Rhestr o Dduwiau, Duwiesau ac Arwyr Tsieineaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae llên gwerin a mytholeg Tsieineaidd mor gyfoethog ac amrywiol ag y maent yn ddryslyd i'r rhai sy'n newydd iddynt. Ar yr un pryd polytheistic a phantheistig, mae mytholeg Tsieineaidd yn cynnwys tair crefydd ac athroniaeth wahanol - Taoaeth , Bwdhaeth , a Conffiwsiaeth - yn ogystal â lluosog athronyddol ychwanegol. traddodiadau.

  Y canlyniad yn y diwedd yw pantheon di-ddiwedd o dduwiau, grymoedd ac egwyddorion cosmig, arwyr ac arwresau anfarwol, dreigiau ac angenfilod, a phopeth arall rhyngddynt. Byddai crybwyll pob un ohonynt yn dasg amhosibl ond byddwn yn ceisio ymdrin â chymaint o dduwiau a duwiesau enwocaf chwedloniaeth Tsieina yn yr erthygl hon.

  Duwiau, duwiau, neu wirodydd?

  <8

  Wrth sôn am dduwiau, mae’n ymddangos bod gan bob crefydd a mytholeg ddiffiniad gwahanol o ystyr hynny. Yr hyn y mae rhai crefyddau yn ei alw'n dduwiau, byddai eraill yn galw demi-dduwiau neu ddim ond ysbrydion. Gall hyd yn oed duwiau unigol a hollwybodol crefyddau undduwiol ymddangos yn ansylweddol ac yn or-ostyngedig i bantheist, er enghraifft.

  Felly, pa dduwiau yw'r duwiau Tsieineaidd, yn union?

  Yr uchod i gyd, a dweud y gwir.

  Yn llythrennol, mae gan fytholeg Tsieineaidd dduwiau o bob lliw a llun. Mae duwiau lled undduwiol y Nefoedd a'r Cosmos, mae duwiau llai o'r gwahanol ffenomenau nefol a daearol, duwiau nawdd rhai rhinweddau ac egwyddorion moesol,duwiau o broffesiynau a chrefftau penodol, ac yna mae duwiau o anifeiliaid a phlanhigion penodol.

  Ffordd arall i gategoreiddio duwiau niferus mytholeg Tsieineaidd yw eu tarddiad. Y tri phrif grŵp yma yw duwiau Gogledd-ddwyrain Tsieina, duwiau Gogledd Tsieina, a duwiau o darddiad Indiaidd.

  Gellir hefyd geisio rhannu'r duwiau hyn â'u tarddiad Bwdhaidd, Taoaidd a Chonffiwsaidd, ond mae'r mae tair crefydd yn cyfnewid duwiau, mythau ac arwyr yn gyson rhwng ei gilydd.

  Ar y cyfan, mae terminoleg Tsieineaidd yn cydnabod tri therm gwahanol am dduwiau – 神 shén, 帝 dì, a 仙 xiān. Yn gyffredinol, ystyrir Shén a Di fel y geiriau Tsieinëeg sy’n cyfateb i’r geiriau Saesneg am God and Deity, ac mae xiān yn cael ei gyfieithu’n gywirach fel dyn sydd wedi cyrraedd anfarwoldeb, h.y. arwr, demi-dduw, Bwdha, ac ati.<5

  Duwiau Enwocaf Mytholeg Tsieineaidd

  Teml wedi'i chysegru i Pangu. Parth Cyhoeddus.

  Mae ceisio diffinio mytholeg Tsieineaidd fel un ai amldduwiol, pantheistig, neu undduwiol yn debyg i geisio rhoi darn hecsagonol mewn twll crwn, sgwâr neu drionglog – ni fydd yn ffitio'n berffaith (neu o gwbl) yn unrhyw le. Termau Gorllewinol yn unig yw'r rhain ac mae mytholeg Tsieineaidd ychydig yn anodd ei ddisgrifio'n gywir yn y termau hyn.

  I ni, mae hyn yn golygu rhestr hir o wahanol dduwiau a duwiesau sy'n ymddangos fel eu bod yn perthyn i lawer o wahanol grefyddau… oherwyddmaen nhw'n gwneud hynny.

  Y Dduwinyddiaeth Pantheistig

  Mae pob un o'r tair prif grefydd yn Tsieina yn dechnegol pantheistig sy'n golygu nad yw eu “duw” uwch yn feddwl a bod yn bersonol ond yw'r Bydysawd Dwyfol ei hun.

  Mae llawer o enwau arno, yn dibynnu ar bwy yn Tsieina yr ydych yn gofyn:

  • Tiān 天 a Shàngdì ​​上帝 yn golygu Y Duwdod Uchaf<14
  • Dì 帝 yn golygu dim ond Y Dduwdod
  • Tàidì 太帝 yn sefyll am Duwdod Fawr
  • Yudiis y dwyfoldeb Jade
  • Taiyiis yr Undod Mawr , a dwsinau mwy, oll yn cyfeirio at yr un Duw neu Natur Gosmig Ddwyfol

  Mae'r Dduwdod Cosmig hwn fel arfer yn cael ei ddisgrifio fel un personol ac amhersonol, yn ogystal â bod yn fuan ac yn drosgynnol. Ei thair prif rinwedd yw Goruchafiaeth, Tynged, a Natur Pethau.

