Odin - Duw Holl-dad Mytholeg Norseg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Odin yn fwyaf adnabyddus fel Alltather God mytholeg Norseg – rheolwr doeth Asgard, arglwydd y valkyries a'r meirw, a crwydryn unllygaid. O edrych arno o gyd-destun mytholeg Norsaidd, mae Odin yn dra gwahanol i'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei ddychmygu heddiw. Mae'n dduw gwrthddywediadau, creawdwr y byd a'r un a wnaeth bywyd yn bosibl. Roedd Odin yn un o dduwiau mwyaf parchus ac addoliad yr hen bobl Germanaidd.

  Enwau Odin

  Mae dros 170 o enwau yn adnabod Odin. Mae'r rhain yn cynnwys monikers amrywiol a thermau disgrifiadol. Yn gyffredinol, mae'r nifer fawr o enwau a ddefnyddir ar gyfer Odin yn ei wneud yr unig dduw Almaeneg gyda'r enwau mwyaf adnabyddus. Rhai o'r rhain yw Woden, Wuodan, Wuotan ac Allfather.

  Mae'r enw Saesneg ar ddiwrnod yr wythnos Wednesday yn deillio o'r gair Hen Saesneg wōdnesdæg, a olygai 'day of Woden'.

  Pwy yw Odin?

  Rhoddwyd y moniker “Allfather” neu Alfaðir yn Hen Norwyeg i Odin gan awdur Poetic Edda Snorri Sturluson o Wlad yr Iâ. Yn y testunau hyn, mae Snorri yn disgrifio Odin fel “tad pob un o’r duwiau” ac er nad yw hynny’n dechnegol wir mewn ystyr llythrennol, mae Odin yn cymryd safle tad pawb.

  Odin yn hanner duw a hanner cawr gan mai ei fam yw'r cawres Bestla a'i dad yw Borr. Creodd y bydysawd trwy ladd y proto-bod Ymir y daeth ei gnawd yn Naw Teyrnas.

  Trawedi cael ei bortreadu mewn gweithiau llenyddol niferus a darnau diwylliannol ar hyd yr oesoedd.

  Mae i'w weld mewn paentiadau, cerddi, caneuon, a nofelau di-ri drwy'r 18fed, 19eg, a'r 20fed ganrif megis The Ring of y Nibelungs (1848–1874) gan Richard Wagner a'r gomedi Der entfesselte Wotan (1923) gan Ernst Toller, i enwi rhai.

  Yn y blynyddoedd diwethaf, mae hefyd wedi wedi cael sylw mewn llawer o gemau fideo gyda motiffau Llychlynnaidd fel God of War, Age of Mythology, ac eraill.

  I bobl iau, mae'r cymeriad fel arfer yn fwyaf adnabyddus am ei ran yn y Llyfrau comig rhyfeddu am Thor yn ogystal â'r ffilmiau MCU lle cafodd ei bortreadu gan Syr Anthony Hopkins. Er bod llawer o'r rhai sy'n hoff o fytholeg Norsaidd yn camarwain y portread hwn oherwydd pa mor anghywir ydyw i'r mythau gwreiddiol, gellir ystyried yr anghywirdeb hwn hefyd fel rhywbeth cadarnhaol.

  Mae'r cyferbyniad rhwng yr MCU Odin a'r Odin Nordig a Germanaidd yn berffaith enghraifft y gwahaniaethau rhwng dealltwriaeth y diwylliant gorllewinol modern o “ddoethineb” a'r hyn roedd yr hen Norsiaid a'r Almaenwyr yn ei ddeall wrth y gair.

  Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd sy'n dangos cerflun Odin.

  Defnydd y golygydd Dewisiadau GorauCerflun Duw Llychlynnaidd Eilun Ffiguryn, Odin, Thor, Loki, Freyja, Y Pantheon... Gweld Hwn YmaAmazon.comDyluniad Veronese 8 5/8" Odin Tal Eistedd ar Orsedd Yng Nghwmni Ei... See This HereAmazon.comUnicorn Studio 9.75 Modfedd Norse God - Odin Cerflun Efydd Cast Oer... Gweler Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:32 am

  Ffeithiau Am Odin

  1- Beth yw duw Odin?

  Mae Odin yn chwarae sawl rôl ac mae ganddo lawer o enwau ym mytholeg Norsaidd. Mae'n fwyaf adnabyddus fel yr Alltather doeth a gwybodus, duw rhyfel a marwolaeth.

  2- Pwy yw rhieni Odin?

