Beth Yw Symbolaeth Penglog ac Esgyrn Croes?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  O fôr-ladron i boteli gwenwyn, mae'r symbol sy'n darlunio penglog dynol uwchben dau asgwrn croes yn cael ei gysylltu'n gyffredin â pherygl a marwolaeth . Dyma gip ar hanes ac arwyddocâd y symbol macabre, a sut mae wedi cael ei ddefnyddio gan wahanol ddiwylliannau a sefydliadau i gynrychioli delfrydau amrywiol.

  Hanes Penglog ac Esgyrn Croes

  Rydym yn tueddu i gysylltu y benglog a'r esgyrn croes gyda môr-ladron, ond mae gan y symbol darddiad syndod. Dechreuodd gyda'r urdd filwrol Gristnogol – Marchogion y Deml.

  • Y Marchogiaid Templar

  Ardd filwrol Gristnogol oedd y Marchogion Templar. cenadaethau pwysig, ac yn amddiffyn y pererinion ymweled a'r safleoedd yn y Wlad Sanctaidd. Yn ystod yr Oesoedd Canol, roedd y Temlwyr yn enwog ledled Ewrop. Maen nhw wedi cael y clod am greu’r symbol penglog ac esgyrn croes.

  Mewn ymdrech i gipio eu cyfoeth, cafodd y grŵp ei arteithio i gyffesion a’i ddienyddio. Llosgwyd Jacques de Molay, meistr yr urdd, yn fyw. Dim ond ei benglog a'i ffemyriaid a ddarganfuwyd. Roedd gan y Temlwyr llynges fwyaf y byd yn y 13eg ganrif, ac mae llawer yn credu iddynt ddefnyddio symbol y benglog a'r esgyrn croes ar eu baneri i anrhydeddu eu meistr.

  Mae chwedl arall sy'n gysylltiedig â'r temlau yn adrodd stori wahanol . Mewn chwedl macabre, Penglog Sidon , bu farw gwir gariad marchog y Templar pan oedd hiifanc. Ceisiodd gloddio ei bedd, ond dywedodd llais wrtho am ddychwelyd ymhen naw mis oherwydd byddai ganddo fab. Pan ddychwelodd a chloddio’r bedd, daeth o hyd i benglog yn gorwedd ar forddwyd y sgerbwd. Cymerodd y creiriau gydag ef a gwasanaethodd fel rhoddwr pethau da. Llwyddodd i drechu ei elynion, gan ddefnyddio'r ddelwedd o'r benglog a'r esgyrn croes ar ei fflagiau.

  • A Memento Mori ar Tombstones
  • 1>

   Yn ystod y 14eg ganrif, defnyddiwyd y symbol penglog ac esgyrn croes fel marciau ar fynedfeydd i fynwentydd a cherrig beddau Sbaen. Mewn gwirionedd, daeth yn ffurf ar memento mori (ymadrodd Lladin sy'n golygu cofio marwolaeth ) neu ffigurau a ddefnyddiwyd i gofio'r meirw ac atgoffa pobl o freuder eu bywydau. Arweiniodd yr arfer hwn at gysylltu'r symbol â marwolaeth.

   Yn yr 16eg a'r 17eg ganrif, ymddangosodd y motiff ar emwaith memento mori o locedi i froetshis a modrwyau galar. Yn y pen draw, defnyddiwyd y symbol nid yn unig ar gerrig beddau ond hefyd ar eglwysi asgwrn Ewrop, yn ogystal ag yn ystod dathliadau amrywiol gan gynnwys Día de Los Muertos a Sugar Skulls o Fecsico, lle mae penglog ac esgyrn croes yn cael eu darlunio mewn arddulliau addurniadol lliwgar.

   • Y Jolly Roger a’r Môr-ladron
   2> Amrywiadau i’r Dyluniad Gwreiddiol

   Yn ystod y 1700au cynnar, mabwysiadwyd y symbol gan fôr-ladron fel baner eu llong fel rhan o'u tactegau terfysgaeth.Roedd penglog ac esgyrn croes yn dynodi marwolaeth, a oedd yn ei gwneud yn adnabyddadwy ar draws dyfroedd y Caribî ac Ewrop.

