Gardenia - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn adnabyddus am ei arogl melys, meddwol a'i flodau gwyn hufennog, mae gardenia yn ffefryn ers amser maith ym mhob math o erddi. Dyma gip ar pam mae priodferched o amgylch y byd yn ei garu, ynghyd â'i arwyddocâd a'i ddefnyddiau ymarferol heddiw.

  Ynghylch Blodau Gardenia

  Gardenia yw'r genws trofannol bythwyrdd sy'n perthyn i'r teulu Rubiaceae . Tra bod y rhan fwyaf o'i rywogaethau o lwyni a choed yn frodorol i Affrica ac ynysoedd y Môr Tawel, mae'r Gardenia jasminoides , a elwir hefyd yn Gardenia augusta neu cape jasmine , yn frodorol i Tsieina. .

  Os ydych yn meddwl tybed pam y gelwir y blodyn yn gardenia, mae er anrhydedd i Alexander Garden, botanegydd poblogaidd ac uchel ei barch a greodd y dull o ddosbarthu genws/rhywogaeth sy'n dal i fod ynddo. defnydd.

  Yn blodeuo o ddechrau'r haf i ddiwedd yr haf, yn gyffredinol mae gan betalau gardenia wead matte, lledr, dail gwyrdd tywyll, a ffrwythau tebyg i aeron.

  Mae'r blodyn yn gyffredin yn wyn, ond yn raddol mae'n troi'n felyn hufennog. wrth iddo aeddfedu. Mae gan rai mathau o gardenia arlliw melyn ar y gwaelod.

  Mae’r blodau hyn yn sensitif i’r oerfel ac nid ydynt yn gwneud yn dda mewn tymheredd oer. Oherwydd hyn, maent yn aml yn cael eu tyfu mewn rhanbarthau sydd â hinsoddau tymherus ac isdrofannol cynnes. Gan eu bod yn tyfu orau mewn gwres a lleithder, gallant fod yn blanhigion tŷ heriol i arddwyr y Gogledd.

  Ystyr a Symbolaeth oGardenia

  Mae gerddi yn gyfoethog o ran symbolaeth ac ystyr. Dyma rai o gysylltiadau'r blodyn.

  • Purdeb a Mireinio - Oherwydd bod lliw'r blodyn yn wyn, mae garddias yn cynrychioli purdeb, gan eu gwneud yn ddewis aml ar gyfer tuswau priodas . Mae'n dynodi purdeb cariad a pherthynas, yn ogystal â harddwch coeth y briodferch.
  • Cariad Cyfrinachol – Gardenia gydag arlliw bach o felyn ar ei Mae'r sylfaen yn symbol o gariad ac angerdd sy'n gysylltiedig â chyfrinachedd. Yn ystod oes Fictoria, pan nad oedd teimladau’r galon yn cael eu mynegi’n uchel yn aml, defnyddiwyd garddias i fynegi edmygedd heb ddatgelu pwy oedd rhywun. Os ydych yn rhamantus yn eich calon, dyma'r ffordd dawel i ddweud, “Rwy'n dy garu di,” yn ogystal â “Rwyt ti'n hyfryd.” Mae'r blodau hyn yn gyfareddol ac yn llawn personoliaeth, sy'n eu gwneud yn flodyn perffaith ar gyfer dathliadau.
  • Symbol o Heddwch – Mae Gardenias yn aml yn cael ei anfon at rywun i mynegi galar a chydymdeimlad a gobaith am heddwch, yn ogystal â theimlad o goffadwriaeth.
  • Mewn rhai cyd-destunau, gallant hefyd symboleiddio ymddiriedaeth , gobaith , addfwynder , a pob lwc . Mae rhai hyd yn oed yn ei gysylltu â ysbrydolrwydd a phriodweddau cyfriniol.

  Defnyddiau Gardenias Trwy gydol Hanes

  Mae gerddi yn hoff flodyn a dyfwyd mewn gerddi Tsieineaidd ers yr hynafiaeth. , ac wediyn cael ei ddefnyddio mewn meddygaeth, colur, persawr, a hyd yn oed mewn hud.

  • Mewn Gastronomeg

  Yn ystod yr hen amser, defnyddiwyd garddias i ychwanegu persawr i ddail te a reis amrwd. Y dyddiau hyn, maent yn aml yn cael eu hychwanegu at saladau ffrwythau, pwdinau, diodydd a suropau. Mae'r petalau gwyn yn gallu troi'n frown yn hawdd, felly mae sudd lemwn yn aml yn cael ei ysgeintio arnyn nhw i'w cadw'n ffres.

