Chimera - Gwreiddiau a Llawer o Ystyron yr Anghenfil Hybrid

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ymddengys y chimera ym mytholeg Groeg fel hybrid anadlu tân, gyda chorff a phen llew, pen gafr ar ei gefn, a phen neidr am gynffon, er bod hyn gallai'r cyfuniad amrywio yn dibynnu ar y fersiwn. Er gwaethaf cael mwng llew, ystyrir bod y chimera yn fenywaidd yn gyffredinol. Heddiw, mae'r cysyniad o'r “chimera” wedi tyfu'n llawer mwy na'i wreiddiau syml fel anghenfil o'r mythos Groegaidd.

  Chimera – Gwreiddiau'r Myth

  Tra bod chwedl y Chimera credir ei fod wedi tarddu o'r Hen Roeg, mae'n ymddangos gyntaf yn yr Illiad gan Homer. Mae Homer yn ei ddisgrifio fel:

  …Peth o wneuthuriad anfarwol, nid dynol, talcen llew a neidr y tu ôl, a gafr yn y canol, ac yn chwyrnu anadl fflam ofnadwy tân llachar …

  Gallwch chi ddod o hyd i rai o rendriadau artistig cyntaf y chimera ar baentiadau crochenwaith Groegaidd hynafol. Mae'n gyffredin gweld delwedd chimera yn ymladd â dyn yn marchogaeth ceffyl asgellog; cyfeiriad at y frwydr rhwng yr arwr Groegaidd Bellerophon (gyda chymorth Pegasus ) a'r Chimera.

  Yn ôl yr hanes, ar ôl dychryn y wlad, gorchmynnwyd y Chimera i'w lladd. Gyda chymorth Pegasus, ymosododd Bellerophon ar y Chimera o'r awyr i osgoi cael ei llosgi gan ei thân neu ei brathu gan ei phennau. Dywedir i Bellerophon saethu'r Chimera gyda saeth o'i fwa alladdodd hi.

  Sut mae'r Chimera yn cael ei Darlunio mewn Diwylliannau Eraill?

  Tra bod y chimera fel arfer yn cyfeirio at yr anghenfil o fytholeg Groeg hynafol, mae hefyd yn gallu ymddangos mewn diwylliannau gwahanol wedi'u hamgylchynu gan gyd-destun gwahanol megis mytholeg Tsieineaidd, celf Ewropeaidd yr Oesoedd Canol, a chelf o wareiddiad Indus yn India.

  • Chimera mewn Mytholeg Tsieineaidd

  Creadur tebyg i chimera sy'n gysylltiedig â Mytholeg Tsieineaidd, yw'r qilin . Yn greadur carn, carw sydd yn aml ar ffurf ych, carw, neu geffyl, gall ei gorff gael ei orchuddio'n llawn neu'n rhannol â chlorian. Weithiau gellir darlunio Qilin fel pe bai wedi'i lyncu'n rhannol mewn fflamau neu wedi'i addurno ag esgyll tebyg i bysgod. Mae diwylliant Tsieineaidd yn gweld qilin fel symbol cadarnhaol sy'n cynrychioli lwc, llwyddiant, a ffyniant.

  • Chimera mewn Celf Ewropeaidd Ganoloesol

  Chimera yn Celfyddyd Ewropeaidd Ganoloesol i'w cael ym mhob rhan o gelf ganoloesol Ewrop, yn enwedig mewn cerfluniau. Yn aml, roedd y cerfluniau hyn yn cael eu defnyddio i gyfleu'r gwahanol anifeiliaid a chymeriadau o'r Beibl i bobl bob dydd. Weithiau, fodd bynnag, fe'u defnyddiwyd yn syml i gynrychioli drygioni. Maent yn bresenoldeb aml yn allwthio o eglwysi cadeiriol Gothig Ewropeaidd. Er eu bod yn aml yn cael eu disgrifio fel gargoyles, nid yw hyn yn dechnegol gywir gan fod gargoyle yn cyfeirio at nodwedd bensaernïol benodol sy'n gweithredu fel pig glaw. Oherwydd hyn, yr enw cywir ar chimeras yw grotesques .

