10 Llyfr Gorau Am Fytholeg Eifftaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae mytholeg yr Aifft yn un o'r mytholegau mwyaf afradlon, lliwgar ac unigryw yn y byd. Mae hefyd yn un o'r rhai mwyaf cymhleth, fodd bynnag, gan ei fod wedi'i ffurfio gan y cyfuniad o sawl mytholeg wahanol o wahanol ddiwylliannau a gwahanol gyfnodau yn hanes yr Aifft. Felly, yn ddealladwy, gall fod mor ddryslyd ag y mae'n hynod ddiddorol os ydych chi newydd ddechrau arni.

  I gael y profiad gorau o'ch taith i fytholeg yr Aifft, mae'n bwysig dod o hyd i'r mwyaf cywir a gorau- ffynonellau ysgrifenedig ar y mater. Er ein bod yn ceisio rhoi hynny i chi yn ein herthyglau manwl, mae hefyd yn fuddiol ymchwilio i rai llyfrau a ffynonellau mwy hefyd. I'r perwyl hwnnw, dyma restr o'r 10 llyfr gorau am fytholeg Eifftaidd y byddem yn eu hargymell i'n darllenwyr.

  Llyfr Marw yr Aifft: Llyfr Mynd Ymlaen Fesul Dydd gan Ogden Goelet, rhifyn 2015<5

  Gweler y llyfr hwn yma

  Os ydych chi wir eisiau profi popeth sydd gan fytholeg yr Aifft i'w gynnig, pa le gwell i ddechrau na'r ffynhonnell? Mae gan rifynnau modern Llyfr y Meirw gwreiddiol yr Aifft gan Ogden Goelet bopeth y byddech chi'n ei ddisgwyl o'r teitl hanesyddol hwn. Byddem yn argymell yn arbennig rifyn lliw llawn 2015 gan History of New Age & Mytholeg. Mae'r llyfr hwn yn cynnig:

  • Cipolwg ar etifeddiaeth ysbrydol mytholeg Eifftaidd a'u hagwedd ar fywyd, marwolaeth, ac athroniaeth.
  • Yn llawnamrywiadau wedi'u lliwio a'u hadnewyddu o'r delweddau papyrws gwreiddiol.
  • Hanes manwl yr hen Aifft yn ogystal â'i phwysigrwydd i ddiwylliant modern.

  Mytholeg yr Aifft: Arweinlyfr i'r Duwiau, Duwiesau , a Thraddodiadau'r Hen Aifft gan Geraldine Pinch

  Gweler y llyfr hwn yma

  I'r rhai sy'n chwilio am gyflwyniad i fytholeg Eifftaidd, mae llyfr Mytholeg Eifftaidd Geraldine Pinch yn ganllaw ardderchog i ddiwylliant yr Aifft. Mae'n manylu ar bopeth y gwyddom sydd wedi digwydd yn yr Aifft rhwng 3,200 CC a 400 OC mewn modd clir a hygyrch iawn. Mae'r awdur hefyd yn trafod natur mythau Eifftaidd a sut maen nhw'n berthnasol i ddiwylliant y bobl a'u hagwedd at fywyd. Yn y llyfr hwn fe gewch:

  • Astudiaeth fanwl a strwythuredig o saith prif gam hanes yr Aifft.
  • Dadansoddiad cynhwysfawr o'r berthynas rhwng hanes, mytholeg yr Aifft, ac athroniaeth.
  • Testun wedi'i ysgrifennu'n dda sy'n hawdd mynd i mewn iddo a'i fwynhau.

  Mytholeg yr Aifft: Arweinlyfr Cryno i Dduwiau Hynafol a Chredoau Mytholeg Eifftaidd yn ôl Hanes Awr

  Gweler y llyfr hwn yma

  Awr Hanes Mytholeg Eifftaidd canllaw i dduwiau a chredoau hynafol y gwahanol deyrnasoedd Eifftaidd yn gyflwyniad cryno perffaith i fytholeg Eifftaidd. Efallai y bydd gan rai pobl, yn gwbl briodol, y ffaith ei fod ond yn sgimio wyneb llawer o fythau a ffeithiau hanesyddol.ond mae hynny trwy gynllun - fel llyfrau eraill y gyfres Hour History, bwriad y canllaw hwn yw cael darllenwyr newydd yn gyfarwydd â hanfodion mytholeg yr Aifft. P'un a ydych yn cael y clawr meddal neu'r e-lyfr, ynddynt fe welwch:

  • Cyflwyniad wedi'i adrodd yn daclus iawn i fytholeg yr Aifft y gallwch ymhelaethu arno ymhellach gyda thestunau eraill.
  • Y elfennau allweddol o gosmoleg, arferion, defodau a chredoau crefyddol yr Aifft.
  • Llinell amser hanesyddol wych o'r hen Aifft a all wasanaethu fel sail i ddealltwriaeth rhywun o'r amgylchedd y ffurfiodd chwedloniaeth Eifftaidd ynddo.
  • <1

