Iris – Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Un o'r blodau mwyaf adnabyddus, mae iris yn aml yn cynnwys petalau glas-porffor gydag acenion melyn a gwyn cyferbyniol - ond mae'n dod mewn amrywiaeth o liwiau gan gynnwys melyn, pinc, oren, brown, du a gwyn . Gadewch i ni edrych yn agosach ar ei darddiad, ei arwyddocâd a'i ddefnyddiau ymarferol heddiw.

  Beth yw'r Iris?

  Iris yw'r genws o blanhigion blodeuol yn y Iridaceae teulu. Mae'n cynnwys cannoedd o rywogaethau blodau ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn frodorol i dde Ewrop, canol Asia a rhanbarthau Môr y Canoldir. Mae'n debyg mai'r Iris germanica neu'r iris barfog yw'r math sy'n dod i'r meddwl pan fydd pobl yn meddwl am irises. Wedi'i henwi ar ôl duwies Groegaidd yr enfys, mae iris yn dod mewn amrywiaeth o liwiau.

  Mae'r rhan fwyaf o irises yn cynnwys chwe phetal sy'n wynebu unionsyth neu am i lawr a dail tebyg i gleddyf. Mae rhai yn tyfu o fylbiau tra bod eraill yn tyfu o risomau. Gall pob coesyn ddwyn tair i bum blodyn sydd fel arfer tua 7 modfedd oddi ar y ddaear. Irises yw un o'r blodau cynharaf yn y gwanwyn, ond mae rhai yn blodeuo yn yr hydref. Yn anffodus, ni ellir dod o hyd iddynt mewn ardaloedd gyda hinsoddau trofannol.

  Mae'r enw Iris yn enw poblogaidd ar ferch. Y blodyn hefyd yw blodyn geni mis Chwefror.

  Ystyr a Symbolaeth yr Iris

  O borffor i las a gwyn, mae yna amrywiaethau lliw gwahanol o iris a phob un mae un yn cario ei symbolaeth ei hun. Dyma rai onhw:

  • Mae irises porffor yn symbol o freindal, doethineb, a chyfeillgarwch gwerthfawr.
  • Mae irises glas yn cynrychioli ffydd a gobaith.
  • Mae irises melyn yn symbol o angerdd.
  • Mae irises gwyn yn cynrychioli purdeb.

  Defnyddiwyd irises mewn dewiniaeth a hud, a cario ystyron symbolaidd yn dibynnu ar ei fath. Dyma rai o’r dehongliadau mwyaf poblogaidd:

  • Iris barfog ( Iris germanica ) – Mae’n symbol o fflamau, ac mae llawer yn credu bod ganddo bwerau hudol o ddoethineb, cariad, ac amddiffyniad. Mewn gwirionedd, fe'i defnyddir yn aml fel pendil mewn dewiniaeth. Mae rhai cartrefi yn Japan wedi'u haddurno â nhw i gadw ysbrydion drwg i ffwrdd. Weithiau, cyfeirir ato hefyd fel Iris gwraidd y Frenhines Elisabeth neu Iris Florentine .
  • Iris Baner Las ( Iris versicolor ) - Mae'n cynrychioli ffydd, dewrder, a doethineb. Mewn rhai diwylliannau, mae'n cael ei ystyried yn symbol o lwc, ac yn cael ei ddefnyddio fel swyn i ddenu cyfoeth a digonedd. Mae rhai yn hongian y blodyn wrth y drysau tra bod eraill yn gosod tusw o irises ar allorau. Gelwir y blodyn hefyd yn Lili Neidr , Baner Wenwyn , Faner Las Harlequin , a Blodeuyn Dagr .
  • Iris Fleur-de-lis ( Iris pseudacorus ) – Adwaenir hefyd fel Faner Felen a iris fflamio , y blodau yn symbol o angerdd, a chredir bod ganddo rym doethineb apuro.
  • Yn ôl Y Gwyddoniadur Darluniadol Cyflawn o Blanhigion Hudolus , mae gwreiddiau rhai irisau, yn enwedig gwreiddyn y orris, wedi cael eu defnyddio fel amwled i amddiffyn ac i denu cariad.

