd i bwrpas mwy a pheidio â chael ei demtio gan ddrygioni.
  • Sweet Beauty – Cyfeirir ato hefyd fel sialc cariad , mae anadl y babi yn ymffrostio yn ei glystyrau llawn o flodau cain, gan ychwanegu cyffyrddiad meddal at duswau a threfniadau.
  • Mewn rhai cyd-destunau, maent yn cynrychioli llawenydd a hapusrwydd , ac weithiau fe'u gelwir yn wyl hapus .

  Yn gyffredinol, mae anadl babi yn symbol o ddidwylledd, purdeb, diweirdeb, tosturi , cariad, diniweidrwydd a rhamant. Roedd Fictoriaid yn caru'r blodyn oherwydd ei olwg dyner a'i ystyron symbolaidd yn iaith yblodau.

  Defnyddio Anadl Babanod Blodau trwy gydol Hanes

  Mae anadl babi wedi cael ei drin ers canrifoedd, gyda rhai mathau'n cael eu defnyddio mewn meddygaeth lysieuol a blodeuwriaeth.

  In Beauty

  Mae rhai mathau o anadl babi yn ffynhonnell gyfoethog o saponins, dyfyniad a ddefnyddir yn gyffredin i wneud sebon a siampŵ.

  Mewn Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Mae'r dyfyniad dywededig o'r blodyn, yn enwedig o'r G. paniculata , yn rhoi hwb i effeithlonrwydd meddyginiaethau amrywiol, yn enwedig y cyffuriau gwrthgyrff a chyffuriau gwrth-ganser ar gyfer lewcemia.

  Mewn Gastronomeg

  Yn yn y Dwyrain Canol, mae rhai mathau o anadl babi yn cael eu defnyddio'n gyffredin i wneud melysion melys fel y halva sy'n seiliedig ar flawd neu fenyn cnau. Mewn rhai ardaloedd, mae anadl y babi yn garnais mewn coctels - yn lle chic i throellau calch a lemwn nodweddiadol.

  Mewn Garddio a Blodeuwriaeth

  Ym 1828, garddwyr Fictoraidd cyflwynodd y blodyn i America, a daeth anadl babi yn hoff flodyn llenwi mewn trefniadau a tuswau. Mae rhai mathau yn boblogaidd fel blodyn wedi'i dorri a gallant bara am sawl diwrnod. Gall rhai rhywogaethau o'r planhigyn lanhau'r amgylchedd trwy amsugno gwenwynigElfennau.

  Blodeuyn Anadl y Baban a Ddefnyddir Heddiw

  Gan amlaf, rydym yn ffafrio blodau mwy na blodau blasus, ond mae anadl y babi yn edrych yn brydferth ar ei ben ei hun neu fel blodyn llenwi. Hefyd, gellir eu tyfu gyda phlanhigion eraill sy'n gwrthsefyll sychder fel blodyn blynyddol neu lluosflwydd. Os ydych chi'n chwilio am flodau cain i'w defnyddio fel gorchudd tir, mae rhai mathau o anadl babi yn edrych yn wych, yn enwedig mewn gerddi creigiau.

  Efallai y bydd anadl babi yn flasus, ond maen nhw'n gwneud iawn amdano o ran cyfaint, ychwanegu golwg dyner at duswau, boutonnieres a chanolbwyntiau. Mewn priodasau gwledig, maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer eiliau, cadeiriau ac addurniadau cacennau. Mae'r blodau hyn hefyd yn berffaith ar gyfer priodasau thema bohemaidd, gan eu bod yn edrych yn ethereal mewn coronau blodau ac ategolion gwallt.

  Os ydych chi'n hoff o gelf a chrefft, gellir sychu anadl babi'n naturiol neu ei drin â glyserin - rhywfaint o liw hyd yn oed nhw mewn amrywiaeth o liwiau. Mae peli blodau, trefniadau hongian, rhedwyr bwrdd a thorchau wedi'u haddurno â'r blodau hyn yn syfrdanol fel addurniadau cartref, yn ogystal ag mewn partïon gwyliau a dathliadau. Gallwch hefyd ddefnyddio'r blodau sych ar gyfer gwneud cardiau cyfarch personol a nodau tudalen.

  Pryd i Roi Blodau Anadl Babi

  Am resymau amlwg, mae anadl babi yn anrheg perffaith ar gyfer cawodydd babanod ac ar gyfer unrhyw arbennig digwyddiad. Gellir eu rhoi mewn tusw, basged, bocs pren, neu hyd yn oed mewn cewyll adar hynafol ar gyfergwedd fympwyol. Oherwydd eu hystyron symbolaidd, mae'n well rhoi blodau anadl babi i'ch anwyliaid, ffrindiau, a hyd yn oed i wasgfa fel neges o anwyldeb. I gael anrheg mwy personol, meddyliwch am emwaith blodau wedi'i wasgu neu gadwyni allwedd wedi'u gwneud â resin.

  Yn Gryno

  Rhamantaidd ac ethereal, mae anadl babi yn ychwanegiad perffaith i'ch tirwedd . Fel symbol o gariad a phurdeb tragwyddol, mae anadl y babi yn ychwanegu ychydig o symbolaeth ac ystyr at briodasau ac achlysuron eraill.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.