Beth Mae Corachod yn ei Symboleiddio?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Rhaid i gerfluniau corachod fod yn ategolion gardd mwyaf rhyfedd hanes. Mae'r cerfluniau bach hyn wedi bod o gwmpas ers canrifoedd mewn rhyw ffurf neu'i gilydd ac mae ganddynt dreftadaeth gyfoethog mewn gerddi Ewropeaidd. Edrychwn ychydig yn fanylach ar symbolaeth corachod, eu harwyddocâd mewn llên gwerin, a pham mae pobl wrth eu bodd yn eu harddangos yn eu gerddi.

  Beth yw corachod?

  Mewn llên gwerin, ysbrydion bach goruwchnaturiol yw corachod sy'n byw dan ddaear mewn ogofâu a mannau cudd eraill. Mae'r creaduriaid llên gwerin hyn yn cael eu darlunio'n gyffredin fel hen ddynion bach gyda barfau, fel arfer yn grwn. Roeddent yn cael eu darlunio'n gyffredin fel hetiau coch pigfain.

  Deilliodd y term gnome o'r Lladin gnomus , a ddefnyddiwyd gan yr alcemydd Swisaidd Paracelsus o'r 16eg ganrif, a ddisgrifiodd corachod fel bodau a oedd yn gallu symud trwy'r ddaear, yn union fel y mae pysgod yn symud trwy'r dŵr. Mae rhai yn dyfalu efallai ei fod wedi cael ei ysbrydoli gan y term Groeg genomos , sy'n cael ei gyfieithu fel breswylydd y ddaear .

  Mae nodweddion corachod fel creaduriaid chwedlonol yn amrywio mewn gwahanol ddiwylliannau. Yn gyffredinol, credir bod corachod yn llawer llai na'r corachod a'r corachod, gan mai dim ond un i ddwy droedfedd o uchder y maent yn sefyll. Yn ôl llên gwerin, ni welir corachod yn gyhoeddus oherwydd eu hawydd i guddio rhag pobl.

  Mae gan y corachod hynafol mewn llawer o chwedlau a cerfluniau yn Ewrop lawer o enwau, megisfel bargegazi a corrach . Mae'r term Ffrangeg bargegazi yn llythrennol yn golygu barf wedi'i rewi , sy'n deillio o'r gred Ffrengig bod y creadur yn tarddu o dirwedd Siberia o rew ac eira. Defnyddir term Ffrangeg arall nain , sy'n golygu corrach , i gyfeirio at y cerfluniau bach o gorachod.

  Ystyr a Symbolaeth Corachod

  Gellir gweld gardd fel cynrychioliad o fyd natur felly mae hefyd yn cael ei gweld fel cartref i ysbrydion o bob math, gan gynnwys corachod. Mae’r creaduriaid llên gwerin hyn yn datgelu persbectif o’r gorffennol, a’u symbolaeth yw un o’r rhesymau pam mae pobl yn eu rhoi mewn gerddi. Dyma rai o'u hystyron:

  Symbolau Pob Lwc

  Yn wreiddiol, credir eu bod yn drysori aur yn unig, a chredir bod corachod yn hoff o unrhyw fetelau gwerthfawr, gemau, a cerrig hardd caboledig. Mewn rhai diwylliannau, roedd corachod yn cael eu parchu gydag offrymau bwyd, a oedd yn cael eu gadael y tu allan dros nos i ddiolch iddynt neu i ddyhuddo. Credir eu bod yn byw bywydau hir iawn - bron i 400 mlynedd. Mae hyn wedi eu cysylltu â lwc a hirhoedledd.

  Symbolau Gwarchod

  Mewn llên gwerin, credir bod corachod yn amddiffyn cartrefi, gerddi a natur trwy amddiffyn hwynt rhag lladron a chadw bla rhag dryllio hafoc. Credir hefyd bod eu hetiau fel helmedau amddiffynnol. Credir bod het y gnom mewn llên gwerin yn deillio o'rhetiau coch padio glowyr de'r Almaen. Gwisgodd y glowyr yr hetiau i'w hamddiffyn eu hunain rhag malurion yn disgyn a'u galluogi i fod yn weladwy yn y tywyllwch.