  Mae Odin yn fab i Borr a'r Parch. cawres Bestla.

  3- Pwy yw gwraig Odin?

  Gwraig Odin yw Frigg .

  4- Pwy yw plant Odin?

  Cafodd Odin lawer o blant ond y pwysicaf yw'r pedwar mab a nodwyd gan Odin – Thor, Balder, Vidar a Vá li. Fodd bynnag, nid oes sôn a oes gan Odin ferched ai peidio.

  5- Pam collodd Odin ei lygad?

  Aberthodd Odin ei lygad yn gyfnewid am ddiod o doethineb a gwybodaeth o ffynnon Mimir.

  6- Ydy Odin yn dal i gael ei addoli heddiw?

  Credir mai nifer fechan o bobl yn Nenmarc sy'n addoli'r hen dduwiau Llychlynnaidd , gan gynnwys Odin.

  Amlapio

  Mae Odin yn parhau i fod yn un o'r duwiau mwyaf adnabyddus ac enwog o bob crefydd hynafol. Odin a greodd y byd a gwneud bywyd yn bosibl gyda'i ecstasi, mewnwelediad, eglurder a doethineb. Mae'n ymgorffori llawer o rinweddau gwrthgyferbyniol ar yr un pryd, ond parhaodd i gael ei barchu, ei addoli a'i barchu'n fawr gan y bobl Nordig amcanrifoedd.

  mae hyn yn gwneud i Odin ymddangos yn debyg i dduwiau "tad" o fytholegau eraill megis Zeusa Ra, mae'n wahanol iddynt mewn sawl agwedd. Yn wahanol i'r duwiau hynny, chwaraeodd Odin sawl rôl.

  Odin – Meistr Ecstasi

  Odin in the Guise of a Wanderer (1886) gan Georg von Rosen. Parth Cyhoeddus.

  Mae enw Odin yn trosi i arweinydd y meddianedig neu arglwydd y gwylltineb . Mae'r Hen Norwyeg Óðinn yn llythrennol yn golygu Meistr Ecstasi.

  Yn Hen Norwyeg, mae'r enw óðr yn golygu ecstasi, ysbrydoliaeth, cynddaredd. tra bod yr ôl-ddodiad –inn yn golygu meistr neu enghraifft ddelfrydol o o'i ychwanegu at air arall. Gyda’i gilydd, maen nhw’n gwneud Od-inn yn Feistr Ecstasi.

  Os mai dim ond Odin o bortread Anthony Hopkins yn ffilmiau’r MCU y gwyddoch chi efallai y byddwch chi wedi drysu gan hyn. Sut y gellir edrych ar ddyn hen, doeth, a barfog yn feistr ar ecstasi? Y gwahaniaeth allweddol yw bod yr hyn rydyn ni'n ei ddeall fel “doeth” heddiw a'r hyn roedd y Norsiaid yn ei ystyried yn “ddoeth” fil o flynyddoedd yn ôl yn ddau beth gwahanol iawn.

  Ym mytholeg Norseg, disgrifir Odin fel hen grwydryn barfog . Fodd bynnag, mae hefyd yn nifer o bethau eraill megis:

  • Rhyfelwr ffyrnig
  • Cariad angerddol
  • Siaman hynafol
  • Meistr ar y seidr benywaidd
  • Nawdd beirdd
  • Meistr y meirw
  > Carodd Odin ryfeloedd, gogoneddodd yr arwyr apencampwyr ar faes y gad, a diystyru'r gweddill yn ddiofal.

  Edrychai'r hen bobl Nordig a Germanaidd ar angerdd, ecstasi, a ffyrnigrwydd fel y rhinweddau sy'n gludo'r bydysawd at ei gilydd ac yn arwain at greu bywyd. Felly, yn naturiol, priodolasant y rhinweddau hyn i dduw Alltather doeth eu crefydd.

  Odin fel Duw Brenhinoedd a Throseddwyr

  Fel Duw-brenin i dduwiau Æsir (Asgardian) ac Alltad y byd, yn ddealladwy roedd Odin yn cael ei addoli fel noddwr Norseg a Germanaidd llywodraethwyr. Fodd bynnag, roedd hefyd yn cael ei ystyried yn dduw nawdd i droseddwyr a gwaharddwyr.

