Pelias - Mythology ya Kigiriki

 • Shiriki Hii
Stephen Reese

  Pelias alikuwa mfalme wa mji wa Iolcus katika Ugiriki ya kale. Yeye ni maarufu kwa kuonekana kwake katika hadithi ya Jason na Argonauts , moja ya hadithi zinazojulikana zaidi za mythology ya Kigiriki. Pelias alikuwa adui wa Yasoni na alichochea jitihada za Nkozi ya Dhahabu .

  Asili ya Pelias

  Pelias alizaliwa na Poseidon , mungu wa baharini, na Tiro, binti mfalme wa Thessaly. Katika visa fulani, baba yake alikuwa Kretheo, Mfalme wa Iolcus, na mama yake alikuwa Tiro, binti wa kifalme wa Elisi. Kulingana na hadithi, Poseidon alimuona Tyro alipokuwa kwenye mto Enipeus na alivutiwa na uzuri wake.

  Poseidon alilala na Tyro na akapata mimba, akajifungua watoto mapacha, Neleus na Pelias. Hata hivyo, wavulana hawakupata nafasi ya kuishi na Tyro na watoto wake wengine huko Iolcus kwa sababu alikuwa na aibu kwa kile alichokifanya na alitaka kuwaficha.

  Pelias Alipiza kisasi

  Kwa mujibu wa baadhi ya vyanzo, ndugu hao wawili, Pelias na Neleus, walitelekezwa mlimani na kuachwa wafe lakini waliokolewa na kuchungwa na mchungaji. Vyanzo vingine vinataja kwamba wavulana hao walipewa mama wa kambo mwovu wa Tyro, Sidero. Kwa vyovyote vile, walitunzwa vizuri hadi wakafikia utu uzima.

  Wakiwa watu wazima, ndugu waligundua mama yao mzazi alikuwa nani, wakashtuka na kumkasirikia Sidero kwa jinsi alivyomtendea Tyro. Waliamua kulipiza kisasi chaomama kwa kumuua Sidero. Alipokuwa kwenye hekalu la Hera , Pelias alipitia na kutoa pigo la mauaji kwenye kichwa cha Sidero. Alikufa papo hapo. Wakati huo Pelias hakutambua kwamba alichokifanya kilikuwa ni kitendo cha kufuru, lakini alimkasirisha Hera, mke wa Zeu na mungu wa kike wa familia na ndoa, kwa kumuua mfuasi katika hekalu lake.

  Pelias aliporudi Iolcus, aligundua kuwa mfalme, Cretheus alikuwa amefariki na kaka yake wa kambo Aeson alikuwa kwenye mstari wa kiti cha enzi. Ingawa Aeson alikuwa mrithi halali, Pelias aliamua kuchukua kiti cha enzi kwa nguvu na kumfanya Aeson kuwa mfungwa katika shimo la ikulu. Kisha akajitwalia kiti cha enzi, akawa mfalme mpya wa Iolcus.

  Pelias Kama Mfalme wa Iolcus

  Kama mtawala wa Iolcus, Pelias alimuoa binti ya Bias, mfalme wa Argos. . Jina lake lilikuwa Anaxibia na wanandoa hao walikuwa na watoto kadhaa pamoja ikiwa ni pamoja na Alcestis, Antinoe, Amphinome, Evadne, Asteropaea, Hippothoe, Pisidice, Pelopia na Acastus. Binti zao walijulikana kwa jina la Peliades lakini mtoto mashuhuri zaidi kati ya watoto wote wa Pelias alikuwa mwanawe Acastus, ambaye ndiye mdogo katika familia hiyo. Polymede, ambaye alimpa wana wawili, Promachus na Jason. Katika baadhi ya akaunti alikuwa na watoto kadhaa. Pelias alimwona Promachus kuwa tishio, kwa hiyo akaamuru auawe, lakini hakufanya hivyokujua kuhusu Jasoni ambaye alikuwa amekabidhiwa kwa siri chini ya uangalizi wa centaur, Chiron .

  Pelias na Unabii

  Baada ya kumuua Promachus, Pelias aliamini kwamba hakuwa. hakuna vitisho vingine vya kuwa na wasiwasi navyo lakini bado hakuwa na uhakika kuhusu nafasi yake kama mfalme. Alishauriana na Oracle ambaye alimuonya kwamba kifo chake kingekuja mikononi mwa mtu aliyevaa kiatu kimoja mguuni. Hata hivyo, unabii huo haukuwa na maana sana kwa Pelias na alichanganyikiwa.

  Miaka fulani baadaye, Pelias alitaka kutoa dhabihu kwa Poseidon, mungu wa bahari. Watu walikuja kutoka pembe zote za nchi ili kushiriki katika dhabihu hii. Miongoni mwao kulikuwa na mtu aliyevaa kiatu kimoja tu, kwani alipoteza nyingine wakati akivuka mto. Mtu huyu alikuwa Yasoni.

  Kutafuta Nguo ya Dhahabu

  Pelias alipogundua kwamba kulikuwa na mgeni aliyevaa kiatu kimoja na kwamba alikuwa mtoto wa Aeson, aligundua kuwa Yasoni alikuwa tishio kwa cheo chake kama mfalme wa Iolcus. Akapanga mpango wa kumuondoa na kumkabili Jasoni na kumuuliza atafanya nini endapo atakutana na mtu ambaye angemletea anguko hilo. Jason alijibu kwamba atamtuma mtu huyo kutafuta Nguo ya Dhahabu ambayo ilikuwa imefichwa huko Colchis.

