ಏಗೀರ್ - ಸಮುದ್ರದ ನಾರ್ಸ್ ದೇವರು

 • ಇದನ್ನು ಹಂಚು
Stephen Reese

  ಗ್ರೀಕರು ಪೋಸಿಡಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೀನಿಯರು ಮಜುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮಿಕ್-ಪುಸ್ತಕ ಓದುಗರು ಅಕ್ವಾಮನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಸ್ Ægir ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಗಿರ್ ಅಥವಾ ಏಗರ್ ಎಂದು ಆಂಗ್ಲೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಳೆಯ ನಾರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ "ಸಮುದ್ರ" ಎಂದರ್ಥ ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹ್ಲೆರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  ನಾರ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅವರ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು. ಆದರೂ ನಾರ್ಸ್ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ Ægir ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ನೋಟ.

  Ægir's Family

  Ægir ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು, ಕರಿ ಮತ್ತು ಲೋಗಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತ್ನಾರ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಿಯು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಗಿಯು ಬೆಂಕಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಡೆಯುವುದು, ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರೋಪಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು/ದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  Ægir ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಸ್ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು Rán ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು Ægir ನೊಂದಿಗೆ Hlésey ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು.

  ದಂಪತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗಿಯರು. Ægir ಮತ್ತು Rán ರ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಪದಗಳಿಂದ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.

  • ಮೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ Dúfa, Hrönn, ಮತ್ತು Uðr (ಅಥವಾ Unn) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ) ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲೆಯ ಹಳೆಯ ನಾರ್ಸ್ ಪದಗಳಾಗಿವೆ.
  • ನಂತರ ಬ್ಲೋðಘಡ್ಡಾ, ಅಂದರೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಕೂದಲು, ಕಾವ್ಯದ ಪದಅಲೆಗಳು
  • ಬೈಲ್ಗ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ
  • ಡ್ರೋಫ್ನ್ (ಅಥವಾ ಬಾರಾ) ಅಂದರೆ ಫೋಮಿಂಗ್ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಕಾಂಬರ್ ಅಲೆ
  • ಹೆಫ್ರಿಂಗ್ (ಅಥವಾ ಹೆವ್ರಿಂಗ್) ಅಂದರೆ ಎತ್ತುವುದು
  • ಕೋಲ್ಗಾ ಎಂದರೆ ತಂಪಾಗಿದೆ ಅಲೆ
  • ಹಿಮಿಂಗ್ಲಾವಾ ಇದನ್ನು "ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ-ಮೇಲಕ್ಕೆ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  Ægir Heimdall ನ ತಾತ?

  ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಸ್ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ದೇವರು Heimdall ಒಂಬತ್ತು ಕನ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಮಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲೆಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವನು Ægir ಮತ್ತು Rán ರ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮಗ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  Völuspá hin skamma ರಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ನಾರ್ಸ್ ಕವಿತೆ, Heimdall ನ ಒಂಬತ್ತು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾರ್ಸ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಮ್‌ಡಾಲ್‌ನ ತಾಯಂದಿರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ Ægir ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

  ಆಗಿರ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಏನು?

  ಆಗಿರ್‌ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಅವನು ಯಾರೆಂಬುದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಎಂಬುದು. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, Ægir ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ದೇವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರ್ಸ್ ದಂತಕಥೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ದೈತ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜೊತುನ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

  Jötunn ಎಂದರೇನು?

  ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಗಳು ಸರಳತೆಗಾಗಿ ದೈತ್ಯರು ಎಂದು ಜೊಟ್ನರ್ (ಜೋತುನ್ನ ಬಹುವಚನ) ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. , ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋಟ್ನಾರ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲ-ಜೀವಿ ಯಮಿರ್‌ನ ಸಂತತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾಂಸದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ಯಾಮಿರ್ದೇವರುಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಓಡಿನ್ , ವಿಲಿ, ಮತ್ತು Vé, ಅವನ ದೇಹವು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು, ಅವನ ರಕ್ತವು ಸಾಗರವಾಯಿತು, ಅವನ ಮೂಳೆಗಳು ಪರ್ವತಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು, ಅವನ ಕೂದಲು ಮರಗಳಾದವು ಮತ್ತು ಅವನ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಮಿಡ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು , ಅಥವಾ “ಭೂಮಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ”.

