Drömmar om att ta en examen - tolkningar och symbolik

 • Dela Detta
Stephen Reese

  Eftersom de flesta människor tillbringar mycket tid i skolan under sina yngre år är det ingen överraskning att drömmar om att göra ett prov är ganska vanliga. Många människor har flera av dessa under hela livet, så det är mycket normalt att uppleva provtagning i drömmar.

  Att drömma om ett prov är en tydlig metafor för ett test eller en utmaning i det vakna livet som antingen redan har inträffat, är på väg att inträffa eller kommer att inträffa snart. Den här tiden av test innebär granskning eller bedömning från andra, en oro som gnager på dig eller att du inte är redo för de utmaningar som du kommer att möta.

  Om du går i skolan kan drömmen om att göra ett prov helt enkelt bero på att du är orolig och att ditt sinne släpper ut ånga. Om du däremot är efter skolan eller inte går i skolan kan det vara ett djupare budskap från ditt undermedvetna.

  Vad betyder en dröm om att göra en examen?

  Ångest inför provet: Rädsla för att misslyckas

  Om du är orolig för ditt prov är du rädd för att misslyckas eller straffas. Det kan betyda att du saknar självkänsla och/eller självförtroende. Din dröm kommer att innehålla teman som:

  • Du kan inte svara på frågorna
  • Provet är på ett annat språk
  • Din penna går sönder hela tiden
  • Tiden håller på att rinna ut
  • Du kom sent och/eller missade tentan.

  Även om alla dessa frågor har en annan innebörd speglar de ofta hur du tror det värsta om dig själv. Kanske är du alltför orolig för att bli dömd, känna dig avvisad eller inte leva upp till andras förväntningar.

  Att misslyckas med provet: överväldigad av utmaningar

  Att misslyckas innebär att utmaningen är långt över din förmåga. Du står inför komplexa situationer och du måste fokusera på det som är viktigt.

  Orsakerna till att du misslyckades i drömmen kan återspegla dina faktiska misslyckanden och ditt sinne bearbetar dem. Men det finns andra faktorer som påverkar symboliken:

  • Försening: Om ditt misslyckande beror på förseningar måste du kontrollera din tid bättre. Det kan också innebära osäkerhet om din framtid och dina mål.
  • Att missa tentamen : Indikerar en ofullständig fas i livet.
  • Oförberedd för provet : När du känner dig skyldig eller nervös på grund av oförbereddhet är du en fördröjare eller har en oförmåga att hålla tidsfrister; du har inte lagt ner det arbete som krävs för att nå dina mål.
  • Glömda föremål : Att glömma saker som pennor, kort, miniräknare och liknande är symboler för detaljerna kring domen eller utmaningen. Du känner dig inte rustad för det.
  • Obegripliga frågor : När du inte förstår provfrågorna eller om de är på ett främmande språk kan det vara ett missförstånd som du haft med någon och som tynger dig.
  • Svårt test : När provet är för svårt och du misslyckas kan det betyda att du har allvarliga tvivel om dig själv och de situationer du upplever.
  • Kamp: När du kämpar med provet behandlar andra dig orättvist. Om saker och ting ständigt går fel eller hindrar dig från att slutföra provet känner du dig otillräcklig.

  Att klara testet: Att klara en utmaning med framgång

  Om du drömmer om att klara ett test betyder det att du har klarat av en viktig utmaning. Det kan också handla om en nyligen genomförd förändring som du har klarat av på ett bra sätt, och ditt undermedvetna gratulerar dig.

  Att lyckas på ett test kan också representera din förmåga att vara stark även i svårigheter. Om testet var lätt och du klarade det utan problem kommer du att känna dig bekväm med att lyckas i framtiden.

  Drömmarnas särdrag

  Ämnet för provet

  Provets ämne symboliserar de specifika detaljerna kring din ångest. Öppna frågor eller engelska prov tyder på dålig social och kommunikativ förmåga.

  Om det var matte eller naturvetenskap, har det ofta med ditt arbete att göra. Verbala prov betyder att du måste fokusera på din karriär.

  En historisk undersökning anses vara ditt undermedvetna som hanterar en lång och obehaglig relation med det motsatta könet.

  Känslor under drömmen

  Examensdrömmar handlar om handlingen och detaljerna i upplevelsen samt om dina känslor. Är du säker och klarar dig bra?

  Eller känner du dig nervös och pressad? Om du känner dig ensam eller är den enda som deltar i provet är det ångest som dyker upp och/eller du är den enda som klarar av utmaningen. Om du tar hänsyn till dessa detaljer kan det hjälpa dig att hitta den rätta tolkningen av drömmen.

