Xochitl - Symbolaeth a Phwysigrwydd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Xochitl yw'r olaf o'r 20 diwrnod addawol yn y calendr Astecaidd cysegredig, a gynrychiolir gan flodyn, ac sy'n gysylltiedig â'r dduwies Xochiquetzal. I'r Asteciaid, roedd yn ddiwrnod i fyfyrio a chreu ond nid oedd yn ddiwrnod i atal chwantau rhywun.

  Beth yw Xochitl?

  Xochitl, sy'n golygu blodyn, yw'r cyntaf dydd yr 20fed trecena a'r olaf yn y tonalpohualli . Fe'i gelwir hefyd yn ' Ahau' ym Maya, ac roedd yn ddiwrnod addawol, wedi'i gynrychioli gan ddelwedd blodyn. Fe'i hystyriwyd yn ddiwrnod ar gyfer creu gwirionedd a harddwch, gan wasanaethu fel atgof bod bywyd, yn union fel y blodyn, yn parhau'n brydferth am gyfnod byr o amser nes iddo bylu.

  Dywedir fod Xochitl yn ddiwrnod da am deimlad, cyfeillach, a myfyrdod. Fodd bynnag, roedd yn cael ei ystyried yn ddiwrnod gwael ar gyfer atal nwydau, chwantau a dymuniadau rhywun.

  Roedd gan yr Asteciaid ddau galendr gwahanol, calendr dwyfol o 260 diwrnod, a chalendr amaethyddol gyda 365 diwrnod. Roedd y calendr crefyddol, a adnabyddir hefyd fel y ‘ tonalpohualli’ , yn cynnwys cyfnodau o 13 diwrnod a elwid yn ‘ trecenas’. Roedd gan bob diwrnod o'r calendr symbol penodol i'w gynrychioli ac roedd yn gysylltiedig â dwyfoldeb a roddodd egni bywyd iddo.

  Duwdod Llywodraethol Xochitl

  Y diwrnod mae Xochitl yn un o'r ychydig arwyddion dydd yn y tonalpohualli a lywodraethir gan dduwdod benywaidd - y dduwies Xochiquetzal. Hi oedd y dduwieso harddwch, ieuenctid, cariad, a phleser. Hi oedd noddwr arlunwyr ac roedd hefyd yn rheoli Cuauhtli, diwrnod cyntaf y 15fed trecena.

  Mae Xochiquetzal yn cael ei bortreadu'n nodweddiadol fel merch ifanc, wedi'i hamgylchynu gan ieir bach yr haf neu flodau hardd. Mewn rhai darluniau o'r dduwies, gellir ei gweld yng nghwmni ocelotl, neu colibryn. Roedd hi hefyd yn gysylltiedig â chyfnod y lleuad a'r lleuad yn ogystal â beichiogrwydd, ffrwythlondeb, rhywioldeb, a rhai crefftau benywaidd megis gwehyddu.

  Mae stori Xochiquetzal yn debyg iawn i stori Noswyl Feiblaidd. Hi oedd y fenyw gyntaf ym mytholeg Aztec i bechu trwy hudo ei brawd ei hun a oedd wedi tyngu llw o ddiweirdeb. Fodd bynnag, yn wahanol i'r Noswyl Feiblaidd, aeth y dduwies yn ddi-gosb am ei gweithredoedd pechadurus, ond trowyd ei brawd yn sgorpion fel ffurf o gosb.

  Trwy arwyddocâd, mae'r dduwies Aztec yn cynrychioli pleser ac awydd dynol. Roedd yr Asteciaid yn ei haddoli trwy wisgo masgiau blodau ac anifeiliaid mewn gŵyl arbennig a oedd yn cael ei chynnal er anrhydedd iddi unwaith bob wyth mlynedd.

  Xochitl yn Sidydd Aztec

  Credai'r Asteciaid mai'r rhai a aned ar y dydd Byddai Xochitl yn arweinwyr naturiol a oedd yn canolbwyntio ar gyflawniad ac yn canolbwyntio'n fawr. Credwyd hefyd eu bod yn bobl hyderus, egnïol a oedd yn gwerthfawrogi eu hanwyliaid a thraddodiadau teuluol. Roedd pobl a aned yn Xochitl hefyd yn hynod greadigol a gallent ysbrydoli brwdfrydedd ymhlith y rheinio’u cwmpas.

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth yw ystyr y gair ‘Xochitl’?

  Gair Nahuatl neu Astec sy’n golygu ‘blodyn’ yw Xochitl. Mae hefyd yn enw poblogaidd ar ferched a ddefnyddir yn ne Mecsico.

  Pwy oedd yn llywodraethu'r dydd Xochitl?

  Rheolir Xochitl gan Xochiquetzal, duwies Astecaidd harddwch, cariad, a phleser.

  Sut mae'r enw 'Xochitl' yn cael ei ynganu?

  Mae'r enw 'Xochitl' yn cael ei ynganu: SO-chee-tl, neu SHO-chee-tl. Mewn rhai achosion, nid yw’r ‘tl’ ar ddiwedd yr enw yn cael ei ynganu.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.