Symbolau Sumerian Mwyaf Poblogaidd a'u Harwyddocâd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o'r gwareiddiadau cynharaf sy'n hysbys i hanes, roedd y Sumeriaid yn byw yn rhanbarth Mesopotamaidd y Cilgant Ffrwythlon, rhwng 4100 a 1750 BCE. Daw eu henw o Sumer , rhanbarth hynafol sy'n cynnwys nifer o ddinasoedd annibynnol, pob un â'i phren mesur ei hun. Maent yn cael eu cydnabod fwyaf am eu datblygiadau arloesol mewn iaith, pensaernïaeth, llywodraethu a mwy. Daeth y gwareiddiad i ben ar ôl cynnydd yr Amoriaid ym Mesopotamia, ond dyma rai o'r symbolau a adawsant ar ôl.

  Cuneiform

  System o ysgrifennu a ddatblygwyd gyntaf gan y Sumeriaid , defnyddiwyd y cuneiform mewn tabledi pictograffig er mwyn cadw cofnodion o'u gweithgareddau teml, eu busnes a'u masnach, ond yn ddiweddarach trodd yn system ysgrifennu lawn. Daw'r enw o'r gair Lladin cuneus , sy'n golygu wedge , gan gyfeirio at yr arddull ysgrifennu siâp lletem.

  Ysgrifennodd y Sumerians eu sgript gan ddefnyddio stylus cyrs i wneud marciau siâp lletem ar glai meddal, a oedd wedyn yn cael ei bobi neu ei adael yn yr haul i galedu. Roedd y tabledi cuneiform cynharaf yn ddarluniadol, ond fe'u datblygwyd yn ddiweddarach yn ffonogramau neu gysyniadau geiriau, yn enwedig pan gânt eu defnyddio mewn llenyddiaeth, barddoniaeth, codau cyfraith a hanes. Roedd y sgript yn defnyddio tua 600 i 1000 o nodau i ysgrifennu sillafau neu eiriau.

  Mewn gwirionedd, mae gweithiau llenyddol enwog Mesopotamia fel yr Epic of Gilgamesh , The Descent of Inanna , a'r Atrahasis wedi eu hysgrifennu mewn cuneiform. Gellid addasu ffurf yr ysgrifennu ei hun i wahanol ieithoedd, felly nid yw'n syndod pam mae llawer o ddiwylliannau wedi ei ddefnyddio gan gynnwys yr Akkadiaid, Babiloniaid, Hethiaid ac Asyriaid.

  Sumerian Pentagram

  Un o'r symbolau mwyaf parhaus yn hanes dyn, mae'r pentagram yn cael ei gydnabod fwyaf fel seren pum pwynt. Fodd bynnag, ymddangosodd y pentagramau hynaf y gwyddys amdanynt yn Sumer hynafol tua 3500 BCE. Roedd rhai o'r rhain yn ddiagramau seren bras wedi'u crafu'n gerrig. Credir eu bod yn nodi cyfarwyddiadau mewn testunau Sumerian, ac yn cael eu defnyddio fel seliau dinas i nodi pyrth dinas-wladwriaethau.

  Yn niwylliant Sumeraidd, credir eu bod yn cynrychioli rhanbarth, chwarter neu gyfeiriad, ond maent yn fuan daeth yn symbolaidd mewn paentiadau Mesopotamaidd. Dywedir bod ystyr cyfriniol y pentagram wedi dod i'r wyneb yn y cyfnod Babylonaidd, lle'r oeddent yn cynrychioli pum planed weladwy awyr y nos, ac fe'i defnyddiwyd yn ddiweddarach gan sawl crefydd i gynrychioli eu credoau.

  Lilith

  <12

  Defnyddiwyd cerflunwaith i addurno temlau a hyrwyddo addoli duwiau lleol ym mhob dinas-wladwriaeth yn Sumer. Mae cerflun Mesopotamiaidd poblogaidd yn cynnwys duwies yn cael ei darlunio fel menyw hardd, asgellog gyda chrafail adar. Mae hi'n dal y symbol gwialen-a-fodrwy cysegredig ac yn gwisgo penwisg corniog.

  Mae hunaniaeth y dduwies a ddarlunnir ar y cerfwedd yn dal yn addasdadl. Mae rhai ysgolheigion yn dyfalu mai Lilith ydyw, tra bod eraill yn dweud mai Ishtar neu Ereshkigal ydyw. Yn ôl ffynonellau hynafol, mae Lilith yn gythraul, nid yn dduwies, er bod y traddodiad yn dod o'r Hebreaid, nid y Sumeriaid. Crybwyllir Lilith yn Epig Gilgamesh, a hefyd yn y Talmud.

