Ystyr Symbolaidd Patrwm Paisley (Boteh Jegheh)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae patrwm Paisley yn un o'r motiffau mwyaf poblogaidd a hardd, ac mae ganddo le pwysig yn symbolaeth Zoroastrianiaeth . Er y gallai edrych yn union fel patrwm tlws, mae dyluniad Paisley yn ddyluniad symbolaidd iawn. Gadewch i ni edrych ar yr hanes y tu ôl i gynllun Paisley a'i ddehongliadau amrywiol.

  Hanes a Tharddiad Cynllun Paisley

  Cynllun Paisley, a elwir boteh jegheh yn Perseg Mae , ( بته جقه‎) yn batrwm blodeuog geometrig anghymesur, yn debyg i ddagrau, ond gyda phen uchaf crwm. Fe'i gwelir amlaf yn y siâp hwnnw ond mae hefyd ar gael mewn clystyrau neu fersiynau mwy haniaethol.

  Gellir olrhain tarddiad patrwm Paisley yr holl ffordd yn ôl i Persia hynafol a'r Ymerodraeth Sassanaidd. Fodd bynnag, nid yw ei union darddiad yn hysbys ac mae llawer iawn o ddyfalu ar ei ystyr cynnar a'r straeon sy'n ymwneud â'i symbolaeth. Mae’n debygol bod patrwm Paisley wedi tarddu fel symbol Zoroastrianiaeth.

  Roedd y cynllun yn batrwm hynod boblogaidd ar gyfer tecstilau yn Iran yn ystod llinach y Pahlafi a Qajar ac fe’i defnyddiwyd i addurno coronau brenhinol, regalia a dillad llys. Roedd hefyd i'w weld ar eitemau dillad ar gyfer y boblogaeth gyffredinol.

  Yn y 18fed a'r 19eg ganrif, lledaenodd y cynllun i Loegr a'r Alban drwy'r East India Company, lle daeth yn hynod o ffasiynol a mawr.dyluniad y mae galw mawr amdano. Nid oedd ei enw gwreiddiol boteh jegheh yn adnabyddus iawn, a chyfeiriwyd ato fel y 'cynllun pinwydd a chôn'.

  Wrth i'r cynllun ddod yn boblogaidd, ni allodd y East India Company wneud hynny. digon pwysig ohono i ateb y galw. Daeth siolau Paisley yn anterth ffasiwn yn gyflym ac fe'u gwisgwyd hyd yn oed gan yr Ymerawdwr Moghul Akbar, y gwyddys ei fod yn gwisgo dwy ar y tro fel symbol statws. Rhoddodd hwy hefyd yn anrhegion i uchel swyddogion a llywodraethwyr eraill.

  Yn y 1800au, gwehyddion yn Paisley, yr Alban oedd efelychwyr cyntaf cynllun Paisley, a dyna sut y daeth y cynllun i gael ei adnabod fel y 'Paisley'. patrwm'.

  Ystyr Symbolaidd Cynllun Paisley

  Ystyriwyd patrwm Paisley fel symbol hardd gan weddill y byd, ond i'r Zoroastriaid a'r Persiaid, y symbol dal arwyddocâd. Dyma rai o'r ystyron sy'n gysylltiedig â'r dyluniad.

  >
 • Cypreswydden - credir bod y dyluniad yn gynrychiolaeth o gypreswydden wedi'i chyfuno â chwistrell flodeuog. Mae'r gypreswydden yn un o'r symbolau pwysicaf yn Zoroastrianiaeth, sy'n cynrychioli bywyd hir a thragwyddoldeb, gan ei bod yn fytholwyrdd gyda hyd oes hir. Roedd yn rhan bwysig o seremonïau teml Zoroastrian a dywedwyd bod torri un i lawr yn dod ag anlwc, gan arwain at drychineb neu afiechyd.
 • Ffrwythlondeb – dywedir bod y motiff hwn hefyd yn cynrychioli syniadauffrwythlondeb ac mae'n symbol o feichiogrwydd a mamau beichiog.
 • Cryfder – mae delwedd y goeden gypreswydden wedi'i phlygu yn arwydd o gryfder a gwytnwch. Gellid ei ddehongli fel cynrychiolaeth o orchfygu adfyd, meithrin ymwrthedd a harneisio cryfder mewnol yn wyneb unrhyw groes.
 • Sofraniaeth ac Uchelwyr – mae cynllun Paisley hefyd yn dynodi sofraniaeth frenhinol ac uchelwyr. Fe'i defnyddiwyd fel dyluniad canolbwynt penwisg brenhinoedd Iran fel Shah Abbas Fawr yr Ymerodraeth Safavid.
 • Yr Haul, y Ffenics neu'r Eryr – dywed rhai mai tarddiad y boteh jegheh o hen gredoau crefyddol ac y gallai fod yn symbol o'r haul, a ffenics neu'r arwydd crefyddol hynafol Iranaidd ar gyfer yr eryr.
 • Defnyddiau Modern o Symbol Paisley

  Mae cynllun Paisley yn gyffredin ac i'w weld ledled y byd waeth beth fo'u diwylliant neu grefydd. Mae'r dyluniad crwm cain yn ei gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion. Mae'n batrwm y mae galw mawr amdano ar gyfer dyluniadau gemwaith gan gynnwys tlws crog, clustdlysau, modrwyau a swyn. Fe'i dewisir hefyd fel dyluniad ar gyfer tatŵs gan ei fod yn edrych yn wahanol ac yn ddirgel iawn, gan ei wneud yn ffefryn i selogion tatŵ ym mhobman.

  Mae'r patrwm hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth ar gyfer tecstilau ac fe'i gwelir amlaf ar rygiau a charpedi. Gellir dod o hyd iddo ar unrhyw fath o ffabrig ac mae ganddo olwg glasurol a modern.

  YnBriff

  Mae dyluniad Paisley yn dal i fod mewn ffasiwn iawn ac nid yw ei boblogrwydd yn dangos unrhyw arwyddion o bylu. Mae'n parhau i fod yn symbol dirgel a hardd, ac er y gall ei symbolaeth a'i arwyddocâd fod wedi dirywio mewn rhannau helaeth o'r byd, mae galw mawr amdano fel patrwm ffasiynol o hyd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.