Symbol Labyrinth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gellir olrhain hanes y labyrinth yn ôl dros 4000 o flynyddoedd. Mae'r cynlluniau hynafol yn gymhleth, bron yn chwareus ac eto'n ystyrlon iawn.

  Er bod y chwedlau mwyaf poblogaidd yn ymwneud â'r labyrinth yn gysylltiedig â Hen Roeg, mae amrywiadau o'r symbol yn ymddangos mewn llawer o wareiddiadau eraill.

  Dros amser, mae'r labyrinth wedi ennill llawer o ystyron symbolaidd. Heddiw, efallai bod y labyrinth yn symbol o ddryswch ond hefyd eglurder ysbrydol.

  Dyma gip ar darddiad, hanes ac ystyr symbolaidd y labyrinth.

  Chwedl y Labrinth

  Yn ôl y chwedl Roegaidd, roedd y labyrinth yn ddrysfa hynod gymhleth a ddyluniwyd ac a adeiladwyd gan Daedalus yn unol â mandad Brenin Minos . Pwrpas y labyrinth oedd carcharu'r minotaur, creadur arswydus gyda phen a chynffon tarw a chorff dyn, a oedd yn bwyta bodau dynol i'w maethu ei hun.

  Mae'r hanes yn dweud bod y labyrinth felly yn ddryslyd, prin y gallai hyd yn oed Daedalus ei hun ddod allan ohono ar ôl iddo ei adeiladu. Bu'r minotaur yn byw yn y labyrinth am gyfnod hir o amser, a phob blwyddyn anfonwyd saith o lanciau i'r labyrinth fel bwyd i'r minotaur. Yn olaf, Theseus a lywiodd y ddrysfa yn llwyddiannus a lladd y minotaur, gyda chymorth pelen o edau i olrhain ei gamau.

  Hanes y Labyrinth

  Mae archeolegwyr wedi bod yn chwilio am y safle Daedalus'labyrinth ers amser maith ac wedi dod o hyd i rai safleoedd posibl. Yr un mwyaf adnabyddus o bosibl yw safle'r Oes Efydd yn Knossos, Creta (a elwir yn ddinas hynaf Ewrop) sy'n hynod gymhleth yn ei gynllun y mae rhai haneswyr yn credu mai dyma safle labyrinth Daedalus.

  Fodd bynnag, gallai'r gair labyrinth fod yn fwy cyffredinol, gan gyfeirio at unrhyw strwythur tebyg i ddrysfa ac nid adeilad penodol. Mae Herodotus yn sôn am adeilad labyrinthine yn yr Aifft, tra bod Pliny yn disgrifio drysfa danddaearol gymhleth o dan feddrod y Brenin Lars Porsena. Ceir cyfeiriadau at ddrysfeydd labyrinthin y tu allan i Ewrop hefyd, megis yn India, America Brodorol a Rwsia.

  Efallai bod llwybr labyrinth wedi'i ddefnyddio i ddal ysbrydion drwg. Mae rhai yn damcaniaethu eu bod yn cael eu defnyddio ar gyfer defodau a dawnsfeydd.

  Y Symbol Labyrinth

  Mae symbol y labyrinth ychydig yn wahanol i'w gynllun pensaernïol posibl, gyda llawer o amrywiadau yn bodoli. Mae symbol y labyrinth a dderbynnir yn eang yn cynnwys llwybr cylchog gyda man cychwyn sy'n arwain at y canol.

  Mae dau fath o labyrinths:

  • Drysfa sydd â llwybrau rhannu, gyda'r llwybr anghywir yn arwain at ben arall. Gall cerdded drwy'r math hwn fod yn rhwystredig, gan fod dod o hyd i'ch ffordd i'r canol ac yn ôl allan eto yn dibynnu i raddau helaeth ar lwc a gwyliadwriaeth. yn dirwynffordd i'r ganolfan. Nid oes angen llawer o ymdrech ar y math hwn o ddrysfa, oherwydd yn y pen draw bydd rhywun yn dod o hyd i'ch ffordd i'r ganolfan. Y labyrinth troellog mwyaf poblogaidd yw'r labyrinth Cretan, sy'n cynnwys dyluniad saith cwrs clasurol.

  Dyluniad Cretan Clasurol

  Mae dyluniadau Rhufeinig fel arfer yn nodweddu pedwar o'r labyrinthau Cretan hyn, wedi'u cyfuno i batrwm mwy, mwy cymhleth. Tra mai labyrinthau crwn yw'r fersiynau mwyaf adnabyddus, mae patrymau sgwâr yn bodoli hefyd.

  Ystyr Symbolaidd Labyrinth

  Heddiw mae llawer o ystyron i'r symbol labyrinth. Dyma rai o'r cysyniadau sy'n gysylltiedig â nhw.

  • Cyfanrwydd – cyflawnir y daith droellog i'r canol, gan gwblhau'r patrwm.
  • A taith ddarganfod – wrth i chi gerdded y labyrinth, rydych chi'n gweld safbwyntiau a chyfeiriadau gwahanol yn gyson.
  • Eglurder a dealltwriaeth – mae llawer o bobl yn cerdded o gwmpas y llwybr labyrinth i gyflawni cyflwr meddylgar, meddylgar sy'n arwain at eglurder a darganfyddiad. Mae'r patrwm hefyd yn symbol o ddod o hyd i'r ateb i broblem a chael dealltwriaeth.
  • Dryswch – yn eironig, mae'r union air labyrinth yn cael ei ddefnyddio'n aml i ddangos dryswch a chymhlethdod. Fel y cyfryw, gall symbol y labyrinth gynrychioli enigma, pos a dryswch.
  • Taith ysbrydol – mae rhai yn gweld y labyrinth fel trosiad ar gyfer taith ysbrydol, gyda'rmynedfa sy'n cynrychioli genedigaeth a'r ganolfan yn symbol o Dduw, adnabyddiaeth neu oleuedigaeth. Mae cyrraedd y ganolfan yn gofyn am daith hir a llafurus o dyfiant.
  • Pererindod – yn ystod yr Oesoedd Canol, roedd cerdded labyrinth yn aml yn cael ei gymharu â mynd ar bererindod i'r Wlad Sanctaidd, Jerwsalem . Gan na allai llawer o bobl wneud y daith i'r Dwyrain Canol, roedd hwn yn lle mwy diogel a mwy cyraeddadwy.
  • Geometreg gysegredig – mae dyluniadau labyrinth yn ymgorffori geometreg sanctaidd .

  Labyrinth a Ddefnyddir Heddiw

  Mae labyrinthau, ar ffurf drysfeydd, yn parhau i fod yn boblogaidd fel ffurf o adloniant. Yr her yw i berson fynd i mewn i'r ddrysfa a dod o hyd i'r ganolfan a'i ffordd yn ôl allan.

  Ar wahân i'r labyrinthau ffisegol hyn, mae'r symbol yn cael ei ddefnyddio weithiau fel motiff addurniadol mewn gemwaith, ar ddillad a manwerthu arall. eitemau.

  Yn Gryno

  Erys y labyrinth yn symbol braidd yn enigmatig, yn cynrychioli darganfyddiad ysbrydol, dealltwriaeth a chymhlethdod. Er ei fod dros 4000 o flynyddoedd oed, mae’n dal yn berthnasol ac yn ystyrlon yn y gymdeithas sydd ohoni.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.