  Mae'r rheswm dros y gwrthddywediad ymddangosiadol hwn yn mynd yn ôl i weld Odin yn dduw ecstasi ac yn bencampwr rhyfelwyr. Gan fod y mwyafrif o waharddwyr yn ymladdwyr arbenigol wedi'u gyrru gan angerdd a ffyrnigrwydd, roedd eu cysylltiad ag Odin yn eithaf clir. Yn ogystal, roedd troseddwyr o'r fath yn feirdd a beirdd teithiol sy'n gysylltiad arall â'r Alltather.

  Odin vs. Tyr fel Duw Rhyfel

  Duw rhyfel “ymroddgar” ym mytholeg Norsaidd yw Týr . Mewn gwirionedd, mewn llawer o lwythau Germanaidd, Týr oedd y prif dduwdod cyn i addoliad Odin ddod yn fwy poblogaidd. Nid duw rhyfel yw Odin yn bennaf ond mae hefyd yn cael ei addoli fel duw rhyfel ynghyd â Týr.

  Mae gwahaniaeth rhwng y ddau. Tra bod Týr yn “dduw rhyfel” fel yn “dduw celfyddyd, anrhydedd, a chyfiawnder rhyfel”, mae Odin yn ymgorffori'r gwallgof, annynol, a ffyrnig.ochr rhyfel. Nid yw Odin yn ymwneud ag a yw rhyfel yn “gyfiawn”, a yw’r canlyniad yn “haeddiannol”, a faint o bobl sy’n marw ynddo. Nid yw Odin ond yn poeni am yr angerdd a'r gogoniant a geir mewn rhyfel. gellir cymharu hyn ag Athena ac Ares , y duwiau rhyfel Groegaidd, a oedd hefyd yn ymgorffori gwahanol agweddau ar ryfel.

  Roedd Odin mor enwog fel gwaedlyd, gogoniant -hela duw rhyfel bod y ymladdwyr Germanaidd enwog a redodd i frwydrau hanner noeth ac uchel yn gwneud hynny wrth sgrechian enw Odin. Mewn cyferbyniad, Týr oedd duw rhyfel y rhyfelwyr mwy rhesymegol a geisiodd fyw trwy'r ddioddefaint, a groesawodd arwyddo cytundebau heddwch, ac a oedd yn y pen draw am fynd adref at eu teuluoedd.

  Odin fel y Duw'r Meirw

  Fel estyniad o hynny, mae Odin hefyd yn dduw'r meirw ym mytholeg Norsaidd. Lle mewn mytholegau eraill mae duwiau'r meirw ar wahân megis Anubis neu Hades , yma mae Odin yn cymryd y fantell honno hefyd.

  Yn benodol, Odin yw'r duw o'r arwyr sy'n dod o hyd i farwolaethau gogoneddus ar faes y gad. Unwaith y bydd arwr o'r fath yn marw mewn brwydr, mae valkyries Odin yn hedfan i lawr ar eu ceffylau ac yn mynd ag enaid yr arwr i Valhalla. Yno, mae'r arwr yn cael yfed, ymladd, a chael hwyl gydag Odin a gweddill y duwiau tan Ragnarok .

  Mae pawb arall sydd ddim yn cwrdd â'r “criterium arwr” o dim pryder i Odin - fel arfer bydd eu heneidiau yn dod i mewnHelheim sef teyrnas isfyd merch Loki, y dduwies Hel.

  Odin fel yr Un Doeth

  Mae Odin hefyd yn cael ei ystyried yn dduw doethineb ac mae hynny'n mynd y tu hwnt i'r “doethineb cynhenid” sy'n y Norseg a geir mewn angerdd ac ecstasi. Fel bardd, siaman, a chrwydryn hen a phrofiadol, roedd Odin hefyd yn ddoeth iawn mewn ystyr mwy cyfoes hefyd.

  Ceisid Odin yn aml am gyngor doeth gan dduwiau, arwyr, neu fodau eraill mewn chwedlau Nordig , ac ef yn aml oedd yr un i wneud penderfyniadau anodd mewn sefyllfaoedd cymhleth.