   Er nad yw'n glir pam yr enwyd y faner y Jolly Roger , credir mai'r lliw Byddai'r faner yn dynodi a fyddai'r môr-ladron yn arbed bywydau ai peidio. Yn wreiddiol, fe ddefnyddion nhw faner goch blaen fel rhybudd na fydden nhw'n rhoi chwarter, ond fe ddechreuon nhw hefyd ddefnyddio baner ddu gyda symbol gwyn penglog ac asgwrn croes i ddangos y byddent yn dangos trugaredd mewn rhai achosion.

   Roedd rhai môr-ladron hyd yn oed yn addasu eu baneri gyda motiffau macabre eraill fel dagrau, sgerbydau, awrwydr, neu waywffon, fel y byddai eu gelynion yn gwybod pwy oedden nhw.

   Ystyr a Symbolaeth Penglog ac Esgyrn Croes

   Mae diwylliannau amrywiol, cymdeithasau cyfrinachol, a sefydliadau milwrol wedi defnyddio'r symbol ar eu bathodynnau a'u logos. Dyma rai o'r ystyron sy'n gysylltiedig â'r benglog a'r esgyrn croes:

   • Symbol o Berygl a Marwolaeth - Oherwydd tarddiad macabre y symbol, daeth yn gysylltiedig â marwolaeth. Yn y 1800au, fe'i mabwysiadwyd fel symbol swyddogol i adnabod sylweddau gwenwynig, ac ymddangosodd gyntaf ar boteli gwenwyn yn 1850.
   • Symbol Aberth – Pan gaiff ei ddefnyddio fel arwyddlun mewn lifrai milwrol, mae'n dynodi y byddai rhywun bob amser yn barod i roi eu bywyd yn y fantol i'r wlad neu bwrpas mwy. Mewn gwirionedd, y Totenkopf , gair Almaeneg amCynrychiolwyd pen marwolaeth yn arwyddlun yr SS Natsïaidd.
   • Darlun o “Marwolaeth neu Ogoniant” – Erbyn canol y 1700au, roedd y symbol yn cael ei ystyried yn ddigon parchus i gael ei ddewis fel arwyddlun catrawd Brydeinig. Mae'r Royal Lancers wedi'u hyfforddi i ymladd gelynion. Mae gwisgo bathodyn y benglog a'r asgwrn croes yn cynrychioli ei harwyddair “marwolaeth neu ogoniant” wrth amddiffyn eu cenedl a'i thiriogaethau dibynnol.
   • Myfyrdod ar Farwolaethau – Mewn cysylltiad Seiri Rhyddion , mae'n datgelu'r dirgelion sy'n ymwneud â chredoau Seiri Rhyddion. Fel symbol, mae'n cydnabod yr ofn naturiol o farwolaeth sydd ganddyn nhw, yn union fel unrhyw ddyn, ond yn eu hysgogi i gyflawni eu gwaith a'u dyletswydd fel Seiri maen. Yn wir, mae'r symbol i'w weld yng nghyfrinfeydd y Seiri Rhyddion yn y Siambrau Myfyrio, yn ogystal ag yn eu defodau cychwyn a'u gemwaith.
   >
  • Gwrthryfel ac Annibyniaeth – Yn ddiweddar amseroedd, mae'r symbol wedi dod i gynrychioli gwrthryfel, torri allan o'r mowld a bod yn annibynnol.

  Penglog ac Esgyrn Croes yn y Cyfnod Modern

  Ar wahân i sylweddau peryglus a chot o breichiau, mae'r symbol macabre hefyd i'w weld mewn tatŵs, addurniadau cartref, ac eitemau ffasiwn amrywiol fel siacedi beiciwr, tïau graffig, sgarffiau bandana, legins, bagiau llaw, cadwyni allweddol, a darnau wedi'u hysbrydoli gan gothig.

  Rhai mae darnau gemwaith yn cynnwys penglog ac esgyrn croes mewn arian neu aur, tra bod eraill wedi'u haddurno â gemau,greoedd, neu bigau. Y dyddiau hyn, mae hyd yn oed yn cael ei gofleidio fel arwyddlun o wrthryfel a mynegiant creadigol mewn cerddoriaeth, gan gynnwys metel trwm, pync, a rap.

  Yn Gryno

  Mae symbol y benglog a'r esgyrn croes wedi'i gysylltu â marwolaeth ond fe'i defnyddir hefyd gan rai diwylliannau a sefydliadau i gynrychioli symbolaeth gadarnhaol amrywiol. Mae'r motiff enwog bellach yn cael ei ystyried yn glun ac yn ffasiynol mewn dyluniadau tatŵ, ffasiwn a gemwaith, fel symbol o wrthryfel ac annibyniaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.