Vali - Duw Llychlynnaidd Dial

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Vali yn un o ddau dduw dial Norsaidd, a'r llall yn Vidar . Mae'r ddau yn feibion ​​​​ Odin ac mae'n ymddangos bod y ddau yn bodoli bron yn gyfan gwbl er mwyn dial i'r rhai sy'n niweidio aelodau eraill o deulu Odin. Tra mai Vidar yw cludwr swyddogol y teitl Duw Dial, daw hawliad Vali i’r teitl o’i enedigaeth braidd yn unigryw a’i “daith” i fod yn oedolyn.

  Pwy yw Vali?

  Mae Vali, neu Váli, yn un o feibion ​​niferus Odin. Ei fam oedd y gawres Rindr ac nid gwraig Odin Frigg . Mae hyn yn werth ei nodi gan ei bod yn ymddangos bod Vali wedi'i eni'n benodol i ddial am farwolaeth hoff fab Frigg Balder .

  O Fabanod i Oedolyn a Llofruddiwr mewn Diwrnod

  Un o'r agweddau mwyaf unigryw ar stori Vali yw pa mor gyflym y cyrhaeddodd oedolaeth a chyflawni'r dasg y cafodd ei eni ar ei chyfer.

  Duw’r haul Balder oedd ffefryn Frigg ac Odin ond fe’i lladdwyd yn drasig trwy gamgymeriad gan ei efaill ei hun, y duw dall Höðr. Nid oedd y llofruddiaeth yn fwriadol, gan i Höðr gael ei dwyllo i ladd Balder gan dduw drygioni Loki .

  Mewn arddangosfa syfrdanol o undod benywaidd, rhoddodd y cawres Rindr enedigaeth i Vali ar hynny yr un diwrnod fel y gallai dyfu'n oedolyn ar unwaith a dial am farwolaeth hoff fab Frigg. Ar draws yr holl fytholeg Norsaidd, disgrifir Odin yn aml fel twyllo ar Frigg gydag eraillduwiesau a chawresau, ond mae'n debyg mai dyma un enghraifft o odineb nad oedd gan Frigg ots ganddi.

  Roedd dialedd Vali yn arswydus, a gallai rhai ddadlau nad oedd yn arbennig o gyfiawn.

  Y cyntaf y peth a wnaeth yr oedolyn newydd-anedig dialgar oedd lladd gefeill Balder a'i hanner brawd ei hun Höðr er nad oedd Höðr wedi bwriadu lladd Balder a chafodd ei dwyllo i wneud hynny oherwydd ei ddallineb.

  Ar ôl y fratricide cyflymaf yn hanes dynol/mytholeg, cyfeiriodd Vali ei sylw at wir lofrudd Balder - Loki. Yn lle gwneud cymwynas i bawb a lladd y duw twyllodrus yn y man a'r lle, lladdodd Vali fab Loki Narfi a rhwymo Loki â chanlyniad ei fab.

  Un o Ychydig Iawn o Dduwiau i Oroesi Ragnarok

  , y Frwydr Derfynol ym mytholeg Norsaidd, ddod â diwedd y byd. Mae rhai ffynonellau'n nodi'n benodol bod bodolaeth i gyd wedi dod i ben ar ôl Ragnarok cyn i gylchred newydd o fywyd allu dechrau.

  Mae llawer o ffynonellau eraill, fodd bynnag, yn dweud bod rhai duwiau wedi goroesi'r frwydr olaf ac wedi mynd i fyw ymlaen yn alltud. . Cyfeirir at bedwar duw wrth eu henwau a phob un ohonynt yn perthyn i “genhedlaeth iau” o dduwiau, fel y'i gelwir.

  Mae dau ohonynt yn feibion ​​ Thor – Magni a Móði. Mae'r ddau arall yn dduwiau dial ac yn feibion ​​​​i Odin - Vali a Vidar. Disgrifir rôl Vidar yn ystod Ragnarok ei hun yn fanwl ers iddo berfformio fwyafgweithred enwog yn ystod y frwydr ei hun pan laddodd llofrudd Odin, y blaidd anferth Fenrir . Ni ddywedir i Vali wneud unrhyw beth arbennig o nodedig yn ystod Ragnarok ond mae wedi proffwydo i'w oroesi ynghyd â Vidar.

  Symboledd Vali

  Mae Vali yn symbol o ddialedd. Mae’r ffaith iddo dyfu’n oedolyn o fewn diwrnod i farwolaeth Balder hefyd i’w weld yn symbol nid yn unig o ddialedd ond hefyd yn “ddialedd chwim”. Mae Vidar a Vali yn ddau o'r unig bedwar duw i oroesi Ragnarok. Roedd y pedwar ohonynt yn feibion ​​​​ifainc i dduwiau a oedd yn ymwneud â Ragnarok ond nid nhw eu hunain oedd ar fai am y frwydr olaf a ddigwyddodd yn y lle cyntaf. Y cyfan y gallai'r genhedlaeth ifanc ei wneud oedd dial union ar y drwgweithredwyr a chamu i ffwrdd o'r byd wrth iddo gael ei ddadwneud.

  Pwysigrwydd Vali mewn Diwylliant Modern

  Tra bod ei stori yn bendant yn hynod ddiddorol , Mae Vali ymhell o fod yn boblogaidd mewn diwylliant a llenyddiaeth fodern. Mewn gwirionedd, ni allwn feddwl am un cyfeiriad at Vali mewn llyfrau modern, gemau fideo, ffilmiau neu gyfryngau eraill. Gobeithio y bydd rhywun awdur yn cywiro hyn yn fuan.

  Amlapio

  Fel duw dialedd ac un â stori wreiddiol unigryw, mae Vali yn parhau i fod yn un o'r rhai mwyaf diddorol o y duwiau Llychlynnaidd. Er nad yw'n arwyddocaol iawn yn y mythau ac nad yw'n ymddangos mewn llawer o straeon, mae'r ffaith bodmae ef, ynghyd â thri arall, yn goroesi, mae Ragnarok yn ei wahaniaethu ac yn ei osod ar wahân i'r rhan fwyaf o'r duwiau eraill.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.