  Nid “Duw Doethineb” oedd Odin yn dechnegol – roedd y teitl hwnnw’n perthyn i Mimir. Fodd bynnag, ar ôl marwolaeth Mimir yn dilyn Rhyfel Æsir-Vanir, daeth Odin yn “dderbynnydd” doethineb Mimir . Mae dau fyth gwahanol am sut y digwyddodd hynny:

  • Pen Mimir: Yn ôl un myth, cadwodd Odin ben Mimir trwy berlysiau a swynion hudol. Roedd hyn yn cadw pen y duw mewn cyflwr lled-fyw ac yn caniatáu i Odin ofyn yn aml i Mimir am ddoethineb a chyngor.
  • Hunan-artaith: Mewn myth arall, crogodd Odin ei hun ar goeden y Byd Yggdrasil a thrywanu ei hun yn yr ystlys gyda'i waywffon Gungnir . Gwnaeth hyny i gaffael gwybodaeth a doethineb. Aberthodd hefyd un o'i lygaid i Mimir yn gyfnewid am ddiod o'r Mímisbrunnr, ffynnon sy'n gysylltiedig â Mimir ac y dywedir ei bod wedi'i lleoli o dan Yggdrassil. Trwy yfed o'r ffynnon hon,Roedd Odin yn gallu ennill gwybodaeth a doethineb. Mae'r hyd y mae Odin yn mynd drwyddo i ennill doethineb yn dangos y pwysigrwydd a briodolwyd i wybodaeth a doethineb.

  Felly, er nad oedd Odin yn dduw doethineb, roedd yn cael ei barchu fel un o'r duwiau doethaf yn y pantheon Norseaidd. Nid oedd doethineb yn gynhenid ​​iddo fel yr oedd i Mimir ond roedd Odin yn ceisio doethineb a gwybodaeth yn barhaus. Byddai'n aml yn cymryd ei hunaniaeth gyfrinachol ac yn crwydro'r byd i chwilio am ffynonellau gwybodaeth newydd.

  • 5>Rhodd Barddoniaeth : Unwaith, cuddiodd Odin ei hun fel gwas fferm a chyflwynodd ei hun i'r y cawr Suttung fel “Bölverkr” h.y. Gweithiwr Anffawd . Cymerodd y Mead of Poetry oddi wrth Suttung ac enillodd y ddawn o farddoniaeth ohoni. Oherwydd ei fod yn berchen ar fedd barddoniaeth, mae Odin yn gallu rhoi rhodd barddoniaeth yn hawdd. Dywedir hefyd ei fod yn siarad mewn barddoniaeth yn unig.
  • Brwydr y Gwits : Mewn stori arall, aeth Odin i “frwydr wits” gyda'r cawr doeth (neu jötunn) Vafþrúðnir mewn ymgais i brofi pa un o'r ddau oedd y doethaf. Yn y diwedd, twyllodd Odin Vafþrúðnir trwy ofyn cwestiwn iddo yn unig y gallai Odin ei ateb, a chyfaddefodd Vafþrúðnir ei fod wedi ei drechu.

  Marwolaeth Odin

  Fel y rhan fwyaf o dduwiau Llychlynnaidd eraill, mae Odin yn cyrraedd diwedd trasig yn ystod Ragnarok – diwedd dyddiau Llychlynnaidd. Yn y frwydr fawr rhwng y duwiau Asgardian ac arwyr syrthiedig Odin yn erbyn y cewri amrywiol, jötnar, a bwystfilodo chwedlau Llychlynnaidd, mae’r duwiau’n cael eu tynghedu i golli ond maen nhw’n ymladd yn arwrol, serch hynny.

  Mae tynged Odin yn ystod y frwydr fawr i’w ladd gan un o blant Loki – y blaidd cawr Fenrir . Mae Odin yn gwybod ei dynged ymlaen llaw a dyna pam y cafodd y blaidd ei gadwyno a hefyd pam ei fod wedi casglu eneidiau arwyr Nordig a Germanaidd mwyaf Valhalla – i geisio osgoi’r dynged honno.

  Ni ellir osgoi rhagordeiniad yn Norseg mytholeg, ac mae Fenrir yn llwyddo i dorri'n rhydd o'i rwymau yn ystod Ragnarok a lladd y duw Allfather. Lladdwyd y blaidd ei hun yn ddiweddarach gan un o feibion ​​Odin - Vidar , duw dial ac un o ychydig iawn o dduwiau Llychlynnaidd i oroesi Ragnarok.

  Symboledd Odin

  Mae Odin yn symbol o sawl cysyniad pwysig ond pe bai'n rhaid i ni eu crynhoi mae'n ddiogel dweud bod Odin yn symbol o fyd-olwg unigryw ac athroniaeth y bobl Nordig a Germanaidd.

