Wat symboliseren vierkanten?

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Vormen in het algemeen worden nogal eens over het hoofd gezien in ons dagelijks leven. Als u om u heen kijkt in een kamer, zult u merken dat u omringd wordt door verschillende vormen. Vierkanten zijn overal, van ramen, wandkleden, fotolijsten, enzovoort. We erkennen ze niet altijd, maar vierkanten spelen een centrale rol in ons leven. In de loop der tijd heeft deze basisvorm verschillende symboliek gekregen, waardoor het een van de meestsymbolische vormen.

  Wat maakt het plein significant?

  Het vierkant is een vierzijdige figuur die altijd is gebruikt om de attributen weer te geven die met het getal vier worden geassocieerd. In Heilige Geometrie Het vierkant staat voor oriëntatie en richting, in tegenstelling tot de cirkel, die grenzeloosheid symboliseert.

  De vier zijden van een vierkant worden geassocieerd met de vier elementen, de vier kompasrichtingen, en komen zelfs voor in oude kunstwerken zoals de Vitruviaanse man om de materiële wereld, het leven en het spirituele evenwicht aan te duiden. Omdat de vier zijden gelijk zijn, staat het voor de juiste structuur, het evenwicht,Het is een vorm waarnaar vaak wordt verwezen in verschillende religies, spirituele gebruiken en zelfs in logische wetenschappen.

  De Vitruviaanse Man van Leonardo Da Vinci gebruikt het vierkant om de materiële wereld aan te duiden.

  Uiteindelijk is een vierkant, omdat het zo evenwichtig is, visueel meer representatief voor de fysieke aspecten van het menselijk bestaan. De vier hoeken zijn fundamenten die het lichaam gronden aan bewustzijn en spiritualiteit die niet noodzakelijk visueel worden waargenomen als vertegenwoordigd door de ruimte tussen de vier zijden van het vierkant.

  In sommige oosterse religies zoals boeddhisme, hindoeïsme en Taoïsme is het vierkant gebruikt om stabiliteit en de grondhouding waarin de mens een hoger bewustzijn kan bereiken, weer te geven.

  Symboliek van het plein

  Zoals gezegd, is het vierkant veel gebruikt in verband met de associatie met het getal vier. In de numerologie is het getal vier verbonden met de energie van praktische zaken, hard werken, logica en oorzaak en gevolg.

  Het getal vier wordt gezien als betrouwbaar, loyaal, pragmatisch en intelligent. Dit geldt ook voor de symboliek van het vierkant, zelfs in brede zin, omdat het aspecten omvat als basis, evenwicht, aarding, structuur, stichting, gemeenschap, elementair, richting, stabilisatie en betrouwbaarheid.

  Structuur: Structureel gezien symboliseren de vier zijden van een vierkant allerlei zaken in onze omgeving, zoals:

  • De vier seizoenen van de aarde (winter, lente, zomer, herfst).
  • De vier kompasrichtingen (noord, zuid, oost, west).
  • De vier elementen op aarde (vuur, aarde, lucht, water).
  • De vier kosmische elementen (zonnen, manen, planeten, sterren)
  • De vier fasen van het menselijk leven (geboorte, kind, volwassene, dood).

  Droomsymboliek

  Het zien van een vierkant in je dromen dient als een herinnering om negativiteit los te laten en positieve gedachten en emoties te omarmen.

  De betekenis van vierkante dromen varieert ook op basis van de kleur van de droom.

  • A zwart vierkant in dromen heeft twee betekenissen. Het kan een manier zijn om je te verzekeren dat je onafhankelijk en autonoom bent, waardoor je wordt aangemoedigd beslissingen te nemen op basis van je waarheid en overtuigingen. Aan de andere kant kan het ook een manier zijn om besluiteloosheid op basis van een gebrek aan waarden te benadrukken.
  • Dromen van een rood vierkant kan betekenen dat u zeker bent over de aspecten van uw leven of in het geval dat u negativiteit ervaart, is het een symbool van uw onzekerheden betreffende uw financiële situatie en/of thuissituatie.
  • Witte vierkanten Ze kunnen ofwel een indicatie zijn van je sterke verbinding met de geestelijke wereld en je vermogen om structuur en hoop te bieden, of ze kunnen een waarschuwing zijn om je spirituele gaven niet langer te gebruiken voor egoïstisch gewin.
  • Dromen van een blauw vierkant is een indicatie dat je zeer intelligent bent en welsprekend kunt spreken. Deze dromen herinneren je er meestal aan dat je je spraakvermogen niet langer moet onderdrukken.
  • Groen pleinen verschijnen meestal in dromen als je op het punt staat een project te beginnen. Ze dienen als herinnering om de beschikbare partnerschappen te gebruiken om je project tot een succes te maken.
  • Geel pleinen zijn een voorstelling van uw innerlijke kracht, uw identiteit en uw vermogen om die onverbloemd aan de wereld te tonen. Dromen hierover kan dienen als een herinnering om uw innerlijke kracht niet langer te onderdrukken.

