Fawohodie - Symbolaeth a Phwysigrwydd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Fawohodie yn symbol Adinkra sy'n dod o'r term ' Fawodhodie ene obre na enam', sy'n cyfieithu fel ' daw annibyniaeth gyda'i cyfrifoldebau'.

  Mae'n symbol pwysig o ryddid, annibyniaeth, a rhyddfreinio yng Ngorllewin Affrica, ac fe'i defnyddir yn helaeth ledled y wlad.

  Yn y gorffennol, pobl Acanaidd Ghana argraffu'r patrwm hwn ar ffabrig cotwm brown tywyll, du neu goch wedi'i wehyddu â llaw heb ei liwio yn dibynnu ar rôl y gwisgwr a'r achlysur. Heddiw, mae Fawohodie wedi'i argraffu ar ffabrigau lliw mwy disglair.

  FAQs

  Beth yw Fawohodie?

  Mae'r symbol hwn yn cynrychioli annibyniaeth, rhyddfreinio a rhyddid.

  Beth mae Fawohodie yn ei olygu?

  Ystyr Fawohodie yw 'mae annibyniaeth yn dod gyda chyfrifoldebau' yn yr iaith Acaneg.

  Sut ydych chi'n ynganu Fawohodie?

  Ynganir y gair 'Fawohodie' 'Fa -Ho-De-Ay.'

  Beth Yw Symbolau Adinkra?

  Mae Adinkra yn gasgliad o symbolau Gorllewin Affrica sy'n adnabyddus am eu symbolaeth, eu hystyr a'u nodweddion addurniadol. Mae ganddynt swyddogaethau addurniadol, ond eu prif ddefnydd yw cynrychioli cysyniadau sy'n ymwneud â doethineb traddodiadol, agweddau ar fywyd, neu'r amgylchedd.

  Mae symbolau adinkra wedi'u henwi ar ôl eu crëwr gwreiddiol y Brenin Nana Kwadwo Agyemang Adinkra, o'r bobl Bono o Gyaman, yn awr Ghana. Mae yna sawl math o symbolau Adinkra gydag o leiaf 121 o ddelweddau hysbys, gan gynnwyssymbolau ychwanegol sydd wedi'u mabwysiadu ar ben y rhai gwreiddiol.

  Mae symbolau adinkra yn boblogaidd iawn ac yn cael eu defnyddio mewn cyd-destunau i gynrychioli diwylliant Affrica, megis gwaith celf, eitemau addurniadol, ffasiwn, gemwaith, a chyfryngau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.