Beth yw Shamrock a Beth Mae'n Ei Symboleiddio?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Chwyn lawnt dair dail sy’n frodorol i Iwerddon yw’r shamrock. Dyma'r symbol Gwyddelig mwyaf cydnabyddedig ac mae'n cynrychioli hunaniaeth a diwylliant Gwyddelig. Dyma sut y daeth y shamrock gostyngedig i gynrychioli cenedl.

  Hanes y Shamrock

  Gellir olrhain y cysylltiad rhwng y shamrock ac Iwerddon yn ôl i St. Patrick, y dywedir iddo ddefnyddio shamrock fel trosiad wrth ddysgu'r paganiaid am Gristnogaeth. Erbyn yr 17eg ganrif, dechreuwyd gwisgo'r shamrock ar Ddydd San Padrig, gan gryfhau'r cysylltiad rhwng y symbol a'r sant.

  Fodd bynnag, dim ond yn y 19eg ganrif yr oedd y grwpiau cenedlaetholwyr Gwyddelig yn defnyddio'r shamrock fel un o'u harwyddluniau y trawsnewidiodd y symbol yn raddol i gynrychioliad o Iwerddon ei hun. Ar un adeg, gwaharddodd Lloegr Fictoraidd gatrodau Gwyddelig rhag arddangos y shamrock, gan ei weld fel gweithred o wrthryfel yn erbyn yr ymerodraeth.

  Dros amser, daeth y shamrock gostyngedig i gynrychioli ynys Iwerddon, gan ddod yn symbol mwyaf adnabyddus .

  Ystyr Symbolaidd y Shamrock

  Roedd y shamrock yn symbol ystyrlon i'r paganiaid Gwyddelig cyn dyfodiad Cristnogaeth, oherwydd ei gysylltiad â'r rhif tri. Fodd bynnag, heddiw fe'i cysylltir yn fwyaf cyffredin â Christnogaeth, Iwerddon a Sant Padrig.

  • Arwyddlun Sant Padrig

  Y shamrock yw'r arwyddlun o nawdd sant Iwerddon— Padrig St. Yn ôl y chwedl, defnyddiodd Padrig y shamrock gyda'i dair deilen i egluro'r Drindod Sanctaidd i'r paganiaid Celtaidd. Mae'r rhan fwyaf o bortreadau o St. Padrig yn ei ddangos gyda chroes yn un llaw a shamrock yn y llall. Heddiw, mae pobl yn gwisgo shamrocks gwyrdd a chwaraeon ar ddathliadau Dydd San Padrig.

  • Symbol Iwerddon

  Oherwydd y cysylltiad hwn â St. , mae'r shamrock wedi dod yn symbol o Iwerddon. Yn ystod y 1700au, defnyddiodd grwpiau cenedlaetholgar Gwyddelig y shamrock fel eu hemblem, gan ei droi yn symbol cenedlaethol yn ei hanfod. Heddiw, fe'i defnyddir fel arwydd o hunaniaeth, diwylliant a hanes Gwyddelig.

  • Y Drindod Sanctaidd
  St. Defnyddiodd Patrick y shamrock fel cynrychiolaeth weledol wrth ddysgu'r paganiaid Celtaidd am y Drindod. O'r herwydd, credir bod y shamrock yn cynrychioli'r Tad, y Mab ac Ysbryd Glân Cristnogaeth. Yn Iwerddon baganaidd, roedd tri yn nifer bwysig. Roedd gan y Celtiaid lawer o dduwiau triphlyg a allai fod wedi helpu Sant Padrig yn ei esboniad o'r Drindod.
  • Ffydd, Gobaith a Chariad
  Y credir bod tair deilen yn dynodi cysyniadau ffydd, gobaith a chariad. Mae llawer o briodferched a gwastrawd Gwyddelig yn cynnwys y shamrock yn eu tuswau a'u boutonnieres fel symbol o lwc dda a bendithion ar eu priodas.

  Beth yw'r Gwahaniaeth Rhwng y Shamrock a'r Meillion?

  Y shamrock a'r MeillionenMae y meillion pedair deilen yn aml yn ddryslyd ac yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol, ond nid ydynt yr un peth. Rhywogaeth o'r meillionen yw shamrock, sy'n adnabyddus am ei liw gwyrdd cyfoethog a'i dair deilen.

  Ar y llaw arall, pedair deilen sydd gan y feillionen bedair deilen ac mae'n anodd dod o hyd iddo. Ei natur anghyffredin yw'r hyn sy'n ei gysylltu â lwc dda. Credir bod y pedair deilen yn cynrychioli ffydd, gobaith, cariad a lwc.

  Beth yw Boddi’r Shamrock?

  Mae hyn yn cyfeirio at arferiad sy’n digwydd ar Ddydd San Padrig. Pan ddaw'r dathliadau i ben, rhoddir shamrock yn y gwydraid olaf o wisgi. Mae'r wisgi'n cael ei dorri â llwncdestun i San Padrig, ac mae'r shamrock yn cael ei dynnu allan o'r gwydr a'i daflu dros yr ysgwydd chwith.

  Defnyddio Shamrock Heddiw

  Mae'r shamrock i'w weld ar lawer eitemau manwerthu poblogaidd. Defnyddir y symbol yn gyffredin mewn gwaith celf, llenni, dillad, bagiau, croglenni a gemwaith i enwi ond ychydig.

  Mae'r symbol yn hoff ddyluniad crogdlws, gyda llawer o fersiynau arddulliedig o'r planhigyn. Maent hefyd yn gwneud ar gyfer clustdlysau ciwt, swyn a breichledau.

  Mae rhai dylunwyr yn defnyddio planhigion shamrock gwirioneddol gaeth mewn resin. Mae'r dull hwn yn cynnal lliw a siâp y planhigyn go iawn ac yn gwneud anrheg ardderchog i'r rhai sy'n dymuno cael eu hatgoffa o'r shamrock sy'n tyfu'n wyllt yn Iwerddon.

  Yn Gryno

  Gweddill y shamrock arwyddlun syml ond ystyrlon o Iwerddon a'i chysylltiadau crefyddol. Heddiwmae’r symbol i’w weld ledled y byd yn ystod gŵyl San Padrig ac mae’n parhau i fod yn arwyddlun amlycaf Iwerddon.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.