Onthouding vs. Celibaat - Wat is het verschil?

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Onthouding en celibaat zijn twee van de meest persoonlijke beslissingen die je kunt nemen. Hoewel de twee termen vaak door elkaar worden gebruikt, hebben ze in feite verschillende connotaties.

  Onthouding is een brede term die gebruikt wordt om vrijwillig af te zien van bepaalde genoegens zoals alcohol, drugs, bepaald voedsel en seks. Het celibaat daarentegen is specifiek voor seks en het huwelijk. In dit artikel gaan we in op seksuele onthouding en celibaat.

  Waarom zich onthouden of seksueel celibatair blijven?

  Het beheersen van seksuele verlangens is een onderwerp dat gewoonlijk met zorg en aarzeling wordt behandeld vanwege de vele tegenstrijdige ideologieën en onderzoeken naar de voor- en nadelen ervan. Onthouden of Celibatair zijn?

  Terwijl sommige psychologen zweren dat frequente seks van vitaal belang is voor de productiviteit van de hersenen, de immuniteit en de verbetering van de stemming, geloven anderen dat afzien van seksuele activiteiten na verloop van tijd positieve gedachten en geheugenkracht versterkt. Deze laatsten adviseren dat afzien van seksuele activiteit een therapeutisch proces is dat dient om je gevoel van eigenwaarde te verbeteren en controle over je emoties te krijgen. Controle krijgenover emoties verhoogt bijgevolg je mentale kracht, geeft je de energie en het vermogen om verlangens te beheersen, en brengt je edele zelf naar boven.

  Er zijn verschillende redenen waarom je kunt kiezen voor onthouding of celibaat. Dit zijn allemaal zeer persoonlijke redenen. Het is ook belangrijk op te merken dat je kunt kiezen voor onthouding of celibaat, zelfs als je eerder seksuele activiteiten hebt ondernomen.

  Wat is onthouding?

  Onthouding is het besluit om gedurende een bepaalde periode geen seksuele activiteiten te ondernemen. Voor sommige mensen is onthouding alleen beperkt tot penetratie. Voor deze groep zijn andere seksuele activiteiten zoals zoenen, aanraken en masturbatie toegestaan.

  Voor anderen betekent onthouding echter het volledig afzien van alle seksuele activiteit gedurende een bepaalde periode.

  Hieronder staan enkele redenen waarom mensen voor onthouding kiezen:

  • Psychologische redenen

  Aan geslachtsgemeenschap zijn voorwaarden verbonden. Het is een diepe intimiteit die sterke emoties opwekt en het vrijkomen van oxytocine en dopamine, die beide verslavend kunnen zijn. Onthouding is dus een goede manier om psychologische problemen zoals seksverslaving en verslaving aan masturbatie en pornografie te beteugelen.

  Bovendien helpt onthouding van seksuele activiteiten je om te gaan met de negatieve aspecten van seksuele relaties, zoals angst, afwijzing en gevoelens van leegte. Onthouding is vooral helend als je het toepast na een aanranding.

  • Medische redenen

  Onthouding is de enige zekere manier om seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen. In sommige gevallen onthoudt men zich op doktersvoorschrift tijdens een ziekte.

  • Sociale redenen

  Sommige culturen verbieden seks voor het huwelijk en buiten het huwelijk. Het duurde zelfs tot de seksuele revolutie van de jaren zestig voordat de westerse wereld seks voor het huwelijk accepteerde.

  In sommige culturen wordt seks voor en buiten het huwelijk echter nog steeds gezien als onzedelijk. Daarom kiezen sommige mensen ervoor zich te onthouden.

  • Financiële redenen

  Geloof het of niet, er is een verband tussen onthouding en financiële vrijheid. Sommige mensen kiezen voor onthouding vanwege de kosten van condooms en andere methoden voor gezinsplanning.

  Daaraan gekoppeld is het feit dat anderen kiezen voor onthouding omdat zij niet klaar zijn voor de kosten die gepaard gaan met het grootbrengen van kinderen.

  • Religieuze redenen

  Religies als de islam, het hindoeïsme, het jodendom, het boeddhisme en het christendom keuren seks voor het huwelijk af. Gelovigen kunnen ervoor kiezen zich van seks te onthouden totdat zij getrouwd zijn.

