Ares - Duw Rhyfel Groeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mab Hera a Zeus , Ares yw duw rhyfel Groeg ac un o'r deuddeg duw Olympaidd. Mae'n cael ei weld yn aml fel cynrychiolaeth o drais a chreulondeb pur ac fe'i hystyrir yn israddol i'w chwaer Athena , sy'n cynrychioli strategaeth ac arweiniad tactegol a militaraidd mewn rhyfel.

  Er ei fod yn llwyddiannus mewn rhyfel, yr oedd ei addoliad gan y Groegiaid yn ammheus, ac ef oedd y duwiolion a garai leiaf.

  Pwy Yw Ares?

  > Ares yw mab Zeusa Hera. Wedi’i ddisgrifio gan Hesiod yn ei Theogenyfel ‘city-saccking Ares’ ac ‘shield-tyllu Ares’, roedd Ares yn cynrychioli ochr waedlyd a mwy creulon rhyfel yn berffaith. Mae'n cael ei ddarlunio'n aml yng nghwmni ei feibion ​​​​gyda Aphrodite, aplty o'r enw Deimos(Terror) a Phobos(Ofn), neu gyda'i chwaer Enyo(Anghydgord). Yn ôl Homer, nid oedd ei gyd-dduwiau a hyd yn oed ei rieni yn hoff iawn ohono.

  Yn gynnar yn Sparta, gwnaed aberthau dynol i Ares o blith y rhai a ddaliwyd o ryfel. Hefyd, yr oedd offrwm nos o gwn hefyd yn Enyalius er anrhydedd iddo. Yn Athen, roedd ganddo hefyd deml wrth droed yr Aeropagus neu “Fryn Ares”.

  Nid oes hanes helaeth o fywyd Ares, ond bu’n gysylltiedig erioed ag Aphrodite o’r amseroedd cynharaf. Mewn gwirionedd, roedd Aphrodite yn cael ei adnabod yn lleol yn Sparta fel duwies rhyfel, gan smentioei statws fel ei gariad a mam ei blant.

  Mars, Duw Rhyfel a thad Romus a Remules (er ei dreisio o'r wyryf Rhea ) yw ei gymar Rhufeinig Ares. sylfaenwyr chwedlonol Rhufain.

  Y myth enwocaf am Ares yw ei frwydr yn erbyn y demigod, Hercules . Roedd mab Ares, Kyknos, yn enwog am atal pererinion ar eu ffordd i Delphi i ymgynghori â'r oracl. Enillodd hyn yr ire o Apollo ac i ddelio â hyn, anfonodd Hercules i ladd Kyknos. Roedd Ares, wedi'i gythruddo gan farwolaeth ei fab, wedi ymgysylltu â Hercules mewn ymladd. Gwarchodwyd Hercules gan Athena a chlwyfwyd Ares.

  Ares yn erbyn Athena

  Rôl braidd yn fach sydd gan Ares ym mytholeg Roegaidd, ac efallai fod hyn oherwydd Athena yn cael ei ystyried bob amser yn rhagori arno. O'r herwydd, yr oedd y ddau bob amser yn ymryson rhyngddynt ac yr oeddynt mewn cystadleuaeth gyson â'i gilydd.

  Yr oedd y ddau yn dduwiau nerthol ac i raddau yn dduwiau dros yr un maes, ond ni allai Ares ac Athena fod yn fwy. yn wahanol i'r llall.

  Cynrychiolai Athena'r agwedd a'r credoau cyffredinol yr oedd yr hen Roegiaid yn eu hystyried yn briodol, fel unigolyn a oedd yn ddeallus, yn ddigynnwrf ac yn fedrus mewn rhyfela. Roedd hi'n ysgolhaig ymroddedig ac yn rhyfelwraig ffyrnig. Mae hi'n cymryd penderfyniadau fel cadfridog mewn rhyfel, gydag amynedd a diplomyddiaeth. Fel y cyfryw, cafodd Athena ei charu a'i pharchu.

  Ar y llaw arall, roedd Ares yn ymgorfforiad oyr hyn nad oedd y Groegiaid am fod, yn greulon, yn ddieflig ac yn ddiempathi. Mae Ares hefyd yn ddeallus, ond caiff ei yrru gan greulondeb a thrais, gan adael marwolaeth, dinistr a dinistr ar ei ôl. Mae'n cynrychioli popeth sy'n waradwyddus mewn rhyfel. Mae ei greulondeb yn cael ei symboleiddio gan ei orsedd ddewisol - sedd wedi'i gwneud o groen dynol gyda nobiau i gynrychioli penglogau dynol. Dyna pam yr oedd Ares yn cael ei gasáu a'r duwiau mwyaf di-gariad o'r holl dduwiau.

  Ares yn Rhyfel Caerdroea

  Roedd Ares bob amser ar ochr ei gariad Aphrodite a bu'n ymladd dros y tywysog Trojan Hector nes iddo gael ei drywanu â gwaywffon yn cael ei harwain gan Athena , a oedd ar ochr y Spartiaid. Yna aeth at ei dad Zeus i gwyno am ei thrais, ond fe'i hanwybyddodd. Yn y diwedd, trechodd Groegiaid Athena y Trojans.

  Y Duw Anghariad

  Gan mai ef oedd duw rhyfel ffyrnig, roedd yn ffiaidd gan bawb. Pan gafodd ei glwyfo mewn brwydr gan Diomedes a’i dad Zeus hyd yn oed ei alw’n “ y mwyaf atgas o’r holl dduwiau”. Dywedodd Zeus hefyd, pe na bai Ares yn fab iddo, y byddai'n sicr o'i gael ei hun yng nghwmni Cronus a gweddill y Titaniaid yn Tartarus.

