Wie is Baphomet en wat stelt hij voor?

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Baphomet - we hebben deze gevreesde naam allemaal minstens één keer in ons leven gehoord, dus het lijkt erop dat er geen introductie nodig is. Hoewel dit mysterieuze wezen berucht is, is zijn definitie zeer ongrijpbaar en zijn angstaanjagende uitbeelding is te zien in vele culturen ─ van boeken en liederen tot schilderijen en films.

  Wanneer we het woord Baphomet horen, zullen de meesten van ons het associëren met Satan. Dit komt door de publieke opinie, want de leek zal Baphomet ongetwijfeld gelijkstellen met Satan. De gruwelijke levendige beelden die Baphomet afbeelden in de populaire cultuur zijn immers onmiskenbaar demonisch. Vanuit conventioneel oogpunt zijn zowel Satan als Baphomet echter slechts bijnamen voor de duivel.

  De algemene opinie is vaak in strijd met die van de deskundigen. De publieke opinie is slechts gedeeltelijk waar ─ Baphomet heeft wel degelijk demonische eigenschappen. Aan de andere kant, de meeste occulte Voor hen is Baphomet een lichtwezen dat staat voor gelijkheid, sociale orde, de vereniging van tegenstellingen en zelfs utopie.

  In dit artikel gaan we dieper in op het mysterie van Baphomet - het door velen gevreesde en door weinigen aanbeden wezen. Sommige bronnen beweren zelfs dat deze entiteit de reden is voor de tragische ondergang van de Tempeliers.

  Laten we een kijkje nemen.

  Waar komt de naam Baphomet vandaan?

  Baphomet is altijd een polariserende figuur geweest, dus het is geen verrassing dat er geen echte consensus bestaat over de oorsprong van de naam van deze entiteit, en zelfs de deskundigen zijn verdeeld over dit onderwerp.

  Toch gaan we de meest prominente theorieën erachter op een rijtje zetten.

  1. Corruptie van het woord "Mohammed".

  Het woord Baphomet werd voor het eerst genoemd in juli 1098, tijdens het beleg van Antiochië. De kruisvaarder Anselm van Ribemont, een grote held van het beleg, schreef namelijk een brief waarin hij de gebeurtenissen van het beleg beschreef. Daarin vermeldt hij dat de inwoners van Antiochië tot Baphomet riepen om hulp, terwijl de kruisvaarders tot God baden alvorens de stad in te nemen.

  Hoewel de stad Antiochië in die tijd een christelijke meerderheid had, was ze in handen van het Seltsjoekse Rijk, dat voornamelijk uit moslims bestond. Daarom denken veel deskundigen dat Baphomet slechts een Franse misinterpretatie was van het woord Mohammed.

  Sinds Mahomet de Franse transliteratie van Mohammed is, zit er wel enige reden achter deze theorie. Moslims bidden echter rechtstreeks tot Allah, in plaats van tot tussenpersonen zoals heiligen en profeten. Aangezien moslims Mohammed niet om hulp zouden roepen, is deze theorie niet erg steekhoudend, hoewel ze wel plausibel klinkt.

  Het grootste argument voor deze theorie is dat de middeleeuwse troubadours in hun gedichten Baphomet gelijk bleven stellen aan Mohammed. Aangezien we niet kunnen weten of dit per ongeluk was, blijft het mysterie nog steeds onopgelost.

  2. De afgod van de Tempeliers

  De volgende belangrijke vermelding van Baphomet komt van niemand minder dan de Inquisitie In 1307 nam koning Filips IV van Frankrijk bijna alle leden van de Tempeliers gevangen - de meest geduchte en goed georganiseerde orde van kruisvaarders.

  Koning Filips bracht de hele orde voor het gerecht op beschuldiging van ketterij. Hij beschuldigde de Tempeliers van het aanbidden van een afgodsbeeld genaamd Baphomet. Omdat dit onderwerp te complex is, behandelen we het in een apart hoofdstuk van dit artikel.

  3. Sophia

  De "Sophia-theorie" is even intrigerend als die van de tempeliers. Enkele vooraanstaande deskundigen op dit gebied kwamen tot een schijnbaar ongehoorde, maar ingenieuze verklaring voor de oorsprong van het woord Baphomet.

  Volgens deze geleerden is Baphomet een woord dat is bedacht door het gebruik van Atbash. Atbash is een Hebreeuws cijfer dat wordt gebruikt om woorden te coderen door de letters van het Hebreeuwse alfabet door elkaar te vervangen.

  Als we het Atbash coderingssysteem toepassen op het woord Baphomet, krijgen we het woord Sophia ─ betekenis wijsheid in oud Grieks.

  Maar wijsheid is niet de enige betekenis van het woord Sophia ─ het is ook een van de centrale figuren in de gnostiek. Gnostiek is de vroeg-christelijke sekte die beweerde dat de God van het Oude Testament eigenlijk de duivel was, terwijl de slang uit de Hof van Eden de echte God was.

  Zowel de gnostici als de Tempeliers werden beschuldigd van duivelsaanbidding. Kan het zijn dat de Baphomet van de Tempeliers eigenlijk de gnostische Sophia was? Iets om over na te denken.

  Baphomet en de Tempeliers...