   Duwiau a Duwiesau Cyflawn yr Hen Aifft gan Richard H. Wilkinson

   Gweler y llyfr hwn yma

   Os ydych chi eisiau llyfr sy'n rhoi manylion llawn ac ar wahân am y stori pob duwdod Eifftaidd, eu gwreiddiau, ac esblygiad, mae llyfr Richard H. Wilkinson yn ddewis gwych. Mae'n mynd dros bron bob un o dduwiau a duwiesau annatod yr Aifft - o fân dduwiau cartref fel Tawaret i'r duwiau mwyaf a mwyaf pwerus fel Ra ac Amun. Gyda'r llyfr hwn fe gewch:

   • Esblygiad manwl pob duwdod – o'u dechreuad a'u gwreiddiau, trwy eu haddoliad a'u harwyddocâd, yr holl ffordd i'w dirywiad yn y pen draw.
   • Cannoedd o ddarluniau a lluniadau wedi'u comisiynu'n arbennig na ellir eu gweld yn unman arall.
   • Testun wedi'i strwythuro'n berffaith sy'n gynhwysfawr ac ynysgolheigaidd yn ogystal â hygyrch i ddarllenwyr newydd.

   Trysorlys Mytholeg Eifftaidd: Storïau Clasurol Duwiau, Duwiesau, Anghenfilod & Marwolaethau gan Donna Jo Napoli a Christina Balit

   Gweler y llyfr hwn yma

   Ar gyfer rhieni sydd eisiau helpu eu plant i ymgyfarwyddo â rhyfeddodau'r hen fyd a chyffroi yn eu cylch , mae Trysor Mytholeg yr Aifft gan National Geographic Kids yn opsiwn gwych. Mae'r bron i 200 tudalen hyn o fythau a darluniau wedi'u hadrodd yn delynegol yn berffaith ar gyfer plant rhwng 8 a 12 oed. Gyda'r llyfr hwn bydd eich plentyn yn cael:

   • Cyflwyniad gwych i fytholeg Eifftaidd gyda straeon wedi'u hysgrifennu'n dda am dduwiau, Pharoaid, a breninesau, yn ogystal â mythau eraill.
   • Darluniau hyfryd sy'n arddangos harddwch lliwgar mythau a diwylliant yr Aifft yn berffaith.
   • Bariau ochr llawn cynnwys i bob stori sy'n darparu cyd-destun hanesyddol, daearyddol a diwylliannol ychwanegol.

   Hanes yr Hen Aifft gan Roger Lancelyn Green

   Gweler y llyfr hwn yma

   Mae Chwedlau’r Hen Aifft gan Roger Lancelyn Green wedi cael eu cydnabod yn gyffredinol ers degawdau fel ail-adroddiad gwych o fythau gwreiddiol yr Aifft. Ac er i Green farw ym 1987, cafodd ei Tales of Ancient Egypt ei ailgyhoeddi yn 2011 ac mae wedi dod o hyd i ffordd newydd i mewn i gartrefi llawer o bobl. Ynddo, fe welwch dros 200 o dudalennau darluniadol o amrywiol fythau Eifftaidd - o Amen-Ra'sllywodraethu dros y Ddaear, trwy stori dorcalonnus Isis ac Osiris, yr holl ffordd i chwedlau a straeon llai. Yn y llyfr hwn gallwch fwynhau:

   • Testun wedi'i ysgrifennu'n berffaith sy'n addas ar gyfer plant dros 10 oed yn ogystal ag oedolion sydd â diddordeb ym mytholeg yr Aifft.
   • A clir iawn a chysylltiad hawdd ei ddeall rhwng mytholegau Eifftaidd a Groegaidd a'r modd y bu i'r ddau gyd-dynnu ar hyd yr oesoedd.
   • Adeilad cyfleus o dair adran ar wahân – Chwedlau'r duwiau, Chwedlau hud, a Chwedlau Antur.

   Mytholeg yr Aifft gan Sofia Visconti

   Gweler y llyfr hwn yma

   Mae Sofia Visconti yn dod ag un o'r cofnodion mwy newydd ym mytholeg yr Aifft gyda hi yn 2020 llyfr. Yn ei 138 tudalen, mae Visconti yn dangos ochr wahanol i fytholeg yr Aifft – y ddrama a’r dirgelwch y tu ôl i fywydau pharaohs, breninesau’r Aifft, a’r duwiau roedden nhw’n eu haddoli. Dyma un o’r ychydig lyfrau sydd nid yn unig yn archwilio mytholeg Eifftaidd ond sy’n anelu at ei bortreadu fel byd byw, nid yn unig fel rhywbeth rydyn ni’n ei astudio yn yr ysgol. Yn y llyfr hwn gallwch fwynhau:

   • Llinell amser lawn o'r hen Aifft – o esgyniad ei theyrnasoedd cynharach i'w chwymp yn y pen draw.
   • Adroddiad gwych o chwedlau a chwedlau clasurol yr Aifft hanesion duwiau a ffigyrau hanesyddol.
   • Ffeithiau ychwanegol a dirnadaeth i wahanol arferion a defodau'r hen Eifftiaid.