  Mensen in een huwelijk kunnen er ook voor kiezen om zich te onthouden van seks wanneer zij vasten in gebed. Religieus gezien wordt onthouding gezien als een manier om de gelovige te verheffen boven de beperkingen van verlangen en hem in staat te stellen een idealere weg te kiezen.

  Wat is het celibaat?

  Het celibaat is een gelofte om zich te onthouden van alle seksuele activiteiten en seksuele scènes, inclusief het levenslang wegblijven van het huwelijk.

  Het belangrijkste punt van het celibaat is het behoud van een zuiver lichaam en een zuivere geest, een eigenschap die gemakkelijk bedreigd kan worden door seksuele activiteit. Het celibaat wordt vooral beoefend om religieuze redenen en vooral religieuze leiders die hun leven wijden aan de dienst van God en de mensen.

  In dit geval gelooft men dat onthouding van seks en gezinsleven je de vrijheid en mentale ruimte geeft die nodig zijn voor de goddelijke dienst. Wanneer het celibaat om religieuze redenen wordt beoefend, is het een goede manier om de zonde van de lust te vermijden, waarvan men gelooft dat die grote chaos kan veroorzaken.

  Religie is niet de enige reden achter het celibaat. Soms kiezen mensen ervoor zich volledig te onthouden van seksuele activiteiten om hun tijd, moeite en energie te richten op andere gebieden van hun leven, zoals carrière, missie, vriendschap, een familielid dat zorg nodig heeft, of gewoon om voortdurend hun welzijn te verzorgen.

  Er zijn verschillende godsdiensten die het celibaat als eis stellen, maar de meest voorkomende is de rooms-katholieke kerk, die ook bekend staat als de eerste christelijke kerk waaruit andere kerken zijn voortgekomen.

  De vraag die rijst is wanneer en hoe het celibaat een vereiste werd, terwijl de leer van Jezus het niet afdwong en de discipelen bekend stonden als gehuwd. De volgende drie perspectieven en tradities speelden een belangrijke rol bij het bevorderen van het celibaat in religies.

  • De Joodse zuiveringsrituelen

  Priesters en Levieten, die de traditionele Joodse leiders waren, moesten zeer rein zijn voordat zij hun taken in de tempel konden uitvoeren. Men geloofde dat deze reinheid verontreinigd was door zaken als ziekten, menstruatiebloed, lichamelijke uitscheidingen, en... je raadt het al, seks. Daarom moesten zij zich onthouden van seksuele activiteiten.

  • De niet-Joodse cultuur

  De niet-Joodse cultuur, die ook grotendeels in de godsdienst was opgenomen, zag seksuele gemeenschap als een groot vleselijk bederf. De niet-Joden geloofden dat maagdelijkheid de grootste vorm van reinheid was. Priesters uit deze cultuur hadden een diepe haat tegen vrouwen en het menselijk lichaam en sommigen castreerden zichzelf zelfs om verleidingen van het vlees volledig te vermijden.

  • Het filosofische probleem van het kwaad

  Sterk ontleend aan de manichese cultuur, zag dit wereldbeeld vrouwen en seks als de wortel van alle kwaad.

  Bisschop Augustinus van Hippo, afkomstig uit de manichese cultuur, introduceerde het concept dat de erfzonde van de Hof van Eden een seksuele zonde was. Volgens zijn leer stond seksueel genot gelijk aan vrouwen, die op hun beurt gelijk stonden aan het kwaad.

  Deze drie perspectieven vonden hun weg naar de godsdiensten en hoewel de oorsprong van het begrip vergeten is, werd het celibaat door verschillende godsdiensten omarmd en wordt het nog steeds gebruikt.

  Laatste gedachten over onthouding en celibaat

  De voordelen van onthouding en celibaat kunnen niet worden ontkend, maar er zijn ook nadelen aan verbonden, zoals gevoelens van eenzaamheid en isolement, en de veronachtzaming van belangrijke aspecten van het leven, zoals huwelijk en gezin.

  Zoals gezegd zijn onthouding en celibaat zeer persoonlijke keuzes. Zolang je je onderzoek hebt gedaan en erover hebt nagedacht, ben je vrij om te genieten van een pauze of een oneindige verlichting van de geneugten van het vlees.

  Het is belangrijk dat je vanaf het begin je grenzen aangeeft, zodat je niet terugvalt. Tenzij je dat wilt.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.