  Symbolau o Waith Caled

  Yn y llyfr Gnomes gan Wil Huygen, y mae gwahanol fathau o gnomau yn seiliedig ar eu cynefin — corachod gardd, corachod tai, corachod y coed, corachod fferm, corachod twyni, a chorachod Siberia. Mae'r creaduriaid hyn i gyd yn symbol o waith caled, ac mae eu lleoliad yn bwysig mewn llên gwerin, gan ei fod yn datgelu nid yn unig eu preswylfa ond hefyd eu gorchwylion beunyddiol.

  Yn The Hobbit gan J. R. Tolkien, darlunnir corachod fel creaduriaid gweithgar mewn byd coetir. Yn y ffilmiau The Full Monty ac Amélie , mae'r creaduriaid yn chwarae rhan allweddol yn y straeon ac yn dilyn cymeriadau dosbarth gweithiol ar eu taith i hunangyflawniad.

  Rhai mae chwedl yn darlunio gallu corachod i helpu bodau dynol i dyfu gerddi helaeth trwy eu gwybodaeth o lysieueg. Fodd bynnag, nid ydynt bob amser yn ddefnyddiol, gan y gallant weithiau fod yn ddireidus. Mewn chwedlau traddodiadol, mae corachod yn gynorthwywyr yn yr ardd, yn cynorthwyo gyda thasgau tirlunio yn ystod y nos, ac yn troi’n garreg yn ystod y dydd.

  Isod mae rhestr o brif ddewisiadau’r golygydd sy’n cynnwys Gnomes.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddCerflun Gnome Gardd Solar Voveexy, Ffiguryn yr Ardd Addurn Awyr Agored gyda Gwyn Cynnes... Gweler Hwn YmaAmazon.comNadoligAddurniadau Awyr Agored, Cerfluniau Coachau Gardd Resin Yn Cludo Orb Hud gyda Solar... Gweler Hwn YmaAmazon.comVAINECHAY Corachod Gardd Cerfluniau Addurn Awyr Agored Corachod Mawr Addurniadau Gardd Doniol gyda... Gweler Hwn YmaAmazon. comCerflun Corachod yr Ardd, Ffiguryn Gnome Resin yn Cario Arwydd Croeso gyda Solar LED... Gweler Hwn YmaAmazon.comEDLDECCO Corach Nadolig gydag Amserydd Ysgafn 27 Modfedd Set o 2 Wedi'u Gwau... Gweler Hwn YmaAmazon.comFunoasis Holiday Gnome Tomte Swedaidd wedi'i wneud â Llaw, Addurniadau Addurno Coblynnod Nadolig Diolch yn Rhoi... Gweler Yma YmaAmazon.com Roedd y diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:21 am

  Hanes Corachod Gardd

  Gellir olrhain traddodiad cerflunwaith gardd yn ôl i Rufain hynafol. Gwnaeth amrywiol gerfluniau tebyg i gnom ymddangos yng ngerddi'r Dadeni yn yr Eidal. Fodd bynnag, mae corachod yr ardd rydyn ni'n eu hadnabod heddiw yn dod o'r Almaen ac maen nhw wedi'u hysbrydoli gan gorrachiaid llên gwerin yr Almaen.

  Yn ystod Cyfnod y Dadeni

  Yng Ngerddi Boboli yn Fflorens, yr Eidal, mae cerflun o gorrach, y llysenw Morgante , yn llys Cosimo Fawr, dug Fflorens a Tysgani. Yn Eidaleg, fe'i gelwir yn gobbo , sy'n golygu hunchback neu corrach .

  Erbyn 1621, treuliodd yr ysgythrwr Ffrengig Jacques Callot ei yrfa yn yr Eidal a chyhoeddi casgliad o ddyluniadau ar gyfer cerfluniau o gobbi diddanwyr. Daeth ei gasgliadaudechreuodd cerfluniau dylanwadol yn seiliedig ar ei ddyluniadau ymddangos mewn gerddi ar hyd a lled Ewrop, yn enwedig yn y gwledydd Almaeneg eu hiaith.