  Spirituele symboliek

  In Boeddhisme Het vierkant is zo'n centrale vorm omdat het fundament van een sterke geest vaak wordt geassocieerd met de vorm van een vierkant. De hoeken van het vierkant staan voor het menselijk fysieke bestaan en alleen in de aarding van het vierkant kan de mens spiritueel bewustzijn en ontwaken ervaren op basis van de vier heilige waarheden van de religie.

  In Christendom, ook al wordt er niet rechtstreeks naar het vierkant verwezen, de toekenning van de vier zijden is heel duidelijk in gevallen als de vier geliefde discipelen en de vier engelen op de vier hoeken van de aarde die de winden vasthouden, zoals bedoeld in Openbaringen 7:1.

  De oude Grieken gebruikte het vierkant in een cirkel om aan te tonen dat de bewuste geest en de onbewuste geest deel uitmaken van dezelfde essentie die nooit de grenzen van de afmetingen van de vormen verlaat. Dit concept is vandaag de dag nog steeds gangbaar in sommige christelijke kerken.

  Symboliek van vierkanten in Astrologie

  In de studie van de beweging van hemellichamen staan vierkanten voor de afstand tussen twee planeten die 90 graden van elkaar verwijderd zijn. Evenzo is het getal vier dat in astrologische lezingen als onderdeel van uw huis verschijnt, representatief voor huiselijke en fysieke fundamenten thuis.

  Dit staat voor de verantwoordelijkheden en verplichtingen die je hebt als individu in een hoek of als iemand die zich in de ruimte bevindt die door de hoeken wordt omsloten. Het is belangrijk om op te merken dat de symboliek van vierkanten in de astrologie rechtstreeks verband houdt met tarotlezen. Als er vierkanten in je kaarten voorkomen, word je gezien als betrouwbaar en intelligent, en kun je ook in verband worden gebracht met elementaire elementen.aspecten, hetzij kosmische of primaire elementen zoals vuur, water, lucht en aarde.

  Vierkant symbool in de vrijmetselarij

  Het vierkant is ook een van de belangrijkste symbolen van de vrijmetselarij. Het symbool is opgenomen in het vrijmetselaarslogo en de eerstegraads vrijmetselaars wordt geleerd dat het vierkant staat voor kwaliteiten als oprechtheid, eerlijkheid, deugdzaamheid en betrouwbaarheid.

  Dit betekent dat het vierkant iemand vertegenwoordigt die zijn gedachten, handelingen en emoties beheerst, omdat beheersing van de geest je in staat stelt te gedijen op het fysieke vlak.

  Bovendien kan een mens alleen via het fysieke lichaam het bewustzijn kanaliseren en zo het leven in zijn geheel ervaren.

  Vierkante symbolen in wiskunde

  De integratie van het vierkantsymboliek werd voor het eerst wiskundig geïntroduceerd in Griekenland. Het concept blijft grotendeels hetzelfde.

  In de recreatieve wiskunde wordt een vierkant dat bestaat uit een reeks getallen een magisch vierkant genoemd als de getallen in elke rij en lijn en in elk van de twee diagonalen dezelfde som hebben. Magische vierkanten bestaan al meer dan 4000 jaar en hebben een geschiedenis waarin ze in verschillende culturen werden gebruikt voor astrologische en goddelijke doeleinden.

  Het vierkant als spiritueel symbool

  Het vierkant is een zeer symbolische vorm die vele aspecten van het dagelijks leven beïnvloedt. Soms is de interactie met de vierkantsymboliek onbewust, maar de wisselwerking tussen de vierkantsymboliek en onze fysieke werkelijkheid kan ook individueel gestuurd zijn.

  Ongeacht of men al dan niet religieus verbonden is met de vierkantssymboliek, het is een uiterst spirituele reis die men alleen op eigen kracht kan ondernemen.

  Vierkanten kunnen je informatie geven over je veilig en beschermd voelen, en het belang van hard werken en sterke waarden. Het kan je ook helpen zwakke punten op te bouwen die je voelt als scheuren in het fundament van je spirituele of fysieke leven.

  Inpakken

  Vanuit symbolisch oogpunt zijn vierkanten gelaagd en complex, en hebben ze een betekenis in verschillende culturen en religieuze overtuigingen. De verbinding met de Heilige Geometrie heeft het vierkant spirituele betekenissen gegeven, die voortkomen uit de vier gelijke zijden van de vorm. Over het geheel genomen is het vierkant een van de meest symbolische vormen en is het wellicht de vorm waarmee we het meest vertrouwd zijn, omdat we hem overal om ons heen aantreffen.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.