Saith Yn Erbyn Thebes - Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae llawer o awduron wedi rhannu straeon chwedloniaeth Roegaidd â’r byd trwy eu trasiedïau, ac mae sawl drama’n adrodd digwyddiadau’r Saith Yn Erbyn Thebes. Mae'n werth gwybod chwedlau'r saith ymladdwr a ymosododd ar giatiau Thebes. Dyma olwg agosach.

  Pwy Yw'r Saith Yn Erbyn Thebes?

  Y Saith Yn Erbyn Thebes yw trydedd ran trioleg Aeschylus am Thebes. Mae'r ddrama yn adrodd hanes y gwrthdaro rhwng Eteocles a Polynices, meibion ​​Oedipus, a ymladdodd dros orsedd Thebes.

  Yn anffodus, dwy ddrama gyntaf y drioleg, o'r enw Laius a Oedipus , ar goll yn bennaf, a dim ond ychydig o ddarnau sy'n dal i fodoli. Arweiniodd y ddwy ran hyn at y digwyddiadau ac yn y pen draw rhyfel y drydedd adran.

  Fel yr aiff yr hanes, yr oedd Oedipus, brenin Thebes, yn ddiarwybod wedi lladd ei dad a phriodi ei fam, gan gyflawni proffwydoliaeth yn y broses. . Pan ddaeth y gwir allan, lladdodd ei fam/gwraig ei hun mewn cywilydd, ac alltudiwyd Oedipus o'i ddinas.

  Melltith Oedipus yn Erbyn Ei Feibion

  Llinell yr olyniaeth ar ôl cwymp Oedipus oedd aneglur. Roedd Eteocles a Polynices, meibion ​​Oedipus, eisiau'r orsedd, ac ni allent benderfynu pwy ddylai ei chael. Yn y diwedd, penderfynasant rannu'r orsedd, gydag Eteocles yn cymryd y tro cyntaf. Gadawodd Polynices am Argos, lle byddai'n priodi'r Dywysoges Argeias. Pan ddaeth yr amser iPolynices i reoli, gwrthododd Eteocles adael yr orsedd, a dechreuodd y gwrthdaro.

  Yn ôl y mythau, nid oedd Eteocles na Polynices yn cefnogi Oedipus pan benderfynodd pobl Thebes ei fwrw allan. Felly, melltithiodd Oedipus ei feibion ​​​​i farw wrth law'r llall yn eu brwydr dros yr orsedd. Mae straeon eraill yn dweud, ar ôl i Eteocles wrthod gadael yr orsedd, aeth Polynices i chwilio am Oedipus er mwyn iddo allu ei helpu. Yna fe'u melltithiodd Oedipus am eu trachwant.

  Saith yn Erbyn Thebes

  Ar y pwynt hwn y mae Saith yn Erbyn Thebes yn dod i mewn i'r chwarae.

  Aeth Polynices yn ôl i Argos, lle byddai'n recriwtio'r saith pencampwr a fyddai'n ymosod ar saith porth Thebes gydag ef. Yn nhrasiedi Aeschylus, y saith oedd yn ymladd yn erbyn Thebes oedd:

  1. Tydeus
  2. Capaneus
  3. Adrastus
  4. Hipomedon
  5. Parthenopeus
  6. Amphiarus
  7. Polynices

  Ar ochr y Thebans, roedd saith pencampwr yn amddiffyn y giatiau. Y saith oedd yn amddiffyn Thebes oedd:

  1. Melanyppus
  2. Poliphontes
  3. Megareus
  4. Hyperbius
  5. Actor
  6. Lasthenes
  7. Eteocles

  Bu farw Polynices a'i saith pencampwr yn y frwydr. Tarodd Zeus Capaneus â bollt mellt, a bu farw'r lleill gan gleddyf y milwyr. Cyfarfu y brodyr Polynices ac Eteocles, ac ymladdasant yn erbyn eu gilydd wrth y seithfed porth. Yn Saith Yn erbynThebes, Mae Eteocles yn cofio melltith ei dad ychydig cyn ymchwilio i’r frwydr farwol yn erbyn ei frawd.

  Yn nrama Aeschylus, mae negesydd yn ymddangos yn dweud y gallai milwyr Theban wrthyrru’r ymosodiad. Ar hyn o bryd, mae cyrff difywyd Eteocles a Polynices i'w gweld ar y llwyfan. Yn y diwedd, ni allent ddianc rhag eu tynged, gan farw yn ôl proffwydoliaeth Oedipus.

  Dylanwad y Saith yn Erbyn Thebes

  Mae’r frwydr rhwng y ddau frawd a’u pencampwyr wedi ysbrydoli amrywiaeth o ddramâu a thrasiedïau. Ysgrifennodd Aeschylus, Euripides, a Sophocles am fythau Theban. Yn fersiwn Aeschylus, daw'r digwyddiadau i ben ar ôl marwolaeth Eteocles a Polynices. Mae Sophocles, ar ei ran, yn parhau â'r stori yn ei drasiedi, Antigone .

  O'r Brenin Laius i gwymp Eteocles a Polynices, mae hanes teulu brenhinol Thebes yn wynebu sawl anffawd. Mae mythau Thebes yn parhau i fod yn un o chwedlau mwyaf cyffredin Groeg hynafol, gan gynnig cyfleoedd diddiwedd ar gyfer astudiaethau ysgolheigaidd o'r gwahaniaethau a'r tebygrwydd yn y dramâu gan awduron yr hynafiaeth.

  Mae'r stori yn enghraifft arall o'r Groeg byd-olwg na ellir rhwystro tynged a thynged, a'r hyn sydd i fod.

  Yn Gryno

  Daeth tynged y saith pencampwr a geisiodd ymosod ar y ddinas yn stori enwog yn mytholeg Groeg. Ysgrifenwyr nodedig o'r Hen Roegcanolbwyntio eu gweithiau ar y myth hwn, gan bwysleisio ei bwysigrwydd. Mae ffratricleiddiaid, llosgach, a phroffwydoliaethau yn themâu byth-bresennol yn y mythau Groegaidd, ac nid yw stori'r Saith Yn Erbyn Thebes yn eithriad, yn cynnwys elfennau o hyn i gyd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.