  Yn ôl yn yr amser hwnnw, roedd llawer o bobl yng ngogledd Ewrop yn credu mewn pobl fach gweithio o dan y ddaear. O dan ddylanwad y gobbi Eidalaidd, crëwyd ffigurau porslen o gnomau yn yr Almaen, er bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u cynllunio i'w cadw dan do.

  Corachod yr Ardd Seisnig Gynharaf<10

  Roedd cerfluniau corachod yn ffefryn gan arddwyr Fictoraidd, ond mewnforiwyd y corachod cynharaf mewn gerddi Seisnig o'r Almaen. Ym 1847, prynodd Syr Charles Isham 21 corachod teracota ar ei ymweliad â Nuremberg a'u harddangos yn ei Neuadd Lamport yn Swydd Northampton. Darluniwyd y corachod yn gwthio berfâu ac yn cario picellau a rhawiau fel petaent yn mwyngloddio.

  Canmolwyd y corachod yng ngerddi Charles Isham yn eang, ond pan fu farw, cawsant eu gwaredu gan ei ferched nad oeddent yn hoffi’r delwau. Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, adferodd Syr Gyles Isham y lle a darganfod un o'r corachod wedi'i guddio mewn agen. Cafodd ei henwi yn Lampy a dywedir mai dyma'r gnom gardd mwyaf gwerthfawr yn Lloegr. Yn wir, mae Lampy wedi cael ei sicrhau am £1 miliwn !

  Yn Sioe Flodau Chelsea

  Yn cael ei mynychu gan aelodau o’r Teulu Brenhinol Prydeinig, mae Sioe Flodau Chelsea yn sioe ardd a gynhelir yn flynyddol yn Chelsea, Llundain. Erioeders iddo ddechrau ym 1913, mae corachod wedi'u heithrio o arddangosion gardd. Er bod corachod yn ddarnau drud o gelf garddio yn y 19eg ganrif—fel teracota Isham a chorachod wedi'u paentio â llaw o'r Almaen—fe'u gwnaed yn ddiweddarach yn rhad allan o goncrit neu hyd yn oed blastig.

  Felly, gwelir corachod gardd fel ar gyfer y llu ac nid ydynt yn cael eu hymgorffori'n gyffredin yng ngerddi Prydain sy'n ymwybodol o'r dosbarth heddiw. Fodd bynnag, ar 100 mlynedd ers sioe Chelsea Flower yn Llundain, croesawyd corachod am flwyddyn yn unig. I rai, roedd corachod gardd yn cynrychioli'r rhaniad cymdeithasol ar ddyluniad gerddi, a gafodd ei dorri am dymor yn unig, yna aeth y sioe yn ôl i fod yn ardal ddi-gnomau eto.

  Mewn Diwylliant Poblogaidd

  //www.youtube.com/embed/6n3pFFPSlW4

  Yn y 1930au, daeth corachod yn boblogaidd eto yn yr ardd oherwydd apêl Snow White and the Seven Dwarves gan Walt Disney . Er bod y creaduriaid yn y stori yn gorrach, byddai llawer o'u nodweddion yn dod yn gynrychioliadau gweledol o gorachod yn ddiweddarach. Ymddangosodd corachod yn gwisgo hetiau coch, a bochau rosy a maint byr mewn llawer o gartrefi a gerddi.

  Ymddangosodd corachod hefyd yn The Chronicles of Narnia gan C.S. Lewis lle cawsant eu galw hefyd yn Earthmen. Yn J.K. Cyfres Harry Potter Rowling, maen nhw'n cael eu darlunio fel plâu gardd sy'n cuddio mewn llwyni. Yn y 1970au, cafodd corachod sylw ar GeorgeClawr albwm Harrison, Rhaid i Bob Peth Pasio . Yn 2011, roedd y ffilm animeiddiedig Gnomeo a Juliet , fersiwn o ddrama Shakespeare, yn cynrychioli Capulets fel corachod coch a Montagues fel corachod glas.

  Am flynyddoedd bellach, mae'r meme “You've been gnmed,” wedi bod yn boblogaidd. Mae hyn yn cyfeirio at yr arfer cyffredin o ddwyn gnome gardd (a elwir yn gnomio). Byddai rhywun yn mynd â'r corachod wedi'i ddwyn ar daith ac yna'n ei ddychwelyd at ei berchennog gyda llawer o ffotograffau.