  Yn wahanol i dduwiau eraill, fe hefyd byth yn datblygu y tu hwnt i'r ddelwedd o gigydd brwydr-frenzy a laddodd chwith a dde. O ganlyniad, dim ond ychydig o epithetau sydd amdano ac mae'r rhan fwyaf yn annifyr, megis “ baen meidrolion ”, a “ y fraich-dwyn ”.

  Symbolau a Symboledd Ares

  Mae Ares yn aml yn cael ei ddarlunio gyda'r symbolau canlynol:

  • Cleddyf
  • Helmet
  • Tarian
  • Caywffon
  • Cerbad
  • Baedd
  • Ci
  • Fwltur
  • Ffagl fflam

  Mae symbolau holl Ares yn gysylltiedig â rhyfela, dinistrio neu hela. Mae Ares ei hun yn symbol o agweddau creulon, treisgar a chorfforol rhyfel.

  Gan ei fod yn hoff o ryfela, gellid ei weld hefyd fel rhywun a oedd yn ceisio profi ei hun nid yn unig i'w rieni ond hefyd i'w rieni. cyd-dduwiau. Ni fyddai'n anarferol i rywun a oedd bob amser yn cael ei roi o'r neilltu fel un israddol fod eisiau cyflawni pethau gwych.

  Gwersi o Stori Ares

  • Creulondeb – Ni fydd creulondeb diangen yn arwain at gariad, edmygedd a gwerthfawrogiad. Mae hon yn stori bwysig y mae’n rhaid bod Ares hefyd wedi’i dysgu ei hun pan ddewisodd ei rieni a’r duwiau eraill gadw eu hunain draw oddi wrtho a dynion yn gwrthod ei addoli. Dim ond mor bell y gall creulondeb eich cael chi, ond ni fydd yn ennill parch pobl i chi.
  • Cystadleuaeth rhwng brodyr a chwiorydd – gall cenfigen, ymladd, a chystadleuaeth ymhlith brodyr a chwiorydd fod yn rhwystredig ac yn straen. Mae'n llawn ymddygiad ymosodol corfforol a all fod yn niweidiol. Mae'r gystadleuaeth rhwng Athena ac Ares yn enghraifft berffaith o negyddoldeb sy'n digwydd pan fydd brodyr a chwiorydd yn wynebu ei gilydd.

  Ares in Art

  Yn yr Hen Roeg aCelfyddyd Glasurol, mae Ares yn cael ei ddarlunio’n aml gydag arfwisg lawn a helmed ac yn cario gwaywffon a tharian y mae’n anodd dweud wrtho ar wahân i ryfelwyr eraill. Roedd ei frwydr yn erbyn Hercules yn bwnc poblogaidd iawn yn y 6ed ganrif CC ar gyfer ffiolau Atig.

  Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd yn dangos cerflun Ares.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddCerflun Ares Mini Queenbox Hen Fytholeg Roegaidd Cymeriad Cerflun Addurno Resin Penddelw... Gweler Hwn YmaAmazon.comCerflun Cerflun Mars / Ares - Duw Rhyfel Rhufeinig (Cas Oer... Gweler Hwn YmaAmazon.com -25%Ares Mars Duw Rhyfel Zeus Mab Cerflun Rhufeinig Alabaster Tôn Aur... Gweld Hwn YmaAmazon.com Roedd y diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 23, 2022 12:09 am<2

  Ares mewn Diwylliant Modern

  Mae Ares yn ymddangos yn helaeth mewn diwylliant modern mewn sawl gêm fideo fel Duw Rhyfel , Oes Mythology , Spartan : Total Warrior , ac Injustice: Gods Among Us Mae hefyd amryw o glybiau chwaraeon yng Ngwlad Groeg a elwir yn Aris, amrywiad o Ares, a'r enwocaf ohonynt yw Aris Thessaloniki. ag Ares yn ei arwyddlun chwaraeon.

  Ffeithiau Ares

  1- Pwy oedd e rhieni Ares?

  Hera a Zeus, duwiau pwysicaf y pantheon Groegaidd.

  2- Pwy yw plant Ares? Roedd gan

  Ares nifer o blant, yn fwyaf nodedig Phobos, Deimos, Eros ac Anteros, Amazons, Harmonia aThrax. Yr oedd ganddo fwy o blant â meidrolion nag â duwiau.

  3- Pwy yw cywerth Rhufeinig Ares?

  Cywerth Rhufeinig Ares yw Mars.

  4- Pwy yw brodyr a chwiorydd Ares?

  Mae gan Ares nifer o frodyr a chwiorydd, gan gynnwys llawer o'r duwiau Olympaidd.

  5- Beth oedd Ares yn ei gynrychioli?<4

  Safodd dros agweddau negyddol ac annymunol rhyfel, gan gynnwys creulondeb pur.

  6- Pwy oedd cymariaid Ares?

  Cawsai Ares llawer o gymariaid, ac Aphrodite yw'r mwyaf poblogaidd ohonynt.

  7- Pa bwerau oedd gan Ares?

  Roedd Ares yn gryf, roedd ganddo sgiliau ymladd a chorfforol uwch. Achosodd dywallt gwaed a dinistr i ba le bynnag yr elai.

  Yn Gryno

  Yn wyllt a di-ildio, Ares oedd ymgorfforiad yr holl bethau ofnadwy ynghylch rhyfel. Erys mewn cymeriad cyfareddol yn y pantheon Groegaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.