Lili'r Dyffryn: Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn adnabyddus am ei blodau gwyn siâp cloch, mae lili'r dyffryn yn flodyn gwanwyn clasurol gyda dail sgleiniog ac aeron bach oren-goch. Gadewch i ni edrych ar pam mae'r blodyn cain hwn yn ffefryn gan y priodferched brenhinol, beth mae'n ei olygu a sut mae'n cael ei ddefnyddio.

  Am Lili'r Dyffryn

  Yn hysbys gan blodyn coetir persawrus sy'n perthyn i deulu'r Asparagaceae yw'r enw botanegol Convallaria majalis , lili'r dyffryn. Mae'n frodorol i Ewrop, Gogledd America, a rhai rhannau o Asia gyda hinsawdd oer. Fel arfer yn blodeuo yn y gwanwyn i ddechrau'r haf, mae'r blodau hyn yn cael eu tyfu mewn llawer o ranbarthau tymherus o'r byd, ond ni allant oroesi tywydd poeth.

  Mae gan bob math o lili'r dyffryn flodau gwyn, ac eithrio'r rosea sydd â lliw pinc rosy. Mae'r blodau bach, siâp cloch hyn i'w gweld mewn clystyrau yn hongian i lawr o amgylch y coesau, gyda chwech i ddeuddeg o flodau ar bob un. Mae'r planhigyn yn lledaenu trwy risomau sy'n tyfu'n llorweddol o dan y ddaear. Yn anffodus, mae lili'r dyffryn yn cael ei ystyried yn ymledol mewn rhai rhannau o Ogledd America oherwydd ei wreiddiau sy'n gallu gorlenwi planhigion brodorol. Nid yw -of-the-valley yn wir lili gan ei fod yn perthyn i deulu'r asbaragws. Hefyd, peidiwch â diystyru'r blodau bach hyn! Er eu bod yn annwyl ac yn arogli'n felys, maent yn cynnwys glycosidau cardiaidd sy'n wenwynigpan gaiff ei lyncu. Poblogeiddiwyd y ffaith hon yn y gyfres deledu enwog, Breaking Bad, lle'r oedd lili'r dyffryn yn ymwneud â phwynt plot mawr.

  Ystyr a Symbolaeth Lily-of-the-Valley

  Mae lili'r dyffryn wedi ennill amrywiol ystyron, rhai yn ymwneud â'i siâp tra bod eraill yn deillio o wahanol gredoau ac ofergoelion. Dyma rai ohonyn nhw:

  • Dychwelyd Hapusrwydd – Dywedir bod y blodyn yn dod â lwc mewn hapusrwydd a chariad, gan ei wneud yn ffefryn ar gyfer priodasau. Yn Ffrangeg, fe'i hystyrir yn porte-bonheur neu'n swyn i ddenu hapusrwydd.

  Gallwch greu datganiad posy drwy gyfuno lili'r dyffryn â blodau symbolaidd eraill megis cennin pedr sy'n cynrychioli dechreuadau newydd.

  • Symbol o Lwc ac Amddiffyn – Mae rhai yn credu mai siâp cloch y blodyn yn gallu galw'r ysbrydion da a chadw drwg i ffwrdd. Mewn rhai diwylliannau, fe'i rhoddir i ddymuno lwc a ffyniant i rywun. Yn ôl myth Groeg, roedd gan Apollo lili'r dyffryn yn tyfu yn y coed, a oedd yn amddiffyn traed ei awen.
  • Lili-y-cwm mae'r dyffryn hefyd yn golygu melysrwydd , purdeb calon , dibynadwyedd , a gostyngeiddrwydd .
  • Mae Lili-y-cwm i'w weld yn gyffredin mewn gwyn, sy'n eu gwneud yn gynrychioliad perffaith o gwyleidd-dra , diweirdeb , a purdeb .

  Lili-y-cwm DiwylliannolSymbolaeth

  Mae Lili-y-cwm yn bwysig iawn ledled y byd, gyda gwahanol ddiwylliannau â dehongliadau amrywiol ar ei gyfer. Dyma rai ohonyn nhw:

  • Mewn hen arferiad Germanaidd , ystyrid lili'r dyffryn yn flodyn Ostara, duwies Norsaidd y gwanwyn a'r wawr.
  • Yn Ffrainc , y blodyn yw uchafbwynt Calan Mai, dathliad o ddychweliad y gwanwyn. Does ryfedd fod yr enw botanegol ar lili-y-cwm, Convallaria majalis , yn tarddu o'r termau Lladin am cwm a yn perthyn i Mai . Fe'i gelwir hefyd yn Lili Mai neu Clychau Mai .
  • Ym Mhrydain , lili'r dyffryn yn cael ei gwisgo yn ystod y Furry Dance, a gynhelir yn gyffredin yn Helston, Cernyw, i ddathlu dyfodiad y gwanwyn a'r haf. , gwyl yn coffau disgyniad yr Ysbryd Glan ar yr Apostolion. Fe'i gelwir hefyd yn Dagrau Ein Harglwyddes i gyfeirio at ddagrau Mair ar farwolaeth ei mab, a drodd yn lili'r dyffryn.
  • >Yn y Ffindir ac Iwgoslafia , ystyrir lili'r dyffryn fel eu blodyn cenedlaethol. Mae hefyd yn ymddangos yn arfbais gwahanol daleithiau a gwledydd.

