Powlen o Hygieia - Beth Mae'n ei Olygu?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ers yr hen amser mae fferyllwyr ac ymarferwyr meddygol wedi defnyddio symbolau i hysbysebu a hyrwyddo eu gwasanaethau. Byddai delwedd o forter a pestl, perlysiau, glôb, neu groes werdd, yn cael ei hysgythru ar ddrysau mannau cyhoeddus. Er bod nifer o'r symbolau hyn wedi'u colli gyda threigl amser, mae rhai yn parhau i gael eu defnyddio fel marcwyr gweledol mewn fferyllol ac ysbytai.

  The Bowl of Hygieia (ynganu hay-jee-uh ) yn un symbol o'r fath sydd wedi gwrthsefyll prawf amser, ac sydd wedi dod yn arwyddlun rhyngwladol sy'n cynrychioli fferyllfeydd.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio tarddiad bowlen Hygieia, ei harwyddocâd mewn crefydd, symbolaidd ystyron, ei ddefnydd mewn fferylliaeth, a gwobr Hygieia.

  Gwreiddiau Powlen Hygieia

  Yn debyg i symbolau poblogaidd eraill o iachau a meddyginiaethau fel Gwialen Asclepius neu y Caduceus , y Bowlen mae gwreiddiau Hygieia ym mytholeg Roeg hefyd.

  • Mytholeg Roegaidd

  Gellir olrhain Powlen Hygieia yn ôl i fytholeg Roegaidd hynafol. Roedd y Duw Groegaidd Zeus yn eiddigeddus ac yn ofnus o Asclepius, duw iachâd, ac allan o ofn ac ansicrwydd, tarodd Zeus Asclepius â bollt o fellt. Ar ôl marwolaeth Asclepius, cadwyd seirff yn ei gysegrfa. Roedd Hygieia , merch Asclepius, yn gofalu am y nadroedd gyda diod feddyginiaethol, wedi'i gludo mewn powlen. Ersyna, daeth Hygieia i gael ei hadnabod fel duwies iechyd, hylendid, ac iachâd. i'w ganfod ar arwyddion apothecaries yn dechreu tua'r flwyddyn 1222. Safai fel symbol o iechyd da a bywioliaeth. Defnyddiwyd y Bowlen o Hygieia hefyd ar gyfer dathlu 700 mlynedd ers sefydlu Prifysgol Padua, er lles y myfyrwyr a'r gyfadran.

  • Ewrop
  • <1

   Ym Mharis, argraffwyd y Bowlen Hygieia ar ddarn arian ar gyfer y Gymdeithas Fferylliaeth ym Mharis ym 1796. Yn dilyn hyn, addasodd sawl cwmni fferyllol arall ledled Ewrop ac America The Bowl of Hygieia fel arwyddlun o feddyginiaeth ac iachâd.<3

   • Cristnogaeth

   Mae Bowlen Hygieia wedi’i hymgorffori mewn naratifau Cristnogol hŷn. Soniwyd amdano yn yr Apocrypa, casgliad o lawysgrifau, testun sy'n adrodd hanes Sant Ioan, y cafodd ei gwpan gwin ei wenwyno gan ei elynion. Yn ôl y stori, ffolineb oedd hyn pan fendithiodd Sant Ioan y gwin â geiriau sanctaidd ac ymddangosodd sarff allan o'r cwpan i rybuddio Sant Ioan am y gwenwyn. Credwyd mai'r cwpan a'r neidr oedd tarddiad symbol iachau Hygieia.

   Yn ddiddorol, nid oes mwy o fanylion am y naratif hwn, ac mae'r stori hon wedi'i hen anghofio mewn credoau Cristnogol. Mae’n bosibl bod y Cristnogion cynnar wedi ceisio gwneud hynnyCristnogi'r symbol heb lwyddiant.

   Ystyr Symbolaidd Powlen Hygieia

   Mae Powlen Hygieia yn symbol ystyrlon sy'n cynrychioli sawl cysyniad pwysig. Mae rhai o'r rhain fel a ganlyn:

   • Symbol yr Atgyfodiad

   Dywedir bod y sarff yn The Bowl of Hygieia yn cynrychioli atgyfodiad, adnewyddiad, a iachau. Mae'r neidr yn gollwng ei groen budr, yn union fel y mae'r corff yn cael gwared ar glefydau ac yn cael ei adfer i'w lawn iechyd.

