Staff Thyrsus – Beth Yn union ydyw?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae staff Thyrsus yn un o'r symbolau mwyaf unigryw i ddod allan o mytholeg Groeg hyd yn oed os yw ychydig yn llai hysbys na symbolau, arfau ac arteffactau eraill. Wedi'i bortreadu fel ffon neu ffon, mae'r Thyrsus wedi'i wneud allan o goesyn ffenigl anferth sydd weithiau wedi'i segmentu fel bambŵ.

  Gall pennaeth y staff amrywio yn dibynnu ar yr artist ond fel arfer mae naill ai'n gôn pinwydd neu'n wedi eu gwneud o ddail gwinwydd a grawnwin. Gellir ei wneud hefyd o ddail eiddew ac aeron.

  Ond beth yn union yw'r Thyrsus a beth mae'n symbol ohono?

  Staff Dionysus

  Y Mae Thyrsus yn fwyaf enwog fel staff Dionysus, duw gwin ym mytholeg Groeg. Mae cymeriadau eraill i’w darlunio neu eu disgrifio fel rhai sy’n cario Thyrsus yn cynnwys pleidleiswyr neu ddilynwyr Dionysus fel y Maenads (yng Ngwlad Groeg) neu Bacchae (yn Rhufain). Dyma oedd dilynwyr benywaidd Dionysus ac mae eu henw yn cael ei gyfieithu’n llythrennol fel “The Raving Ones.”

  Malice gan William-Adolphe Bouguereau (1899). Mae'r paentiad yn dangos Bacchant yn dal thyrsus.

  Roedd y Satyrs – hanner-dynion hanner gafr – a grwydrai'r gwylltion gyda chodiadau parhaol a gorliwiedig hefyd yn aml yn defnyddio neu'n cario Thyrsus. Yn symbolau o ffrwythlondeb a hedoniaeth, roedd y Satyriaid yn ddilynwyr cyson i Dionysus a'i wleddoedd.

  Yn aml, darluniwyd y Maenads/Bacchae a'r Satyrs yn defnyddio Thyrsustrosolion fel arfau mewn brwydr.

  Beth mae'r Thyrsus yn ei symboleiddio?

  Mae ysgolheigion wedi'u rhannu braidd ar ystyr cyffredinol y Thyrsus ond credir yn gyffredinol ei fod yn symbol o ffrwythlondeb, ffyniant, hedoniaeth, yn ogystal â pleser a mwynhad.

  Disgrifiwyd y Maenads/Bacchae a'r Satyrs yn aml fel rhai oedd yn dawnsio gyda throsolion Thyrsus yn eu dwylo yn ystod gwleddoedd gwyllt Dionysus. Ar yr un pryd, ni wnaeth hynny eu hatal rhag chwifio'r trosolion hyn yn ffyrnig hefyd. Defnyddiwyd trosolion Thyrsus hefyd yn ystod rhai o ddefodau a defodau Dionysus a'i ddilynwyr.

  Heddiw, defnyddir y Thyrsus yn bennaf fel symbol o ffrwythlondeb ac mae'r ystyr hwnnw'n weddol hawdd i'w adnabod hyd yn oed gan bobl sy'n anghyfarwydd â Thyrsus. gwreiddiau hanesyddol a mytholegol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.