Ymir - Y Proto-Cawr Llychlynnaidd a Chreawdwr y Bydysawd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Cawr hermaphroditig ac union fater y bydysawd, anaml y sonnir am Ymir ond eto mae yng nghanol myth creu Llychlynnaidd. Esgorodd ei farwolaeth yn nwylo tri duw Llychlynnaidd i greadigaeth y Ddaear.

  Pwy yw Ymir?

  Ym mytholeg Norseg, Ymir yw'r cawr cyntaf a aned yn y bydysawd. Mae ei enw yn golygu Screamer . Fe'i gelwir weithiau hefyd yn Aurgelmir sy'n golygu Sand/Gravel Screamer.

  Yn ôl awdur Gwlad yr Iâ o'r Prose Edda, Snorri Sturluson, ganwyd Ymir pan oedd rhew Cyfarfu Nilfheim a thân Muspelheim yn affwys Ginnunggap . Achosodd hyn i'r rhew doddi a'r diferion i greu Ymir.

  O ganlyniad, nid oedd gan Ymir unrhyw rieni. Nid oedd ganddo ychwaith neb i ryngweithio neu genhedlu ag ef. Y cyfan oedd ganddo oedd y fuwch Audhumla, a oedd yn ei fagu a'i faethu â'i llaeth. Crëwyd y fuwch hefyd gan ddiferion o rew tawdd a ddaeth ynghyd. Cynhyrchodd ei thethau bedair afon o laeth yr oedd yn ei yfed.

  Tad a Mam Duwiau a Chewri/Jötnar

  Ni chafodd Ymir ei effeithio gan ddiffyg cewri eraill i ryngweithio â nhw. Pan dyfodd yn oedolyn dechreuodd silio cewri eraill (neu jötnar) o'i goesau ac o chwys ei geseiliau yn anrhywiol.

  Yn y cyfamser, cafodd y fuwch Audhumla ei maeth gan lyfu halen, a oedd wedi silio hefyd. yn ddirgel o'r gwagle cosmig. Wrth iddillyfu, roedd bod arall yn hunan-genhedlu o fewn y llyfu halen – y duw Æsir (Aesir neu Asgardian) cyntaf – Buri. Yn ddiweddarach, cynhyrchodd Buri fab, Borr, a briododd â Bestla – un o gewri Ymir.

  O undeb Borr a Bestla daeth y tri brawd Æsir – Odin , Vili, a Vé . Oddynt hwy ac oddi wrth rai o gewri eraill Ymir y daeth gweddill pantheon Æsir i fod.

  Mewn geiriau eraill, mae Ymir yn dad i'r holl gewri a jötnar yn ogystal ag yn daid i'r holl dduwiau.

  Crëwr y Byd

  Gall Ymir gael ei eni o wrthdaro Niflheim a Muspelheim ond ar yr un pryd, mae hefyd yn gyfrifol yn anuniongyrchol am greu'r Naw Teyrnas. Digwyddodd hyn pan laddodd Odin, Vili, a Vé Ymir a chreu'r byd o'i gnawd. Disgrifir yr holl ddigwyddiad yn y gerdd yn y Barddonol Edda a elwir Grímnismál (Cân yr Un Hwd) fel hyn:

  O gnawd Ymir y crëwyd y ddaear,

  Ac o’i chwys [ neu, mewn rhai fersiynau , gwaed] y môr,

  Mynyddoedd o asgwrn,

  Coed o wallt,

  Ac o'i benglog y nen.

  >Ac o'i aeliau ef y gwnaeth y duwiau lloerig

  Midgard, cartref meibion ​​dynion

  Ac o'i ymenydd

  Fe wnaethon nhw gerflunio'r cymylau garw.

  Felly, yn dechnegol, nid Ymir greodd y byd ond ohono ef y crewyd y byd. Fel y cyfryw, Ymir'sni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd.

  Pwysigrwydd Ymir

  Mae symbolaeth Ymir yn glir – ef yw’r proto cyntaf a phersonoliaeth o’r gwagle yn y bydysawd. Yn hyn o beth, gellir cymharu Ymir ag Anrhefn chwedloniaeth Roegaidd.

  Mae gwagle mawr Ginnungagap hefyd yn symbol o anhrefn – silio wnaeth Ymir yn union wrth i Ymir barhau i silio mwy a mwy o gewri a jötnar. Yr unig ffordd i ddod â threfn i'r anhrefn oedd trwy ladd Ymir. Gwnaed hyn gan y duwiau a laddodd y creawdwr gwreiddiol y bydysawd ac felly, a greodd y byd.

  Yn ystod Ragnarok , digwyddiad apocalyptaidd mytholeg Norsaidd yr oedd y byd fel y Llychlynwyr yn ei adnabod dod i ben, bydd y broses yn cael ei gwrthdroi. Bydd y cewri, plant Ymir, yn ymosod ar Asgard, yn dinistrio'r duwiau, ac yn taflu'r bydysawd yn ôl i anhrefn, gan ddod â diwedd i'r cylch er mwyn i gylchred newydd ddechrau.

  Darluniau o Ymir

  Prif symbol Ymir yw'r fuwch a'i maethodd. Mae'n aml yn cael ei ddarlunio ynghyd â'r fuwch, sef ei gydymaith a'i faethwr.

  Yn aml, darlunnir Ymir yn cael ei ymosod gan y tri brawd – Odin, Vili a Vé, a fyddai'n ei oresgyn yn y pen draw ac yn creu'r ddaear allan o'i. corff.

  Beth Mae Ymir yn ei Symboleiddio?

  Mae Ymir yn bersonoliad o anhrefn ac yn symbol o'r gwagle a fodolai cyn y greadigaeth. Mae'n dynodi potensial heb ei wireddu. Dim ond trwy siapio'r gwagle hwn a'i ffurfio o'r newydd y mae hynnymae'r duwiau'n gallu creu'r byd, gan ddod â threfn i anhrefn.

  Mae hyd yn oed yr enw Ymir yn symbolaidd, gan ei fod yn dynodi rôl Ymir fel anhrefn. Ystyr Ymir yw Screamer. Sŵn heb ystyr na geiriau yw sgrech ac mae'n annealladwy, yn debyg iawn i anhrefn ei hun. Trwy ladd Ymir, roedd y duwiau yn creu rhywbeth allan o ddim, gan ffurfio ystyr allan o sgrech.

  Ymir mewn Diwylliant Modern

  Er bod Ymir yn llythrennol yn ganolog i holl fytholeg Norsaidd , nid yw'n adnabyddus mewn pop-diwylliant modern. Fodd bynnag, mae ei enw yn ymddangos mewn sawl gêm fideo ac anime.

  Yn Marven comics, mae cawr rhew o'r enw Ymir yn elyn aml i Thor . Yn y manga a'r anime Japaneaidd Attack on Titan , Titan o'r enw Ymir yw'r cyntaf i ddod i fodolaeth.

  Yn y fasnachfraint gêm fideo God of War , Ymir yn cael ei grybwyll wrth ei enw sawl gwaith ac yn cael sylw mewn murlun. Yn y gêm PC MOBA Smite, mae hyd yn oed yn gymeriad chwaraeadwy.

  Amlapio

  Mae Ymir yn un o gymeriadau mwyaf unigryw a diddorol mytholeg Norsaidd. Gan bersonoli anhrefn a'r bydysawd cyn y greadigaeth, roedd marwolaeth Ymir yn gam angenrheidiol yng nghreadigaeth y byd. Trwy siapio ei gorff, llwyddodd y duwiau i ddod â threfn i'r byd a chreu system newydd a fyddai'n para tan Ragnarok.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.