  Gelwir y cerfwedd ei hun yn Brenhines y Nos neu Burney Relief a thybir wedi tarddu o dde Mesopotamia ym Mabilon tua 1792 i 1750 BCE. Fodd bynnag, mae eraill yn credu ei fod yn tarddu o ddinas Sumerian Ur. Beth bynnag, mae'n annhebygol y bydd union darddiad y darn byth yn hysbys.

  Y Lamassu

  Un o symbolau amddiffyn ym Mesopotamia, mae'r Lamassu yn cael ei ddarlunio fel rhan tarw a rhan ddynol gyda barf ac adenydd ar ei gefn. Maent yn cael eu hystyried yn warcheidwaid chwedlonol a bodau nefol sy'n cynrychioli'r cytserau neu'r Sidydd. Yr oedd eu delwau wedi eu hysgythru ar lechau clai, y rhai a gladdwyd o dan ddrysau tai.

  Tra daeth y Lamasu yn boblogaidd fel amddiffynwyr palasau Asyriaidd, gellir olrhain y gred ynddynt yn ol i'r Sumeriaid. Dywedir bod cyltiau Lamassu yn gyffredin ar aelwydydd y Sumeriaid, a daeth y symbolaeth yn y pen draw yn gysylltiedig ag amddiffynwyr brenhinol yr Akkadians a'r Babiloniaid.

  Mae ymchwil archeolegol yn datgelu bod y symboldaeth yn bwysig nid yn unig i'r rhanbarth Mesopotamiaidd, ond hefyd i'r rhanbarthau o'i chwmpas.

  Croes Arfog Gyfartal

  Y groes arfog gyfartal yw un o'r symbolau Sumeraidd symlaf ond mwyaf cyffredin . Er bod y symbol croes yn bodoli mewn llawer o ddiwylliannau, un o'i ddefnyddiau symbolaidd cynharaf oedd gan y Sumeriaid. Dywedir bod y term croes yn tarddu o'r gair Sumerian Garza sy'n golygu Teyrnwialen y Brenin neu Staff of the Sun God . Roedd y groes arfog gyfartal hefyd yn arwydd cuneiform ar gyfer y duw haul Sumerian neu'r duw tân.

  Mae'r duw Mesopotamaidd Ea, a elwir hefyd yn Enki ym myth Sumerian, wedi'i ddarlunio yn eistedd ar sgwâr , sydd weithiau'n cael ei farcio â chroes. Dywedir bod y sgwâr yn cynrychioli ei orsedd neu hyd yn oed y byd, gan adlewyrchu'r gred Sumerian o rywbeth pedair cornel , tra bod y groes yn symbol o'i sofraniaeth.

  Symbol ar gyfer Cwrw

  Yn cynnwys jar unionsyth gyda gwaelod pigfain, mae'r symbol ar gyfer cwrw wedi'i ganfod mewn sawl tabledi clai. Dywedir mai cwrw oedd diod mwyaf poblogaidd y cyfnod, ac roedd rhai o'r arysgrifau ysgrifenedig yn cynnwys dyrannu cwrw, yn ogystal â symud a storio nwyddau. Buont hefyd yn addoli Ninkasi, duwies cwrw a bragu Sumerian.

  Mae archeolegwyr wedi dod o hyd i dystiolaeth o wneud cwrw y gellir ei olrhain yn ôl i'r 4ydd mileniwm CC. Roedd y Sumerians yn ystyried eucwrw fel allwedd i galon lawen ac afu bodlon oherwydd ei gynhwysion llawn maetholion. Mae'n debyg bod eu cwrw yn seiliedig ar gymysgedd haidd, er bod y technegau bragu a ddefnyddiwyd ganddynt yn parhau i fod yn ddirgelwch. gwareiddiad, pobl a ffugiodd y byd fel y mae heddiw. Mae llawer o'u gwaith wedi'i adael ar ôl trwy weithiau ysgrifenedig hen lenorion ac ysgrifenyddion. Dim ond rhai o ddarnau eu hanes yw'r symbolau Sumeraidd hyn, sy'n ein hatgoffa o'u cyfraniadau niferus i ddiwylliant y byd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.