  ಯಾಮಿರ್‌ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಜೊಟ್ನರ್ ದೇವರುಗಳ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  ಇದು Ægir ನ ಜೊತುನ್ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾರ್ಸ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರಿ ಪಾತ್ರ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ:

  • ಎಲ್ಲಾ ಜೊಟ್ನರ್‌ಗಳು ದುಷ್ಟರಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು Ægir ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
  • Ægir ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು jötunn ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಅಥವಾ ದೇವರು.

  ಅಗಿರ್ ಅಸ್ಗಾರ್ಡಿಯನ್ (Æsir) ದೇವರುಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾನ್ ದೇವತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

  ಒಂದು ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವರು ಹಳೆಯ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾರ್ಸ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವರ ರಾಜವಂಶಗಳಾದ Æsir ಮತ್ತು ವಾನಿರ್. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಪುರಾತನ ರಾಜವಂಶವು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಜೋತ್ನಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯದ ಹೊರತು, ಆದರೆ ನಂತರ ನಾವು ಆರಂಭಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದೇವೆ.

  Ægir ಹೇಗಿತ್ತು?

  ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, Ægir ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆಉದ್ದನೆಯ, ಕುರುಚಲು ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ದೈತ್ಯನೋ, ಜೊತುನ್ನೋ ಅಥವಾ ದೇವರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

  ದೇವರು, ದೈತ್ಯ, ಜೊತುನ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದರೂ, Ægir ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

  Ægir's Drinking Party

  ನಾರ್ಸ್ ವೈಕಿಂಗ್‌ಗಳು ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆಲೆ ಕುಡಿಯುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, Ægir ಹ್ಲೆಸಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  ಒಂದು Æಗಿರ್‌ನ ಹಬ್ಬವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಲೋಕಿ , ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದ ದೇವರು, ಇತರ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಿಸಿಯಾದ ವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ Ægir ನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಫಿಮಾಫೆಂಗ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಓಡಿನ್ ಲೋಕಿಯನ್ನು ರಾಗ್ನರೋಕ್ ವರೆಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಲೋಕಿ ತನ್ನ ಸಹವರ್ತಿ ಅಸ್ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು ದೈತ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಆರಂಭದ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

  ಒಂದು ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲೋಕಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದ ದೇವರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಓಡಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆವಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೋದಮಯವಾಗಿದೆ.

  Ægir ನ ಸಂಕೇತ

  As aಸಮುದ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, Ægir ನ ಸಂಕೇತವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಇತರ ಸಮುದ್ರ ದೇವರುಗಳಂತೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಬಹು-ಪದರದ ದೇವತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರೀಕರು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸಿಡಾನ್‌ಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅನೇಕರ ಭವಿಷ್ಯ.

  ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾರ್ಸ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆಯೇ Ægir ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು - ದೈತ್ಯ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ.

  ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ Ægir ನ

  ಬಹುಶಃ ಅವನ ವಿವರಣೆಯು ತುಂಬಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನಾರ್ಸ್ ದೇವತೆಯಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ Ægir ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

  ಶನಿಗ್ರಹದ ಚಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನದಿ ಟ್ರೆಂಟ್‌ನ ಬಾಯಿಯಂತೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ MCU ಥಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾರ್ಸ್ ಪುರಾಣದ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  Ægir ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಗಳು

  1. Ægir ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು? Ægir ನ ಹೆಂಡತಿ Rán.
  2. Ægir ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? Ægir ಮತ್ತು Rán ಗೆ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
  3. Ægir ನ ಸೇವಕರು ಯಾರು? Ægir ನ ಸೇವಕರು ಫಿಮಾಫೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿರ್. ಫಿಮಾಫೆಂಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಲೋಕಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರಣವು ಓಡಿನ್ ಲೋಕಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಆಗಿರ್ ದೇವರು ಏನು? Ægir ಎಂಬುದು ಸಮುದ್ರದ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ.

  ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು

  ಇತರ ಕೆಲವು ನಾರ್ಸ್ ದೇವರುಗಳಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,Ægir ಅನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, Ægir ನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಷ್ಟ.

  ಸ್ಟೀಫನ್ ರೀಸ್ ಅವರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.