Khanda-symbool en wat het vertegenwoordigt

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Het Khanda symbool is visueel intrigerend, met drie zwaarden en een cirkel, zorgvuldig gerangschikt om de basisbegrippen van het Sikh geloof te symboliseren. Laten we de Khanda en waar hij voor staat eens nader bekijken.

  Een unie van verschillende beelden

  De Khanda is een centraal embleem van het Sikh-geloof, waarvan de huidige vorm verscheen in het eerste decennium van 1900. Het is een symbool van de Sikh-doctrine Degh Fateh, die de dubbele verantwoordelijkheid leert om voedsel en bescherming te bieden aan de behoeftigen en mishandelden. Maar er zit meer achter het symbool dan alleen dat.

  Als je naar de afbeelding van de Khanda kijkt, zie je dat deze bestaat uit een zwaard in het midden, geflankeerd door twee andere zwaarden. Alle drie overlappen ze een cirkel. De Khanda is dus een combinatie van verschillende afbeeldingen.

  • De Khanda - Dit is het belangrijkste zwaard in het midden van het Khanda-symbool en duidt op het geloof in één God. De Khanda kan ook symbool staan voor de goddelijke macht die over het leven heerst. De rechterkant van het zwaard staat voor de vrijheid die men ervaart wanneer men de juiste morele keuzes maakt en de juiste spirituele waarden volgt. De linkerkant van de Khanda staat voor goddelijke kastijding voor hen die kwaad doen en heersen.met wreedheid. Als geheel symboliseert de Khanda het scheiden van waarheid en leugen.
  • De Chakram Dit is de cirkel binnen de algemene afbeelding van het Khanda-symbool. Het geeft de eeuwige aard van God aan, die zonder begin of einde is. Ook is het chakra een symbool van het Sikh-geloof in de eenheid van alle dingen. Er is geen religieuze verdeeldheid, en we moeten mededogen tonen naar elkaar. Sikhs zien het ook als een herinnering om binnen de regels van God te blijven.
  • De twee zwaarden Het zwaard links van het Khanda-symbool staat bekend als Piri en is een embleem van geestelijke heerschappij. Het zwaard aan de rechterkant wordt aangeduid als Miri en symboliseert politieke jurisdictie.

  Met de Piri en Miri aan weerszijden van het gesloten chakra dient het als een herinnering voor alle Sikhs dat er een evenwicht moet zijn tussen het spirituele en het wereldlijke.

  Waarom is de Khanda belangrijk?

  Het Khanda-symbool geeft aan dat het onze plicht is te zorgen voor de mensen om ons heen, ongeacht ons geloof, kleur of religie. Als integratie van het concept van één God, eenheid in de hele schepping en harmonie tussen geestelijke en wereldlijke autoriteiten, roept de Khanda ons op naar elkaar om te zien. Het is een oproep tot eenheid en mededogen, waarbij we elkaar behandelen metmededogen en liefde.

  Door het concept van harmonie tussen alle dingen krijgt het Khanda-symbool een diepere spirituele betekenis. De Piri en Miri vertegenwoordigen de goddelijke en wereldlijke krachten die de ziel beïnvloeden. Het Khanda zwaard in het midden van het symbool symboliseert het vermogen om door de leugens van de illusie heen te snijden en de dingen helder te zien. Men kan een verruimd bewustzijn krijgen.

  De cirkel staat voor de eenheid van alle dingen en symboliseert iemands harmonie en integratie met het goddelijke. We hebben een besef van één als oneindig wezen.

  Een militaristische betekenis

  Hoewel de Sikhs het concept van liefde en harmonie promoten, toont het Khanda-symbool ook het belang van het wereldlijke en de noodzaak om de betekenis ervan in ons leven te aanvaarden.

  In het boek, Verborgen Religie, vermelden de auteurs hoe het Khanda-symbool wordt gebruikt om de principes van de Khalsa-ridderorde weer te geven. Dit is een militaristische groep binnen de Sikhs die het ideaal heeft alleen ter verdediging te vechten. Zij zweren niet te vechten uit angst of uit vergelding. Zij die tot de Khalsa-ridderorde behoren, treden op om de onderdrukten te beschermen tegen tirannen.

  Hier zien we de symboliek in Piri en Miri binnen het Khanda-symbool dat een evenwicht vertegenwoordigt tussen de soevereiniteit van het goddelijke en het wereldlijke.

  Een symbool van solidariteit

  Hoewel we hebben gezien dat het Sikh leger het Khanda-symbool heeft gebruikt, wordt het nog steeds gezien als symbool van eenheid en solidariteit. Dit concept werd scherp geïllustreerd door de Sikh gemeenschap in New Orleans toen zij bijeenkwamen om de Sikh slachtoffers van een schietpartij in Milwaukee te herdenken. Tijdens deze herdenking werden kaarsen aangestoken en onder een vlag met het Khanda-symbool geplaatst.

  Een samenvatting van het Khanda-symbool

  Het Khanda-symbool ontstond in het begin van de 20e eeuw en wordt gebruikt om de basisprincipes van het Sikh-geloof te symboliseren. Het staat voor een combinatie van:

  • Het geloof in één God
  • De eenheid van alle mensen
  • Een evenwicht tussen de goddelijke en de wereldlijke soevereiniteit

  Hieruit blijkt dat het Khanda symbool het concept onderstreept van het verdedigen van de minder bedeelden tegen onderdrukking, en van het eerlijk behandelen van iedereen en ervoor zorgen dat we onze sociale plicht tegenover elkaar doen. Het is een symbool van eenheid. Het Khanda symbool heeft ook een spirituele betekenis waarin het iemands toewijding en praktijk weergeeft in het zoeken naar het goddelijke en het nastreven van de waarheid.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.