  Tiden är framträdande

  Tyngd av tid i en dröm betyder att du tänker och planerar för mycket och inte agerar tillräckligt mycket. Det kan också vara ditt omedvetna som talar om för dig att du ska hantera din tid bättre.

  Tidspress kan tyda på att det finns en specifik period som du upplever denna utmaning under. Alternativt kan det betyda att du bör slutföra oavslutade uppgifter. Om du faktiskt ser en klocka rinna ut eller hör en timer ringa kan det vara så att du har rädsla för det oväntade.

  Fusk på provet

  Om du drömmer om att du fuskar på ett prov, saknar du omsorg om etik och ärlighet.

  I det vakna livet är du inte rädd för att bryta mot reglerna och det kan tyda på att du inte respekterar något som kräver integritet, men det kan också betyda att du behöver utveckla kreativa strategier för att klara av utmaningen.

  Om du blir påkommen med att fuska på ett prov och känner skam eller förlägenhet kan du ha klarat en utmaning, men bara efter att ha tillämpat låga krav.

  Du är författare till provet

  När du skapar eller skriver provet har du höga krav på och förväntningar på andra. När det tillämpas på ett engagerat förhållande kan det tyda på att ditt sinne utvärderar om den här personen är äktenskapsduglig eller inte.

  Sittande vid en undersökning

  Att se dig själv sitta på ett prov är en varning om att dina moraliska övertygelser och din etik ifrågasätts. Detta är undermedveten självkritik i kombination med ett behov av att nå höga förväntningar, särskilt när du upplever ångest eller när saker och ting fortsätter att gå fel i drömmen.

  Poäng, räkning och siffror

  Antalet frågor eller poäng har också en speciell innebörd. Frågorna anger hur många gånger eller hur länge du upplever denna utmaning. Om det finns en poäng och du inte är nöjd har du satt dina mål för högt.

  Om du har ett lyckonummer eller har numerologiska vidskepelser som dyker upp i drömmar speglar detta din moral och dina övertygelser. Att räkna för att svara på en matematisk fråga betyder att du har svårt att kontrollera känslor. Om du svarar fel på en matematisk fråga kan det ses som ett tecken på att du kommer att övervinna dina fiender.

  Prata med andra

  Om du berättar om dina provresultat betyder det att du måste arbeta med din känsla av perfektionism och självbevarelsedrift. Det kan också tyda på att du medvetet har tagit ansvar för din prokrastinering. Men om du talar om att du har klarat provet kan det vara ett tecken på att du snart kommer att lyckas.

  Om du möter dom eller kritik från andra kan det betyda rädsla eller skuld för att misslyckas i verkligheten.

  Plats för testet

  Om platsen där du gjorde testet var en viktig faktor, har även detta betydelse:

  • Ett vägprov visar att du är på väg i en riktning som du inte har någon större kontroll över.
  • Varje prov i en skola avslöjar att din övertygelse kommer att granskas.
  • Om du är tillbaka i skolan kommer du att få beröm, men om du är avstängd och måste göra ett prov kommer du att få problem.
  • Högskoleprov är ett test på en högre nivå i den medvetna verkligheten. Om du ser ditt college och provet var lätt bör du släppa känslor och övertygelser som inte längre tjänar dig. Om du besöker ditt alma mater med negativa känslor kan du snart stöta på någon som du inte kan lita på.
  • Om du besöker en akademi för ett test är du på väg att missa ett tillfälle.
  • Om du går på ett slumpmässigt universitet är det troligt att du kommer att avancera till en viktig position.
  • Om du aldrig har gått i skolan är ditt test i verkligheten långt bortom din expertis.

  I korthet

  Vårt undermedvetna sinne är en fantastisk och mystisk plats som kan hjälpa oss att konfigurera problem och lösningar.

  Att göra ett prov i en dröm är ett bokstavligt och logiskt sätt för våra hjärnor att hantera de utmaningar vi möter i det dagliga livet. Händelserna som utspelar sig i detta tillstånd och de detaljer vi minns ger ofta djupare insikter.

  När vi vet hur vi ska samla våra drömmar kan vi ta bättre kontroll över våra liv. Test i nickens land kan visa oss varför utmaningarna uppstår och hur vi kan förändra dem till det bättre.

  Stephen Reese är en historiker som är specialiserad på symboler och mytologi. Han har skrivit flera böcker i ämnet, och hans arbete har publicerats i tidskrifter och tidskrifter runt om i världen. Stephen är född och uppvuxen i London och har alltid älskat historia. Som barn ägnade han timmar åt att titta på gamla texter och utforska gamla ruiner. Detta ledde till att han gjorde en karriär inom historisk forskning. Stephens fascination för symboler och mytologi härrör från hans tro att de är grunden för mänsklig kultur. Han tror att genom att förstå dessa myter och legender kan vi bättre förstå oss själva och vår värld.