  Arwyddocâd Diwylliannol yr Iris

  Mae rhai yn credu bod y Fleur-de-Lis yn Iris arddulliedig

  • Yn yr hen Aifft , cafodd y blodyn ei drysori a hyd yn oed ei gerfio ar Sffincs Mawr Giza.
  • Yn Tsieina , defnyddiwyd cawl iris ar gyfer baddonau seremonïol , ac weithiau wedi'i drwytho â gwin sy'n gysylltiedig â bywyd hir.
  • Yn Ffrainc , mae'r blodyn yn cynrychioli breindal a grym, lle bu'n ysbrydoli arwyddlun fleur-de-lis o Frenhiniaeth Ffrainc. Yn y 12fed ganrif, defnyddiodd y Brenin Louis VII yr iris borffor fel ei arwyddlun, a'i alw'n fleur de Louis . Ym 1339, ymddangosodd ar eu harfbais pan hawliodd Edward III yr orsedd.
  • Yn yr Unol Daleithiau ystyrir yr iris borffor fel blodyn cyflwr 11>Talaith Tennessee .
  • Yng Nghristnogaeth , roedd yr iris yn gysylltiedig â'r Cyfarchiad, pan ddywedodd yr angel Gabriel wrth Mair y byddai'n cenhedlu mab trwy nerth yr Ysbryd Glân. Mae'n debyg mai'r rheswm am hyn yw darluniad y blodyn ym mhaentiad 1482 o Hans Memling.
  • Mewn rhai diwylliannau, mae'r blodyn yn cynrychioli 25 mlynedd o briodas.

  Defnyddiau Blodau Iris trwy gydol Hanes<5

  Gan Vincent van Gogh.Parth Cyhoeddus

  • Ar Angladdau

  Defodau cywrain oedd angladdau yng Ngwlad Groeg hynafol, a phlannwyd iris borffor yn benodol ar fedd gwraig ar ei marwolaeth. Ym mytholeg Groeg, Iris yw duwies yr enfys a oedd yn gydymaith i eneidiau benywaidd ar eu ffordd i'r nefoedd.

  Mae plannu irises ar y beddau yn Kashmir, India yn gyffredin, er mewn rhai rhanbarthau Mwslemaidd, mae'n fwy cyffredin. ffafriol pan fydd blodau gwyllt yn tyfu arnynt.

  • Mewn Meddygaeth
  16>Ymwadiad Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Roedd yr iris, yn enwedig y Faner Las neu Iris versicolor yn blanhigyn meddyginiaethol poblogaidd a ddefnyddiwyd gan Americanwyr Brodorol i drin colera, clwyfau, clustiau clust ac annwyd. Fe'i defnyddiwyd hefyd fel iachâd ar gyfer problemau afu. Ar y llaw arall, defnyddiwyd sudd yr orrisroot i dynnu brychni haul.

  • Mewn Harddwch a Ffasiwn
  > Persawr iris wedi'i wneud o orrisroot ac roedd olew sylfaen yn boblogaidd yn yr hen Roeg a Rhufain. Roedd y rhan fwyaf ohonynt mewn jariau alabastr i bara am chwech i ugain mlynedd. Hefyd, roedd corswelltau blodeuog yn boblogaidd yn ystod oes Fictoria, lle roedd irises a blodau eraill yn cael eu pacio'n dynn mewn fasys a chynwysyddion eraill.
  • Yn y Celfyddydau a Llenyddiaeth

  Mae'rmae harddwch yr iris wedi ysbrydoli llawer o artistiaid gan gynnwys Vincent van Gogh, a ddangosodd y blodyn ar ei baentiad Irises ym 1890. Mae hefyd yn destun cyffredin mewn cerddi haiku Japaneaidd, a'r uchafbwynt yn The Wild Iris , llyfr am flodau, gan Louise Glück. Yn ystod oes Fictoria, roedd iris yn fotiff poblogaidd mewn gwydr lliw, addurniadau eglwys, a theils lle tân.

  Y Blodyn Iris a Ddefnyddir Heddiw

  Y dyddiau hyn, mae irisau yn cael eu ffafrio ar gyfer bywiogi dan do ac awyr agored. gofodau, yn enwedig gerddi blodau a borderi, gan eu bod yn blanhigion hawdd eu tyfu. Maent yn dod mewn amrywiaeth o liwiau ac yn edrych yn hardd ar eu pennau eu hunain neu gyda blodau eraill.

  Ar y llaw arall, mae'r Faner Las neu Iris versicolor i'w gweld yn gyffredin ar hyd y traethlinau ac yn fwy cyffredin yn y gwyllt nag mewn gerddi cartref. Mae irises yn bwnc poblogaidd yn Ikebana, trefniant blodau Japaneaidd. Hefyd, fe'i gwelir yn aml mewn tuswau priodas a chanolbwyntiau ar briodasau'r gwanwyn.

  Yn Gryno

  Am ganrifoedd, mae'r Iris wedi bod yn ffynhonnell werthfawr o feddyginiaeth lysieuol a phersawr, ac mae'n parhau i fod yn arwyddocaol am ei chyfoeth. symbolau, fel breindal, doethineb, ffydd a gobaith. Y dyddiau hyn, mae'n cael ei werthfawrogi'n fwy fel gerddi atyniad hyfryd a threfniadau blodau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.