Nidhogg – Mytholeg Norsaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae gan y rhan fwyaf o ddiwylliannau’r byd chwedlau am ddreigiau a bwystfilod brawychus tebyg i sarff, ac nid yw’r Llychlynwyr yn eithriad. Yn ogystal â Jörmungandr , Sarff y Byd brawychus a lladdwr Thor , y ddraig Norsaidd enwog arall yw Nidhogg – y symbol eithaf o bydredd, colled anrhydedd, a dihirod.

  Pwy yw Nidhogg?

  Mae Nidhogg, neu Níðhǫggr yn yr Hen Norwyeg, yn ddraig arswydus a oedd yn byw y tu allan i'r Naw Teyrnas ac yng ngwreiddiau Yggdrasil ei hun. O'r herwydd, nid oedd Nidhogg yn cael sylw na hyd yn oed yn cael ei grybwyll mewn llawer o fythau Llychlynnaidd gan fod y rheini'n digwydd o fewn y Naw Teyrnas, gan gynnwys Asgard, Midgard, Vanaheim, a'r gweddill.

  Serch hynny, roedd Nidhogg yn fythol bresennol a ei weithredoedd a esgorodd ar y mwyaf hanfodol hyd yn oed ym mytholeg Norsaidd – Ragnarok .

  Nidhogg, Ei Ehedydd, a Dinistrio'r Bydysawd

  Enwyd Nidhogg ar ôl a term arbennig Hen Norseg am golli anrhydedd a statws dihiryn – níð . Roedd Nidhogg yn ddihiryn ac yn fygythiad i fodolaeth pawb.

  Mewn chwedlau Llychlynnaidd, dywedir bod gan Nidhogg nythaid o fân angenfilod ymlusgiaid a'i helpodd i gnoi gwreiddiau Yggdrasil am byth. O gofio mai Yggdrasil oedd y Goeden Fyd-eang a gadwai Naw Teyrnas y Bydysawd yn rhwym wrth ei gilydd, yr oedd gweithredoedd Nidhogg yn llythrennol yn cnoi gwreiddiau’r cosmos.

  Nidhogg a’r (Cristnogol)Bywyd ar ôl marwolaeth

  Mae'r syniad Llychlynnaidd o fywyd ar ôl marwolaeth yn wahanol iawn i syniad diwylliannau a chrefyddau eraill. Yno, mae bywyd ar ôl marwolaeth tebyg i'r nef, a elwir yn Valhalla a/neu Fólkvangr, yn llawn brwydrau, gwleddoedd, ac alcohol tra bod bywyd ar ôl marwolaeth uffern - a elwir Hel ar ôl ei oruchwyliwr - yn yn cael ei ddisgrifio fel lle oer, cyffredin, a diflas.

  Mae hyn yn rhywbeth y mae un myth Nidhogg penodol yn cyferbynnu ag ef. Yn y gerdd Náströnd (a gyfieithwyd fel The Shore of Corpses ), mae Nidhogg yn preswylio dros ran arbennig o Hel lle cosbir godinebwyr, llofruddion, a rhai sy'n twyllo.

  Fodd bynnag , tra bod cerdd Náströnd yn rhan o'r Barddonol Edda , priodolir rôl Nidhogg yn yr isfyd yn gyffredinol i'r dylanwad Cristnogol yn ystod y cyfnod hwnnw.

  Ymron i gyd disgrifiadau Llychlynnaidd eraill o Hel neu Helheim, nid lle o artaith a chosb gweithredol yw'r isfyd Llychlynnaidd ond dim ond maes o ddiflastod tragwyddol ac anegwyddoldeb. Felly, y ddamcaniaeth fwyaf tebygol yma yw bod dylanwad Cristnogol y cyfnod wedi arwain at “yr anghenfil mawr brawychus” Nidhogg yn cael ei gysylltu â fersiwn mwy Cristnogol o’r isfyd Llychlynnaidd.

