Blodyn Aderyn Paradwys – Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae aderyn blodyn paradwys yn flodyn unigryw, lliwgar sy'n ymdebygu i arlliwiau aderyn paradwys ei hun. Mae ei arlliwiau trofannol byw o orennau a blues yn sefyll allan, gan wneud hwn yn flodyn nodedig a soffistigedig yr olwg. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am y blodyn brenhinol hwn a'i arwyddocâd heddiw.

  Am Flodau Aderyn Paradwys

  Planhigyn addurniadol sy'n frodorol o Dde Affrica yw aderyn y baradwys ac sy'n cael ei dyfu'n aml mewn rhanbarthau gyda hinsoddau cynnes, llaith. Mae yna wahanol fathau o'r planhigion hyn, ond y rhai mwyaf adnabyddus yw'r planhigion o'r genws Strelitzia o'r teulu Strelitziaceae . Mae'n debyg i ben a phig adar harddaf a mwyaf lliwgar y byd, sy'n rhoi eu henw i'r blodyn egsotig.

  Y Strelitzia reginae yw'r amrywiaeth mwyaf adnabyddus gyda'i llachar blodyn oren a glas—yn dod allan o'r wain tebyg i big neu spathe wrth flaenau coesyn hir—a dail mawr tebyg i banana wedi eu trefnu mewn deiliach bytholwyrdd tebyg i wyntyll. Yn Affrica, fe'i gelwir yn flodyn craen, oherwydd ei fod yn debyg i'w aderyn craen brodorol, ond mewn rhanbarthau eraill, mae'n fwy fel aderyn oren paradwys .

  Mae yna lawer o fathau o yr aderyn o flodyn paradwys, sydd â gwahanol liwiau ac ymddangosiadau. Er enghraifft:

  • Mae gan ei amrywiaeth juncea ddail nad ydynt yn datblygu, gan roi pigog neu debyg i lafn iddoymddangosiad
  • Y S. mae gan nicolai neu'r aderyn gwyn paradwys flodau gwyn a glas. Mae'r planhigion hyn yn tyfu o risomau a gallant gyrraedd tua 3 i 6 troedfedd o uchder. Maent fel arfer yn blodeuo ddiwedd y gwanwyn a'r haf, er y gallant arddangos eu blodau egsotig trwy gydol y flwyddyn mewn rhai ardaloedd.

  Faith ddiddorol yw bod aderyn y baradwys yn perthyn yn agos i'r planhigyn banana. Does ryfedd fod gan y ddau ddail tebyg i badl.

  Sut Cafodd y Blodyn Ei Enw?

  Enw gwyddonol aderyn paradwys, Strelitzia reginae, blodyn wedi gwreiddiau brenhinol. Mae wedi'i henwi ar ôl y Mecklenburg-Strelitz, dugiaeth fechan yng ngogledd yr Almaen a man geni'r frenhines, tra bod y term reginae yn syml yn golygu y frenhines , sy'n coffáu'r Frenhines Charlotte, gwraig y Brenin. Siôr III a brenhines Prydain Fawr ac Iwerddon o ddiwedd y 18fed ganrif.

  Ym 1773, cyflwynwyd y blodyn i Brydain a'i dyfu yn y Gerddi Botaneg Brenhinol yn Kew. Helpodd y frenhines ei hun i ehangu'r gerddi brenhinol. Am y rheswm hwn, enwodd Syr Joseph Banks, cyfarwyddwr Gerddi Kew ar y pryd, y blodyn er anrhydedd i'r frenhines.

  Ystyr a Symbolaeth Aderyn Blodau Paradwys

  Y trofannol hwn Mae planhigyn yn olygfa i'w weld ac mae hefyd yn hynod symbolaidd. Dyma rai o'r ystyron symbolaidd sy'n gysylltiedig â nhw.

  • Ffyddlondeb – Aderyn paradwysyn gysylltiedig â syndod rhamant, sy'n addas ar gyfer ei ymddangosiad anarferol ac egsotig. Os yw'r blodyn yn cael ei roi o wraig i ddyn, mae'n cynrychioli ei ffyddlondeb iddo.
  • Gwyethder ac Ysblander – Gyda'i ddail mawr a'i flodau godidog, mae'n Does ryfedd fod gan y blodyn gysylltiadau â moethusrwydd a mawredd. Mae ei gysylltiad â'r frenhines yn rhoi cysylltiad brenhinol iddi, gan gynyddu ei symbolaeth â mawredd.
  • Gorfoledd a Chyffro – Fe'i gelwir weithiau yn big y craen, aderyn y blodyn paradwys yn gyffredin mewn pops beiddgar o oren, sef lliw hapusrwydd a brwdfrydedd. Mae hefyd yn gysylltiedig â chael persbectif da ar fywyd.
  • Mewn rhai cyd-destunau, mae hefyd yn cynrychioli paradwys , rhyddid a anfarwoldeb , mae'n debyg oherwydd tebygrwydd y blodyn i aderyn yn hedfan.