  Zoals we al eerder hebben vermeld, waren de Tempeliers de machtigste en beroemdste orde die actief was in de kruistochten. Hoewel ze armoede hebben gezworen, zouden ze ook de eerste bankiers ter wereld zijn.

  Naast hun militaire macht en lucratieve financiële ondernemingen, hebben ze ook een reputatie opgebouwd door de inbeslagname van enkele van de belangrijkste heilige relikwieën tijdens de kruistochten.

  Met al deze macht, is het geen wonder dat ze vijanden kregen onder andere Christenen Daarom speculeerden velen dat de beschuldigingen van Baphomet-verering slechts een excuus waren om de Tempeliers van hun rijkdom en invloed te beroven.

  Gezien de omvang van deze gebeurtenis zijn veel geleerden het er echter over eens dat er enige waarheid in de beschuldigingen moet zitten. Volgens de inquisitie vereren de tempeliers de afgod van Baphomet in vele vormen. In sommige daarvan komt een oude man met een lange baard voor, een man met drie gezichten, en zelfs een houten gezicht dat op het lichaam van een dode kat is bevestigd!

  Volgens de beschuldigingen moesten de Tempeliers Christus afzweren, spugen op het kruis en de voeten kussen van de afgod Baphomet. Vanuit dit oogpunt is het mijden van het traditionele christendom wat de Tempeliers verbindt met de eerder genoemde gnostici.

  De continuïteit tussen gnostici en tempeliers inspireert fictie- en non-fictieschrijvers tot op de dag van vandaag, omdat deze worden beschouwd als de wortels van het "satanische" aspect van Baphomet.

  Eliphas Levi en zijn afbeeldingen van Baphomet...

  Afbeelding van Baphomet door Éliphas Lévi. PD.

  Nu we de theorieën hebben behandeld die Baphomet met de duivel gelijkstellen, is het tijd om de advocaat van de duivel te spelen. Wie zou hierin een betere bondgenoot zijn dan Eliphas Levi? Hij is immers een van de meest prominente occultisten aller tijden. Het was Éliphas Lévi die de meest iconische afbeelding van Baphomet tekende - hierboven afgebeeld.

  We analyseren zijn beroemde tekening om beter te begrijpen waar Baphomet voor staat in de wereld van het occulte.

  1. Geitenkop

  De geitenkop van Baphomet vertegenwoordigt de de oude Griekse god Pan Pan is de god van de natuur, seksualiteit en vruchtbaarheid. Hij wordt toegeschreven aan het schenken van rijkdom en het doen bloeien van bomen en planten. Volgens sommige middeleeuwse verslagen brachten de Tempeliers deze kwaliteiten in verband met Baphomet met een angstaanjagende uitdrukking van de geitenkop die de afschuw en beestachtigheid van de zondaar voorstelt.

  2. Pentagram

  De pentagram betekent dat de ziel over het lichaam heerst en niet andersom. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komt deze leer overeen met de meeste traditionele religieuze opvattingen.

  Gewoonlijk is er een punt aan de top van het pentagram, die wordt gebruikt om de overwinning van de geest op de materie aan te geven.

  3. Armen

  Een hand die naar boven wijst en de andere naar beneden verwijst naar het Hermetische principe "Zo boven, zo beneden". Dit principe beweert dat onze binnenwereld (microkosmos) de buitenwereld (macrokosmos) weerspiegelt en vice versa. Met andere woorden, het verklaart het perfecte evenwicht in de natuur.

  4. De fakkel, de stok en de halve maan

  De toorts staat voor de vlam van de intelligentie die het licht van het universele evenwicht in de wereld brengt. De stok, die op de plaats staat van de geslachtsorganen, symboliseert het eeuwige leven dat heerst over de vergankelijke materiële wereld.

  De maansikkel vertegenwoordigen de knopen in de Kabbalistische Levensboom. De witte maan heet Chesed, wat liefdevolle vriendelijkheid betekent in het Hebreeuws en de zwarte maan staat voor Geburah, wat betekent sterkte .

  5. Borsten

  De borsten symboliseren de mensheid, vruchtbaarheid en de androgyne aard van Baphomet. De armen, de ene vrouwelijk en de andere mannelijk, wijzen ook op zijn androgyniteit. Bedenk dat de vrouwelijke arm wijst op de witte maan (liefdevolle vriendelijkheid), terwijl de mannelijke arm ons wijst op de zwarte maan (kracht).

  Aangezien Baphomet de kwaliteiten van beide geslachten heeft, vertegenwoordigt hij de vereniging van tegengestelden.

  Afsluiting - Baphomet in de hedendaagse cultuur

  Het beeld van Baphomet heeft een grote invloed gehad op de westerse cultuur. Deze entiteit speelt een rol in de plots van beroemde boeken (De Da Vinci Code), rollenspellen (Dungeons & Dragons), en videospellen (Devil May Cry), om er enkele te noemen.

  Baphomet is het officiële symbool van twee religieuze bewegingen: The Church of Satan en The Satanic Temple. De laatste richtte zelfs een standbeeld van Baphomet op van 2,5 meter hoog, wat wereldwijd tot publieke verontwaardiging leidde.

  Voor sommigen personifieert deze entiteit het kwaad. Voor anderen is het een symbool van universeel evenwicht en wijsheid. Zelfs als het slechts een verzinsel is, kun je niet ontkennen dat het enige invloed heeft in de echte wereld.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.