  • Chimera yng Ngwareiddiad Indus

  Mae Gwareiddiad Indus yn cyfeirio at ardal ym Mhacistan a gogledd-orllewin Lloegr. India orllewinol. Mae creadur tebyg i chimera wedi'i ddarganfod ar dabledi teracota a chopr a seliau clai gan bobl cymdeithasau trefol cynnar y basn Indus. Yn cael ei adnabod fel y chimera Harappan, mae'r chimera hwn yn cynnwys rhai o'r un rhannau o'r corff â'r Chimera Groegaidd (cynffon neidr a chorff mawr feline) yn ogystal â rhannau o unicorn, gwddf a charnau ewin gafr farchfor, boncyff eliffant. , cyrn zebu, ac wyneb dynol.

  Ychydig iawn o arteffactau sydd wedi goroesi o'r gwareiddiad hwn ac o ganlyniad mae'n anodd iawn canfod ystyr y Chimera i bobloedd Gwareiddiad Indus, yn unig bod y defnydd o'r chimera yn symbol pwysig a ddefnyddiwyd fel motiff artistig cyffredin trwy gydol y gwareiddiad.

  Chimera yn y Cyfnod Modern

  Mae'r chimera yn dal i fod yn arwyddocaol iawn mewn diwylliant a diwylliant modern celf. Fe'i gwelir yn aml mewn llenyddiaeth a sinematograffi ledled y byd.

  Gellir defnyddio'r term chimera yn y presennol i ddisgrifio unrhyw greadur sy'n cynnwys llawer o anifeiliaid gwahanol, yn hytrach na'r chwedlonol Roegaidd yn unig. creadur. Defnyddir cyfeiriadau at y chimera mewn amrywiol sioeau teledu, llyfrau a ffilmiau. Er enghraifft, mae'r syniad o'r chimera yn ei wneudymddangosiadau yn y cyfryngau fel: Harry Potter, Percy Jackson, a The XFiles.

  Yn ogystal â chael ei ddefnyddio i gyfeirio at anifail neu greadur, gellir ei ddefnyddio hefyd i helpu i ddisgrifio deuoliaeth person o hunan, neu nodweddion personoliaeth sy'n gwrthdaro.

  Chimera mewn Gwyddoniaeth

  Mewn gwyddoniaeth, os yw rhywbeth yn chimera, mae'n organeb unigol sy'n cynnwys celloedd â mwy nag un genoteip gwahanol. Gellir dod o hyd i chimeras mewn planhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys bodau dynol. Fodd bynnag, mae chimeriaeth mewn bodau dynol yn hynod o brin, o bosibl oherwydd y ffaith ei bod yn bosibl nad yw llawer o bobl â chimeredd hyd yn oed yn gwybod eu bod yn dioddef ohono gan na all fod fawr ddim symptomau corfforol o'r cyflwr, os o gwbl.

  Crynhoi'r Chimera

  Tra bod y term chimera fel arfer yn cyfeirio at y creadur mytholegol gwreiddiol o fytholeg Groeg hynafol, gall hefyd gyfeirio at unrhyw gyfuniad o nodweddion anifeiliaid neu ddeuoliaeth o hunan. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel term gwyddonol ac mae chimeras go iawn yn bodoli ledled y deyrnas anifeiliaid a phlanhigion.

  Mae symbol y chimera wedi treiddio trwy ddiwylliannau ledled y byd, o Wareiddiad Dyffryn Indus, i Tsieina, a hyd yn oed fel nodwedd bensaernïol sy'n gyffredin i eglwysi ac adeiladau Ewropeaidd arddull Gothig. Oherwydd hyn, mae chwedl y chimera yn parhau i gael bywiogrwydd a gwerth yn ein straeon a'n chwedlau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.