  Defnyddiau Lili-y-Dyffryn trwy gydol Hanes

  Dros y canrifoedd, mae'r blodyn wedi cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell gyffredin o olewau hanfodolar gyfer persawrau a cholur, yn ogystal â meddyginiaeth.

  Mewn Hud ac Ofergoelion

  Y mae llawer yn credu ym mhriodweddau hudol y blodyn. Mae rhai pobl yn plannu lili'r dyffryn ger eu cartrefi, tra bod eraill yn eu hychwanegu at ddŵr bath yn y gobaith o ddyfnhau cysylltiad ysbrydol a chodi ysbryd. Mewn rhai defodau, defnyddir y blodau i lanhau eich egni a gwella eglurder meddwl.

  Mewn Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Oeddech chi'n gwybod bod y blodyn wedi'i ddefnyddio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn erbyn gwenwyno nwy? Roedd rhai hyd yn oed yn defnyddio'r planhigyn i drin llosgiadau croen ac epilepsi. Yn ôl The Complete Illustrated Encyclopedia of Magical Plants , gall lili'r dyffryn fod yn gymorth ar gyfer curiadau calon afreolaidd a llawer o anhwylderau eraill y galon. Yn ogystal, gall tonic a wneir o'r blodau hyn leddfu symptomau haint y llwybr wrinol.

  A yw Lily Of The Valley yn wenwynig? Darllenwch yma am ragor o wybodaeth.

  Mewn Priodasau Brenhinol

  Mae apêl cain ac ystyron symbolaidd y blodau hyn wedi dal calonnau priodferched brenhinol. Mewn gwirionedd, mae wedi dod yn dipyn o draddodiad brenhinol i gynnwys lili'r dyffryn mewn trefniadau blodau. Mae'r Dywysoges Diana wedi ysbrydoli llawergweddau priodasol, yn cynnwys tusw o lili'r dyffryn, ynghyd â garddias a thegeirianau.

  Gwnaed tusw priodas Kate Middleton bron yn gyfan gwbl o lili'r dyffryn. Gwelwyd y blodau hefyd ym mhadwn Meghan Markle, a ddewiswyd â llaw gan y Tywysog Harry ei hun o'u gardd ym Mhalas Kensington. Roedd y Frenhines Victoria, Grace Kelly, yn ogystal â'r Dywysoges Tatiana o Wlad Groeg a Brenhines Máxima o'r Iseldiroedd hefyd yn cynnwys y blodyn yn eu tuswau priodas.

  In Beauty

  Y lili Mae gan -of-the-valley arogl melys, gan ei wneud yn gynhwysyn poblogaidd mewn persawr a cholur. Yn wir, roedd persawr Diorissimo gan Dior yn 1956 yn cynnwys arogl y blodyn. Mae dail lili'r dyffryn hefyd wedi'u tyfu i gynhyrchu pigment gwyrdd hefyd.

  Lili'r Dyffryn yn cael ei Ddefnyddio Heddiw

  Gan fod ei ddail yn cadw ei liw drwy'r haf. , mae llawer yn dewis lili'r dyffryn ar gyfer gorchuddion daear, yn enwedig o dan goed lle na fydd blodau eraill yn tyfu. Hefyd, mae'n creu blodau wedi'u torri'n dda a ddefnyddir yn aml mewn arddangosiadau ffiol, tuswau persawrus, a hyd yn oed garlantau.

  Mae priodasau brenhinol wedi ysbrydoli priodferched heddiw, ac mae lili'r dyffryn yn aml wedi'i ymgorffori ag eraill. yn blodeuo i greu posies syfrdanol, trefniadau blodau, a chanolbwyntiau mewn priodasau. Mewn seremonïau crefyddol, fe’i gwelir yn aml mewn tuswau cymun a chonffyrmasiwn.

  Yn ogystal â hyn, y miso fis Mai yn gysylltiedig â lili-y-cwm. Gyda'i enw botanegol sy'n golygu yn perthyn i fis Mai , gall y blodyn fod yn dusw Mai perffaith ar gyfer babi mis Mai.

  Yn Gryno

  Lili-y-maes Mae dyffryn yn parhau i fod yn ddewis clasurol mewn tuswau priodas oherwydd eu cysylltiad â hapusrwydd, purdeb, melyster a diweirdeb. Gyda'i harddwch syml a'i swyn cain, mae'n flodyn y gellir ei roi ar unrhyw achlysur, gan gynnwys dathliadau crefyddol, gwyliau a phenblwyddi.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.