   • Symbol Bywyd a Marwolaeth

   Mae llawer o ymarferwyr meddyginiaethol yn credu bod y neidr yn sefyll am fywyd a marwolaeth, gan y gallai'r neidr naill ai gael gwared ar yr afiechydon a bod yn iach neu fynd yn sâl a marw.

   • Symbol Iachau

   Y mae gan Gowlen Hygieia ddelw o gwpan neu lestr y dywedir ei fod wedi ei lenwi â diod iachusol. Ym mytholeg Groeg, defnyddiodd Hygieia y diod o'r bowlen i wella ac adfer seirff cysegrfa ei thad. Oherwydd y cysylltiad hwn, daeth y symbol yn gysylltiedig ag iachâd ac adferiad.

   • Symbol Doethineb

   Mae rhai pobl yn credu bod y neidr yn The Bowl of Mae Hygieia yn gludwr eneidiau. Mae'n cludo eneidiau hynafiaid ymadawedig o Hades i helpu'r rhai sy'n sâl ar y ddaear.

   • Symbol y Meddyg

   Dywedir bod y neidr yn cynrychioli'r meddyg a allai naill ai achub y claf neu ei adael i'w dynged. Groeg hynafolni allai ymarferwyr byth warantu y byddai eu moddion yn iachau'r cleifion, ac felly roedd yr ansicrwydd hwn bob amser rhwng bywyd a marwolaeth.

   Defnyddio'r Symbol gan Gymdeithasau Fferyllol

   Almaeneg Logo Fferyllfa

   Mae The Bowl of Hygieia wedi bod yn arwyddlun o gymdeithasau fferyllol ledled y byd. Yn y symbolau hyn weithiau caiff y bowlen ei ddisodli gan gwpan neu wydr gwin, ac mewn rhai achosion, mae dwy neidr yn lle un. Defnyddir The Bowl of Hygieia fel arwyddlun i gynrychioli iachâd, iechyd, hylendid ac adnewyddiad.

   Dyma rai o'r sefydliadau fferyllol ac iechyd sy'n defnyddio The Bowl of Hygieia fel eu symbol:

   • Cymdeithas Fferyllwyr America: Mae gan Gymdeithas Fferyllwyr America forter a pestl fel ei arwyddlun. Dywedir bod y morter yn cynrychioli The Bowl of Hygieia.
   • Cymdeithas Fferyllwyr Canada : Mae cymdeithas fferyllwyr Canada wedi ymgorffori The Bowl of Hygieia, yn ogystal â dwy neidr fel ei arwyddlun.
   • Cymdeithas Fferyllol Awstralia : Mae gan gymdeithas fferyllol Awstralia gwpan sydd wedi'i ffinio â dwy neidr.
   • Y Ffederasiwn Fferyllol Rhyngwladol: Mae gan y Ffederasiwn Fferyllol Rhyngwladol logo o bowlen Hygieia wedi'i hamgylchynu gan y neidr, a'r acronym FIP.

   Gwobr Powlen Hygieia

   Y Bowlen o wobr Hygieia oedda gychwynnwyd gan E. Claiborne Robins, fferyllydd, ym 1958. Roedd i'w ddyfarnu i fferyllwyr rhagorol yn yr Unol Daleithiau am eu gwasanaethau dinesig rhagorol. Gwyddys mai'r wobr yw'r un mwyaf mawreddog yn y maes meddygol. Fe'i rhoddir fel arwydd o gydnabyddiaeth am wasanaeth dyngarol ac mae'n anogaeth i bob fferyllydd.

   Rhoddir y wobr mewn plac mahogani, ac arno fodel pres o'r Bowlen Hygeia. Mae'r wobr yn cynnwys enw'r derbynnydd wedi'i ysgythru ar y plac. Rhoddwyd y wobr Bowl of Hygiea gyntaf ym 1958, yn ystod Confensiwn Blynyddol Cymdeithas Fferyllol Iowa. Enwebir yr ymgeiswyr ar gyfer y wobr yn gyfrinachol gan gyd-fferyllydd neu gydweithiwr os yw'n teimlo bod yr unigolyn yn haeddu'r wobr.

   Yn Gryno

   Mae'r Bowlen Hygieia wedi cael ei defnyddio gan ymarferwyr meddygol ers yr hen amser fel arwyddlun o iechyd da. Saif Powlen Hygieia fel tyst i drosglwyddo gwybodaeth ac arferion o draddodiadau hynafol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.