  Nidhogg a Ragnarok

  Un myth sy'n bendant yn greiddiol i fytholeg Norsaidd, fodd bynnag, yw stori Ragnarok. Tra nad yw Nidhogg yn or-weithgar yn ystod y Frwydr Derfynol fawr – dim ond cerdd Völuspá (Insight ofmae’r Seeress) yn ei ddisgrifio fel un sy’n hedfan allan o dan wreiddiau Ygdrassil – ef yw achos diamheuol y cataclysm cyfan.

  Yn dibynnu ar ba chwedl a ddarllenwch, gall Ragnarok ymddangos fel bod iddo sawl dechreuad. Fodd bynnag, o edrych arnynt gyda'i gilydd, mae holl ddigwyddiadau Ragnarok yn ffitio'n hawdd i drefn gronolegol:

  • Yn gyntaf, mae Nidhogg a'i epil yn cnoi cil ar wreiddiau Yggdrasil am dragwyddoldeb, gan gyfaddawdu ar fodolaeth ein Bydysawd.
  • Yna, y Norns – tynged gwehyddion mytholeg Norsaidd – gychwyn Ragnarok drwy ddechrau’r Gaeaf Mawr .
  • Yna, sarff y Byd Jörmungandr yn rhyddhau ei chynffon ei hun o'i safnau ac yn arllwys y cefnforoedd dros y wlad.
  • Yn olaf, mae Loki yn goresgyn Asgard gyda'i dorf o gewri iâ ar y llong Naglfar a Surtr ymosodiadau gyda’i fyddin o gewri tân o Muspelheim.

  Felly, tra bod sawl “dechrau” i’r Frwydr Derfynol ym mytholeg Norseg, yr un sy’n llythrennol yn dechrau yng ngwreiddiau’r cyfan yw Nidhogg.

  Symboledd Nidhogg

  Mae symbolaeth sylfaenol Nidhogg yn bresennol yn ystyr ei henw – roedd y bwystfil mawr yn ymgorffori’r stigma cymdeithasol o ddihiryn a cholli anrhydedd.

  Mwy na hynny, fodd bynnag, Nidhogg's rôl yn dadfeiliad araf y Bydysawd a chychwyn Rhagnarok yn amlwg yn symbol o gred sylfaenol y bobl Norsaidd bod popeth yn araf yn dod i ben ac yn marw gydag amser -pobl, bywyd, a’r byd ei hun.

  Er nad yw hynny’n union olwg “cadarnhaol” o’r byd yn ôl safonau heddiw, mae’n un y mae’r Norsiaid yn ei ddal a’i dderbyn. Yn ei hanfod, Nidhogg yw un o'r personoliaethau hynaf o entropi.

  Pwysigrwydd Nidhogg mewn Diwylliant Modern

  Er bod Nidhogg yn ganolog i holl olwg y byd a strwythur mytholeg Norsaidd, mae'n heb ei grybwyll na'i ddefnyddio'n ddigon aml mewn diwylliant modern. Mae nifer o baentiadau a cherfluniau ohono dros y canrifoedd, fel arfer fel rhan o bortreadau mwy o Yggdrasil a'r bydysawd Llychlynnaidd.

  Yn fwy diweddar, mae enw a chysyniad Nidhogg wedi'u defnyddio mewn gemau fideo megis Oes Mytholeg lle'r oedd yn ddraig erchyll a oedd yn perthyn yn agos i'r duw Loki, a Eve Online a oedd yn cynnwys llong ryfel cludo Nidhoggur-class .

  Mae yna hefyd yr enwog O! Fy Nuw! cyfres anime lle mae prif gonsol cyfrifiadur Heaven yn cael ei alw Yggdrasil a phrif gyfrifiadur yr Underworld yw Nidhogg. y Goeden Byd, sy'n gyfrifol am ddiwedd y cosmos yn y pen draw ac am blymio'r byd yn ôl i anhrefn. Mae'n parhau i fod ymhlith y grymoedd mwyaf brawychus ond anochel ym mytholeg Norsaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.