  • Roedd yn dduw doethineb a wnaeth' t petruso dweud celwydd a thwyllo
  • Roedd yn dduw rhyfel, arwyr, a'r meirw, ond heb fawr o barch i fywyd y milwr cyffredin
  • Roedd yn noddwr dwyfoldeb rhyfelwyr gwrywaidd ond yn ymarfer yn hapus. yr hud benywaidd seidr a chyfeiriodd ato’i hun fel un “wedi ei ffrwythloni â doethineb”

  Mae Odin yn herio’r ddealltwriaeth fodern o “ddoethineb” ond yn cwmpasu’n llawn yr hyn roedd y Norsiaid yn ei ddeall wrth y gair. Yr oedd yn fod anmherffaith a geisiai berffeithrwydda doethwr doeth oedd yn ymhyfrydu mewn angerdd ac ecstasi.

  Symbolau Odin

  Mae yna sawl symbol sy'n gysylltiedig ag Odin. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Gungnir

  Mae'n debyg y mwyaf adnabyddus o holl symbolau Odin, Gungnir yw y waywffon a roddwyd i Odin gan Loki, duw drygioni. Credir iddo gael ei ffugio gan y grŵp o dwarfiaid chwedlonol, sy'n adnabyddus am eu crefftwaith. Roedd Gungnir mor enwog fel y byddai llawer o ryfelwyr Nordig yn creu gwaywffyn tebyg iddyn nhw eu hunain.

  Dywedir pan fyddai Odin yn taflu Gungnir, byddai'n hedfan ar draws yr awyr gyda golau gwych yn fflachio, fel meteor. Defnyddiodd Odin Gungnir mewn llawer o'i frwydrau pwysig, gan gynnwys rhyfel Vanir-Aesir ac yn ystod Ragnarok. Mae yn symbol sy'n cynnwys tri thriongl sy'n cyd-gloi ac mae'n golygu cwlwm y rhai a syrthiodd mewn brwydr . Er nad yw union ystyr y Valknut yn hysbys, credir ei fod yn symbol o farwolaeth rhyfelwr. Efallai bod y Valknut yn gysylltiedig ag Odin oherwydd ei gysylltiad â'r meirw a rhyfel. Heddiw, mae hwn yn parhau i fod yn symbol poblogaidd ar gyfer tatŵs, gan gynrychioli cryfder, ailymgnawdoliad, bywyd a marwolaeth rhyfelwr a grym Odin.

  • Pâr o Bleiddiaid

  Mae Odin yn cael ei ddarlunio'n gyffredin gyda dau flaidd, ei gymdeithion cyson, Freki a Geri. Dywedir wrth iddo grwydro o gwmpas, gan wneud pethau y mae duwiau yn eu gwneud, daeth Odinunig ac felly creodd Freki a Geri i gadw cwmni iddo. Roedd un yn fenyw a'r llall yn wryw, ac wrth iddynt deithio gydag Odin, poblogasant y ddaear. Dywedir bod bodau dynol wedi'u creu ar ôl y bleiddiaid, a chyfarwyddodd Odin ddynoliaeth i ddysgu gan y bleiddiaid am sut i fyw. Mae bleiddiaid yn gysylltiedig â chryfder, pŵer, beiddgarwch, dewrder a theyrngarwch i'r pac. Maen nhw'n amddiffyn eu cywion ac yn ymladd yn ffyrnig.

  • 5>Pâr o Gigfrain

  Y ddwy gigfran, a elwir Huginn a Munin gweithredu fel negeswyr a hysbyswyr Odin. Mae'r rhain yn hedfan o gwmpas y byd ac yn dod â gwybodaeth yn ôl i Odin, fel ei fod bob amser yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd. Oherwydd ei gysylltiad â'r ddwy gigfran hyn, cyfeirir at Odin weithiau fel y Duw Cigfran.

  • 5>Corn Triphlyg Odin

  Mae'r corn triphlyg yn cynnwys tri chorn sy'n cyd-gloi, sy'n edrych braidd yn debyg i goblets yfed. Mae'r symbol hwn yn gysylltiedig â medd barddoniaeth ac awydd anniwall Odin am ddoethineb. Yn ôl un myth Nordig, ceisiodd Odin y cafnau hudolus y dywedir eu bod yn dal medd barddoniaeth. Mae'r corn triphlyg yn cynrychioli'r cafnau a oedd yn cuddio'r medd. Trwy estyniad, mae'n symbol o ddoethineb ac ysbrydoliaeth farddonol.

  Pwysigrwydd Odin mewn Diwylliant Modern

  Fel un o dduwiau mwyaf enwog y duwiau Llychlynnaidd ac un o'r duwiau mwyaf adnabyddus ymhlith y miloedd o grefyddau dynol, Odin

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.