  Chwyldro Corachod

  Yng Ngwlad Pwyl, mae nifer o gerfluniau o mae corachod neu gorrachod i'w cael ledled y wlad. Mae gan bob un enw a hanes manwl. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n siglo o'r polion lamp ac yn edrych allan o'r drysau fel petaen nhw'n drigolion bach. Mae cymdeithas y corachod yn cynnwys masnachwyr, bancwyr, postmyn, meddygon, athrawon, a garddwyr.

  Mae pob cerflun yn nod i'r mudiad gwrth-Sofietaidd - Orange Alternative - a ddefnyddiodd corachod neu dwarves fel ei symbol. Yn yr 1980au, protestiodd y grŵp yn heddychlon trwy gelf stryd wedi'i hysbrydoli gan swrrealaidd - paentiadau corachod bach. Yn ddiweddarach, bu gorymdeithiau cyhoeddus mympwyol trwy strydoedd Wroclaw, lle roedd pobl yn gwisgo capiau oren. Felly, fe'i galwyd yn “Chwyldro Corachod” a hefyd, “Chwyldro Corrach”.

  FAQ About Corachod

  Ble mae corachod yn byw?

  Mae corachod yn hoffi byw mewn mannau tanddaearol cyfrinachol a mwynhau coedwigoedda gerddi. Siaradwyd amdanynt ar bob cyfandir a gallant addasu i'r rhan fwyaf o amodau byw cyn belled â bod digon o fwyd.

  Beth yw arwyddocâd capan corach?

  Mae corachod fel arfer yn cael eu portreadu fel rhai sy’n gwisgo cap coch pigfain ac ni chânt eu gweld yn yr awyr agored heb un. Yn ôl llên gwerin, mae babi gnome yn cael ei gap cyntaf pan gaiff ei eni. Mae'r capiau fel arfer wedi'u gwneud o ffelt wedi'i wneud o wlân sydd wedi'i liwio â deunydd planhigion. Mae'r cap yn fath o amddiffyniad rhag ffyn cwympo. Maent hefyd yn cael eu defnyddio fel mannau storio, cymaint ag yr ydym yn defnyddio pocedi.

  A yw corachod byth yn datgelu eu hunain i fodau dynol?

  Dywedir mai anaml y mae corachod yn cael amser i fodau dynol, y maent yn eu hystyried yn ddinistriowyr gwastraffus i'r amgylchedd. Fodd bynnag, dywedwyd weithiau eu bod yn helpu bodau dynol y maent yn teimlo eu bod yn arbennig o weithgar neu deilwng.

  Oes yna unrhyw gorachod benyw?

  Tra mai'r corachod gwrywaidd fel arfer sy'n cael eu darlunio mewn addurniadau gardd, mae yna, wrth gwrs, y corachod. Fodd bynnag, anaml y clywir amdanynt oherwydd dywedir eu bod yn aros o dan y ddaear yn gofalu am eu cartrefi a'u plant ac yn paratoi meddyginiaethau llysieuol tan ar ôl iddi dywyllu.

  Beth mae corachod yn ein hamddiffyn rhagddi?

  Mae corachod wedi cael eu hystyried ers tro fel symbolau lwc dda. Am eu bod yn geidwaid y ddaear a'i holl gyfoeth, dywedir eu bod yn amddiffyn trysor claddedig,cnydau, a da byw. Byddai ffermwyr yn aml yn cuddio delw corach mewn ysgubor neu gornel o'r ardd lysiau i amddiffyn yr hyn a dyfai yno.

  I gloi

  Daeth corachod yn boblogaidd yn Lloegr yn y 19eg ganrif pan gawsant eu cynnwys mewn gerddi tirwedd. Yn ddiweddarach, daethant yn ysbrydoliaeth ar gyfer nifer o weithiau celf, llenyddiaeth a ffilmiau. Heddiw, mae'r dynoidau bach hyn sy'n byw dan ddaear yn parhau i fod yn boblogaidd oherwydd eu synnwyr o chwareus a chyffyrddiad digrif ysgafn, gan ychwanegu naws fympwyol i unrhyw ardd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.