  Ar wahân i'r brif dduwinyddiaeth Gosmig hon, mae mytholeg Tsieineaidd hefyd yn cydnabod sawl duw a duwinyddiaeth nefol neu ddaearol “llai”. Mae rhai yn ddim ond egwyddorion moesol sy'n cael ffurf ddynol tra bod eraill yn arwyr a llywodraethwyr chwedlonol Tsieineaidd sydd wedi cael eu priodoli i ddwyfoldeb dros y blynyddoedd. Dyma rai o'r rhai mwyaf nodedig:

  Yudi 玉帝 – The Jade Deity neu Yuhuang 玉皇

  Y Ymerawdwr Jade neu Jade King nid yn unig yw enwau eraill ar Tiān a Shàngdì ​​ond fe'u hystyrir hefyd fel cynrychiolaeth ddynol o'r duw hwnnw ar y Ddaear. Mae'r duwdod hwn yn aml yn symbolpurdeb yn ogystal â ffynhonnell anhygoel y greadigaeth.

  Pangu 盤古

  Dyma dduwdod arall sy'n drosiad i'r Cosmos. Credir bod Pangu wedi gwahanu'r Yin a'r Yang yn ogystal â chreu'r Ddaear a'r Awyr. Mae popeth ar y Ddaear wedi'i wneud o'i gorff yn dilyn ei farwolaeth.

  Doumu

  Mam y Cerbyd Mawr . Mae'r Dduwies hon hefyd yn aml o gael y teitl anrhydeddus Tianhou 天后 neu Brenhines y Nefoedd . Yn bwysicach fyth, mae hi'n cael ei haddoli fel mam cytser y Trochwr Mawr (y Cerbyd Mawr yn Tsieinëeg).

  Y Cerbyd Mawr

  Cytser yw hwn sy'n cynnwys 7 seren weladwy a 2 seren anweledig. Gelwir y naw ohonynt yn Jiuhuangshen, Y Naw Brenin-Duw . Ystyrir y naw mab hyn i Doumo eu hunain fel Jiuhuangdadi ( Duwdod Fawr y Naw Brenin), neu fel Doufu ( Tad y Cerbyd Mawr) . Dyma enwau eraill ar brif dduw Cosmos Tiān ym mytholeg Tsieineaidd sy'n gwneud Doumu yn fam a'i wraig.

  Yinyanggong 陰陽公 – Yinyang Duke, neu Yinyangsi 陰陽司 – Yinyang Controller<4

  Dyma yw personoli llythrennol yr undeb rhwng Yin a Yang. Yn dduwdod Taoistaidd, roedd Yinyanggong yn aml yn cynorthwyo duwiau ac arglwyddi'r Isfyd megis yr Ymerawdwr Dongyue, Wufu Ymerawdwr, ac Arglwydd Chenghuang.

  Xiwangmu 西王母

  Mae hwn ynDuwies a elwir Mam Frenhines y Gorllewin . Ei phrif symbol yw Mynydd Kunlun yn Tsieina. Mae hon yn dduwies marwolaeth ac anfarwoldeb. Yn dduwies dywyll a chthonic (tanddaearol), mae Xiwangmu yn greadigaeth a dinistr. Mae hi'n Yin pur yn ogystal ag anghenfil dychrynllyd ac anfalaen. Mae hi hefyd yn gysylltiedig â'r teigr a gwehyddu.

  Yanwang 閻王

  Y Purgatory King ym mytholeg Tsieineaidd. Ef yw rheolwr Diyu, yr Isfyd ac fe'i gelwir hefyd yn Yanluo Wang neu Yamia. Mae hefyd yn gweithredu fel barnwr yn yr Isfyd ac yn barnu eneidiau'r bobl sydd wedi marw.

  Heibai Wuchang 黑白無常, y Amharodrwydd Du a Gwyn

  Mae'r duwdod hwn yn cynorthwyo Yanwang yn Diyu ac mae i fod yn ymgorfforiad byw o egwyddorion Yin a Yang.

  Pen Ych a Wyneb y Ceffyl

  Mae'r duwiau hyn a enwir yn hynod yn warcheidwaid Isfyd Diyu. Eu prif rôl yw hebrwng eneidiau'r meirw i Yanwang a Heibai Wuchang.

  Duwiau'r Ddraig neu Frenhinoedd y Ddraig

  龍神 Lóngshén, 龍王 Lóngwáng, neu Sihǎi Lóngwáng四海龍王 mewn Tsieinëeg, mae'r rhain yn bedwar duw neu wirodydd dŵr sy'n rheoli dros foroedd y Ddaear. Roedd y Tsieineaid yn credu bod pedwar moroedd yn y byd, un i bob cyfeiriad a phob un yn cael ei reoli gan dduw Draig. Roedd y pedair draig hyn yn cynnwys y Ddraig Wen 白龍 Báilóng, y DuY Ddraig 玄龍 Xuánlóng, y Ddraig Las-wyrdd 青龍 Qīnglóng, a'r Ddraig Goch 朱龍 Zhūlóng.

