ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ (ਯਹੂਦੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ) - ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗਠਿਤ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ: ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਯਹੂਦੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ", ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ।

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ। ਆਉ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ.

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਕੀ ਹੈ?

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਯਹੂਦੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਤਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਬਰੂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਹੈ। ਤਿਸ਼ਰੀ ਆਮ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਯਹੂਦੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਤੌਰਾਹ,ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ, ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੌਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ "ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ" ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। .

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੀਸਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ "ਨਵਾਂ ਸਾਲ" ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਇਲੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਵਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹਨ।

ਨੀਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ। Elul 1st ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਵਤ 15ਵਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਫਲਾਂ ਲਈ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਪਲੇਸਮੈਟ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ , ਮਿਠਾਸ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਸੇਬ

ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

2. ਚੱਲਾ ਰੋਟੀ

ਰੋਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਗੀ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3. ਅਨਾਰ

ਬੀਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ 613 ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਲਈ ਛੱਲਾ ਕਵਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਗਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਫ਼ ਸਲੇਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਤਸ਼ਲਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏਰੋਟੀ ਦੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!

1. ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਤਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਮਨਾਇਆ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਕੈਲੰਡਰ। 2023 ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸ਼ੋਫਰ - ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੰਗ - ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਫਰ ਦੀ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ੋਫਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੌ ਵਾਰ.

ਸ਼ੋਫਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ 'ਤੇ, ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ " ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ " ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ “ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ” ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਲ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ.

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਤਸ਼ਲਿਚ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਚ, ਤਾਲਾਬ ਜਾਂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

3. ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ

ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇਰਵਾਇਤੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਨਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸੇਬ ਖਾਓ।

ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਛ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਭੇਡੂ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਜ਼ੀਮਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਗਾਜਰ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਭੋਜਨਾਂ, ਗਿਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।

ਰੈਪਿੰਗ ਅੱਪ

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ "ਨਵਾਂ ਸਾਲ" ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਾਨਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।