  • Mewn Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Mewn meddygaeth Tsieineaidd draddodiadol, defnyddir garddias, gan gynnwys y blodyn, gwreiddiau ac aeron, i drin brathiadau nadroedd. Fe'i defnyddiwyd ar gyfer gwneud golchdrwythau a golchiadau blodau, y credir eu bod yn lleddfu briwiau, llosg haul, croen llidus, brechau, y ddannoedd, a brathiadau pryfed.

  Yn Indonesia, defnyddir ei blodau a'i dail yn gyffredin i wneud te, sy'n lleddfu straen, crychguriadau'r galon, poenau yn yr abdomen, pwysedd gwaed uchel, a thwymyn. Hefyd, credir bod arogl y blodyn yn hybu noson dda o gwsg ac yn lleddfu pryder.

  • Mewn Harddwch a Ffasiwn

  Y blodau hyn oedd a ddefnyddir gan ymerodres Japan fel affeithiwr yn eu gwallt, yn ogystal ag mewn corsages. Hefyd, yn Tsieina, roedd yn gyffredin ychwanegu blodau gardenia at ddŵr bath i feddalu'r croen.

  • Yn yCelfyddydau

  Mae tyfu’r blodau hyn yn dyddio’n ôl i Frenhinllin y Gân, rhwng 960-1279 OG Mewn gwirionedd, daeth gardenias yn uchafbwynt mewn paentiadau, yn ogystal â motiff cyffredin mewn porslen, yn enwedig o linachau Yuan a Ming.

  • Mewn Hud a Defodau
  >Mae llawer yn credu y bydd garddias yn llenwi eich bywyd â hud a gwyrthiau, yn enwedig y jasminoides Gardenia. Maent yn aml yn cael eu gosod mewn allorau yn y gobaith o ddod â lwc a ffyniant, yn ogystal ag mewn iachâd. Hefyd, credir bod arnofio’r blodau hyn mewn powlen o ddŵr croyw neu losgi’r petalau sych fel arogldarth yn hybu heddwch ac ysbrydolrwydd.

  Blodeuyn Gardenia mewn Defnydd Heddiw

  Tra bod garddias yn aml yn cael eu tyfu mewn tai gwydr , bwthyn, a gerddi isdrofannol, gellir eu defnyddio fel gorchudd tir, acenion tirwedd, a borderi llwyni, gan y byddant yn ffynnu am flynyddoedd lawer. Mae llawer yn eu gosod ar botiau blodau ger patios, deciau a ffenestri i fwynhau eu harogl melys. Gellir gosod y blodau hyn hefyd mewn powlen o ddwfr, a'u symud o ystafell i ystafell, i daenu ei arogl.

  Mewn priodasau, ychwanegir y blodau hyn yn aml at duswau, teisennau priodas, gwalltiau, torchau, corsages, boutonnieres, a hyd yn oed arnofio mewn dŵr fel acenion bwrdd. Mae ei harddwch minimalaidd a'i betalau cain yn ei gwneud yn berffaith ar gyfer achlysur mireinio. Ar gyfer priodasau haf, mae garddias yn aml yn cael eu hymgorffori â llysiau gwyrdd, ond mae'n well ei gymysgu ag eraillblodau lliwgar yn y gwanwyn.

  Pryd i Roi Blodau Gardenia

  Gellir ymgorffori gerddi mewn tuswau gyda blodau gwyn eraill fel anrheg ystyrlon. Mae Gardenia yn aml yn cael ei roi i rywun rydych chi'n gyfrinachol mewn cariad ag ef. Mae hefyd yn gyffyrddiad olaf gwych ar gyfer cinio yng ngolau'r lleuad neu hyd yn oed brecinio siampên.

  Gall Gardenia's fod yn anrheg wych ar gyfer pob achlysur, gan gynnwys penblwyddi, penblwyddi, graddio, bedyddiadau, cymunau, yn ogystal ag anrheg cydymdeimlad. Gellir rhoi'r planhigyn gardenia fel bonsai, neu hyd yn oed ei roi mewn basgedi, potiau bach, a blychau pren i addurno cartrefi a swyddfeydd.

  Yn Gryno

  Mae gerddi'n cael eu gwerthfawrogi am eu harogl melys a harddwch newydd, ymhlith y ffefrynnau o ran gerddi a gwrychoedd. Fel symbol o burdeb, cariad, a choethder, mae'r blodyn hefyd wedi ennill enw da fel blodyn priodferch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.