   Duwa Duwiesau'r Hen Aifft: Mytholeg Eifftaidd i Blant gan Morgan E. Moroney

   Gweler y llyfr hwn yma

   Dewis gwych arall i blant, y llyfr 160 tudalen hwn gan Morgan Mae E. Moroney yn addas ar gyfer unrhyw un rhwng 8 a 12 oed. Wedi'i gyhoeddi yn 2020, mae'n cynnwys llawer o waith celf gwych ac unigryw, yn ogystal ag ailadroddiadau wedi'u hysgrifennu'n dda o chwedlau a straeon enwocaf yr Aifft. Ynddo fe gewch:

   • Yr 20 chwedl a stori Eifftaidd enwocaf a mwyaf diddorol.
   • Chwalfa plentyn-gyfeillgar o'r berthynas rhwng mytholeg Eifftaidd a'i diwylliant a'i normau cymdeithasol .
   • Casgliad gwych o “Ffeithiau Pharo Cyflym” sy'n ymchwilio i bopeth o hieroglyffau'r Aifft i Senet, gêm fwrdd fwyaf poblogaidd yr hen Aifft.

   Mytholeg yr Aifft: Cyfareddu Chwedlau Eifftaidd am Dduwiau, Duwiesau, a Chreaduriaid Chwedlonol yr Aifft gan Matt Clayton

   Gweler y llyfr hwn yma

   Matt Mae casgliad Clayton o fythau Eifftaidd yn bwynt mynediad gwych i oedolion ac oedolion ifanc fel ei gilydd. Mae'n cynnwys y mythau Eifftaidd mwyaf poblogaidd yn ogystal â rhai a drafodir yn llai gan straeon hynod ddiddorol. Rhennir y llyfr yn bedair rhan – “naratifau cosmolegol” sy’n mynd dros greadigaeth y byd yn ôl chwedloniaeth yr Aifft; “Mythau’r Duwiau” sy’n manylu ar hanesion duwiau enwocaf yr Aifft; trydedd adran sy'n manylu ar rai hanesyddol a gwleidyddolmythau sydd wedi'u cydblethu â mytholeg yr Aifft; ac adran olaf o'r hyn y gallwn ei ystyried yn chwedlau tylwyth teg Eifftaidd a straeon hudolus. Yn fyr, gyda'r llyfr hwn fe gewch:

   • Casgliad perffaith o fythau wedi'u hysgrifennu'n dda.
   • Geirfa helaeth o dermau a diffiniadau dethol i'ch helpu i ddeall cymhlethdodau y mythau Eifftaidd hyn.
   • Llinell amser fer o hanes yr Aifft.

   Mytholeg yr Aifft: Storïau Clasurol o Fythau, Duwiau, Duwiesau, Arwyr ac Angenfilod gan Scott Lewis

   Gweler y llyfr hwn yma

   Casgliad gwych arall o straeon ar gyfer pobl o bob oed yw llyfr Mytholeg Eifftaidd Scott Lewis. Mae’n llwyddo i fanylu’n berffaith ar lawer o chwedlau a straeon gwahanol mewn dim ond 150 o dudalennau cryno heb golli cyd-destun a manylion y straeon. Gyda'r casgliad hwn fe gewch:

   • Y mythau Eifftaidd enwocaf yn ogystal â llawer o straeon llai adnabyddus ond ffantastig.
   • Llawer o straeon hanesyddol a mythau “lled-hanesyddol” am bobl yr hen Aifft.
   • Llais modern o lawer o gymeriadau mytholegol a hanesyddol yr Aifft i'w gwneud yn haws i'w cysylltu â chynulleidfa fodern.

   P'un a ydych yn rhiant sy'n dymuno i gael eu plant i ymgysylltu â rhyfeddodau hanes a mytholeg y byd, p'un a ydych chi eich hun eisiau archwilio mwy am yr hen Aifft, neu a ydych chi'n weddol wybodus ar y pwnc ac eisiaugwybod mwy fyth, rydych chi'n siŵr o ddod o hyd i'r llyfr iawn i fodloni'ch cosi o'n rhestr uchod. Mae chwedloniaeth Eifftaidd mor helaeth a chyfoethog fel bod mwy i'w ddarllen a'i fwynhau bob amser, yn enwedig gyda llyfr wedi'i ysgrifennu'n dda.

   I ddysgu mwy am fytholeg Eifftaidd, edrychwch ar ein herthyglau diddorol ac addysgiadol yma .

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.