  Pelias, akipokea ushauri wa Jason, alimtuma Jason kutafuta na kurudisha Ngozi ya Dhahabu kwa Iolcus. Alikubali kukiondoa kiti cha enzi kama Jasoni angefaulu.

  Yasoni, pamoja namwongozo wa mungu wa kike Hera, alikuwa na meli kujengwa kwa ajili ya safari. Aliiita Argo, na akakusanya kundi la mashujaa kama wafanyakazi wake. Miongoni mwao alikuwa Acastus, mwana wa Pelias, ambaye alikuwa amejithibitisha kuwa anastahili na kupata nafasi yake katika wafanyakazi. Baada ya kupitia matukio kadhaa na kukumbana na vikwazo vingi, Jason na watu wake walichukua Ngozi ya Dhahabu na kurudi nayo Iolcus. Pia wakamleta yule mwanamke mchawi, Medea , ambaye alikuwa binti ya Aeete, mfalme wa Kolkisi.

  Yasoni alipokuwa hayupo, wazazi wake walimwonea huruma, naye akachukua muda mrefu zaidi. kurudi, ndivyo walivyoamini kwamba amekufa. Hatimaye, waliposhindwa kuvumilia, wote wawili walijiua. Babake Jason alijitia sumu kwa kunywa damu ya ng’ombe na mama yake alijinyonga.

  Pelias’ Death

  Jason aliporudi Iolcus, alihuzunika sana kujua kuhusu vifo vya wazazi wake. Mambo yalizidi kuwa mabaya wakati Pelias, akiwa na Nguo ya Dhahabu mikononi mwake, hakuwa tayari kunyakua kiti cha enzi kama vile alivyokuwa amesema awali. Jambo hilo lilimkasirisha Jasoni na kupanga njama ya kulipiza kisasi dhidi ya Pelias. Kulingana na baadhi ya vyanzo vya habari, inasemekana kuwa Medea, ambaye alijua uchawi mkubwa, aliamua kulipiza kisasi kwa mfalme wa Iolcus. kubadilisha kondoo mume mzee kuwa mwana-kondoo mpya, mchanga. Akamkata kondoo dume na kumchemsha katika chunguna mboga, na alipokwisha, mwana-kondoo aliye hai akatoka katika sufuria. Akina Peliade walishangazwa na walichokiona na Medea akajua kuwa amepata imani yao. Aliwaambia kwamba kama atamfanyia Pelias jambo lile lile, angeweza kugeuzwa kuwa mtu mdogo zaidi yake.

  Kwa bahati mbaya kwa Pelia, binti zake walimwamini. Walitaka kumpa zawadi ya ujana, na hivyo wakamtenganisha, wakiweka vipande kwenye sufuria kubwa. Walizichemsha na kuongeza mimea, kama walivyoona Medea ikifanya. Hata hivyo, hapakuwa na dalili ya Pelias mdogo na mabinti walilazimika kukimbia Iolcus kwa kufanya mauaji na patricide.

  Pelias hakuwa tena kwenye kiti cha enzi, lakini Jason bado hakuweza kuwa mfalme. Ingawa yeye na Medea hawakuwa wamejiua, ilikuwa Medea ndiye aliyeanzisha mpango huo, ambao ulimfanya Jason kuwa msaidizi wa uhalifu. Badala ya mtoto wa Pelias, Acastus akawa mfalme mpya wa Iolcus. Kama mfalme, kitendo chake cha kwanza kilikuwa kuwafukuza Yasoni na Medea kutoka kwa ufalme wake.

  Ukoo wa Pelias uliisha wakati Acastus alipopinduliwa na Jason na shujaa wa Kigiriki Peleus. Mwana wa Yasoni, Thessalus, alitawazwa kuwa mfalme mpya badala yake.

  Katika toleo lingine la hadithi, Medea alikata koo la Aeson, babake Yasoni, na kumgeuza kuwa mtu mdogo. Aliwaahidi binti za Pelias kwamba angemfanyia baba yao vivyo hivyo hivyo wakamkata koo lakini alivunja neno lake na kubaki.wafu.

  Kwa Ufupi

  Baadhi ya watu wanasema kuwa ni kitendo cha Pelio cha kufuru katika hekalu la Hera ndicho kilimletea maafa na kuna uwezekano kwamba ndivyo ilivyokuwa. Miungu mara chache iliacha tusi au kufuru bila kuadhibiwa. Matendo ya Pelias yalisababisha kuanguka kwake hatimaye. Kama mtu, Pelias alionyesha heshima kidogo, na hadithi yake imejaa usaliti, mauaji, ukosefu wa uaminifu, udanganyifu na migogoro. Matendo yake hatimaye yalisababisha kifo chake na uharibifu wa wengi waliomzunguka.

  Stephen Reese ni mwanahistoria ambaye ni mtaalamu wa alama na mythology. Ameandika vitabu kadhaa juu ya mada hiyo, na kazi yake imechapishwa katika majarida na majarida kote ulimwenguni. Alizaliwa na kukulia London, Stephen alikuwa akipenda historia kila wakati. Alipokuwa mtoto, alitumia saa nyingi kuchunguza maandishi ya kale na kuchunguza magofu ya zamani. Hii ilimfanya afuate kazi ya utafiti wa kihistoria. Kuvutiwa kwa Stefano na ishara na hekaya kunatokana na imani yake kwamba ndizo msingi wa utamaduni wa mwanadamu. Anaamini kwamba kwa kuelewa hadithi na hekaya hizi, tunaweza kujielewa vyema sisi wenyewe na ulimwengu wetu.