  Xīhé 羲和

  Y Dduwies Haul Fawr, neu'r Fam o'r Deg Haul, yn dduw heulol ac yn un o ddwy wraig Di Jun - Ymerawdwr hynafol Tsieina y credir ei fod yn dduw hefyd. Ei wraig arall oedd Changxi, duwies lleuad.

  Wēnshén 瘟神 – Duw Pla

  Y duwdod hwn – neu grŵp o dduwiesau, y cyfeirir atynt oll wrth yr enw hwn – yn gyfrifol am yr holl glefydau, salwch, a phlâu a ddaw yn achlysurol i bobl China. Mae'r systemau cred hynny sy'n gweld Wēnshén fel un duwdod, fel arfer yn credu ei fod yn gorchymyn byddin o wirodydd wen sy'n gwneud ei gais ac yn lledaenu afiechydon trwy'r wlad.

  Xiangshuǐshén 湘水神

  Nawdd-dduwies prif afon Xiang. Mae hi hefyd yn cael ei hystyried yn aml fel llu o dduwiesau neu ysbrydion benywaidd a oedd hefyd yn ferched i'r Ymerawdwr Yao, rheolwr chwedlonol sy'n un o Dri Sofran a Phum Ymerawdwr chwedloniaeth Tsieina - llywodraethwyr chwedlonol Tsieina hynafol.

  Y Tri Noddwr a'r Pum Duw

  Peidiwch â'u cymysgu â'r Tair Sofran a'r Pum Ymerawdwr, dyma ymgorfforiadau tair teyrnas “fertigol” y Cosmos a'r pum amlygiad. y duw Cosmig.

  伏羲 Fúxī – noddwr y Nefoedd, 女媧 Nǚwā – noddwr y ddaear, a 神農 Shénnóng – y Gwerinwr Dduw, ynoddwr y ddynoliaeth i gyd yn ffurfio 三皇 Sānhuáng – y Tri Noddwr.

  Yn yr un modd, 黃帝 Huángdì – y Dduwdod Melyn, 蒼帝 Cāngdì – y Dduwdod Werdd, 黑帝 Hēidì – y Duwdod Du, B白 – the Duwdod Gwyn, a 赤帝 Chìdì – y Duwdod Coch i gyd yn ffurfio 五帝 Wǔdì — y Pum Duw neu'r Pum amlygiad o'r dwyfoldeb Cosmig.

  Gyda'i gilydd, mae'r Tair Noddwr a'r Pum Duwdod yn ffurfio union drefn y Nefoedd, hefyd a elwir yn tán 壇, neu Yr Allor – cysyniad tebyg i'r India mandala .

  Léishén 雷神

  Y Thunder Duw neu Dug Thunder. Yn hanu o Taoaeth, mae'r duwdod hwn yn briod â Diànmǔ電母, y Fam Mellt. Gyda'i gilydd, mae'r ddau yn cosbi pobl farwol y Ddaear pan orchmynnir iddynt wneud hynny gan dduwiau uwch y Nefoedd.

  Caishén 財神

  Y Duw Cyfoeth . Mae'r duwdod bychan hwn yn ffigwr mytholegol y dywedir iddo fod ar ffurf llawer o arwyr hanesyddol Tsieineaidd dros y canrifoedd, gan gynnwys rhai Ymerawdwyr.

  Lóngmǔ 龍母-

  Mam y Ddraig. Gwraig farwol oedd y dduwies hon i ddechrau. Fodd bynnag, ar ôl magu pum draig fach fe'i heneiddiwyd. Mae hi'n symbol o gryfder mamolaeth a'r rhwymau teuluol rydyn ni i gyd yn eu rhannu.

  Yuèxià Lǎorén 月下老人

  Hen Ddyn Dan y Lleuad, a elwir hefyd yn Yue Lao yn fyr . Dyma dduw cariad a pharu Tsieineaidd. Yn lle saethu pobl â saethau hud, mae'n clymu bandiau coch o amgylch eu coesau,gan eu tynghedu i fod gyda'i gilydd.

  Zàoshén 灶神

  Duw yr Aelwyd. Zao Shen yw duw pwysicaf llawer o “dduwiau domestig” ym mytholeg Tsieineaidd. Fe'i gelwir hefyd yn Dduw Stof neu Dduw y Gegin, ac mae Zao Shen yn amddiffynwr y teulu a'u lles.

  Amlapio

  Yn llythrennol, mae cannoedd o dduwiau a duwiesau Tsieineaidd eraill, yn amrywio o agweddau goruwchnaturiol o'r Cosmos i dduwiau'r toiled (ie, rydych chi'n darllen hynny'n iawn!) neu'r ffordd. Nid yw'n ymddangos bod unrhyw grefydd na mytholeg arall yn gallu brolio cymaint o dduwiau gwahanol a hynod ddiddorol â'r hen fytholeg Tsieineaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.