  Defnyddiau Aderyn Blodau Paradwys trwy gydol Hanes

  Mae harddwch egsotig aderyn blodeuyn paradwys wedi ei wneud yn blanhigyn addurniadol poblogaidd ac yn ffynhonnell ysbrydoliaeth yn y celfyddydau.

  • Fel Planhigyn Addurnol

  Ers cyflwyno aderyn blodyn paradwys i Brydain, daeth yn adnabyddus ledled y byd ac mae wedi cael ei drin ledled y byd fel planhigion tirwedd addurnol. Erbyn y 19eg ganrif, roedd galw amdanynt yng ngerddi a pharciau California. Yn y Deyrnas Unedig, mae'r planhigyna dyfir fel arfer mewn tai gwydr, ystafelloedd haul neu ystafelloedd gwydr.

  • Yn y Celfyddydau

  Ym 1939, peintiodd yr artist Americanaidd Georgia O'Keefe y White Aderyn Paradwys pan ymwelodd â Hawaii, a daeth yn un o'i champweithiau enwocaf.

  • Mewn Arwyddluniau
  Yn yr Unol Daleithiau. roedd tyfu'r planhigion hyn yn cael ei ystyried yn unigryw i California, oherwydd ei hinsawdd a'i fasnach feithrin. Oherwydd y cysylltiad hwn, mae'r blodyn wedi dod yn arwyddlun blodeuog dinas Los Angeles. Mae hyd yn oed i'w weld ar gefn y darn arian 50-cant ac fe'i defnyddiwyd mewn brandio pan gynhaliodd y ddinas y Gemau Olympaidd ym 1984.
  • Mewn Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Yn Ne Affrica, defnyddir rhai mathau o’r planhigyn hwn fel triniaeth ar gyfer salwch a achosir gan bathogenau bacteriol, yn enwedig heintiadau’r llwybr wrinol.

  Aderyn Paradwys sy’n cael ei Ddefnyddio Heddiw

  Os ydych 'yn edrych i roi naws drofannol i'ch cartref, mae'r blodau hyn yn berffaith i chi. Mewn hinsoddau cynhesach, gwelir y planhigion hyn ar ffiniau a gerddi, ond maent yn aml yn cael eu tyfu dan do mewn ardaloedd oerach. Pan gaiff ei dyfu mewn potiau a chynwysyddion, mae'r aderyn blodeuyn paradwys yn ychwanegu ychydig o liw a naws hamddenol.

  Adar y blodeuynparadwys gwneud blodau torri gwych, yn enwedig yn ikebana. Ar gyfer priodasau trofannol a haf, mae'r blodyn hwn yn ychwanegu drama at duswau priodas, trefniadau bwrdd a chanolbwyntiau. I briodferch fodern, mae posy llawn adar paradwys yn edrych yn drawiadol ac yn un o fath. Mae ganddi fywyd hir ar ôl y cynhaeaf ac mae'n para am wythnos i bythefnos.

  Pryd i Roi Blodau Aderyn Paradwys

  Nid oes unrhyw ddathliad Sul y Mamau yn gyflawn heb flodau, ond mae adar paradwys yn perffaith ar gyfer Sul y Tadau hefyd. Nid yw'r blodau hyn yn edrych yn rhy ysgafn a rhamantus yn union fel y blodau nodweddiadol, ond mae eu hymddangosiad beiddgar a thrawiadol yn ddelfrydol ar gyfer tadau modern.

  Gan ei fod yn cynrychioli ffyddlondeb, mae'n anrheg rhamantus berffaith hefyd. Mae hefyd yn flodyn pen-blwydd priodas yn 9 oed, gan wneud tusw o adar paradwys yn ffordd unigryw i ddangos i'ch partner eich bod wedi ymrwymo iddo ef neu hi.

  Yn Gryno

  Aderyn paradwys yn parhau i fod yn un o flodau mwyaf egsotig a hardd y byd. Os ydych chi'n breuddwydio am y trofannau, bydd y blodau hyn yn sicr o ddod â naws gwyliau ynys i'ch gardd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.