Miquiztli - Pwysigrwydd a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Miquiztli yn ddiwrnod cysegredig o'r trecena, y cyfnod o dri diwrnod ar ddeg, yn y calendr Aztec hynafol. Fe'i cynrychiolir gan benglog, a oedd yn cael ei ystyried gan yr Aztecs fel symbol marwolaeth .

  Miquiztli - Symbolaeth a Phwysigrwydd

  Roedd y gwareiddiad Aztec yn bodoli o'r 14g hyd at yr 16eg ganrif ym Mecsico modern ac roedd ganddi draddodiadau crefyddol a mytholegol cymhleth. Roedd ganddyn nhw ddau galendr, calendr 260 diwrnod ar gyfer defodau crefyddol a chalendr 365 diwrnod am resymau amaethyddol. Roedd gan y ddau galendr enw, rhif, ac un neu fwy o dduwiau cysylltiedig ar gyfer pob diwrnod.

  Roedd y calendr crefyddol, a elwir hefyd yn tonalpohualli , yn cynnwys ugain trecenas (cyfnodau 13 diwrnod). Cynrychiolwyd pob trecena gan symbol. Miquiztli yw diwrnod cyntaf y 6ed trecena yn y calendr Aztec, gyda phenglog fel ei symbol. Mae'r gair ' Miquiztli' yn golygu ' marwolaeth' neu ' marw' yn Nauhatl ac fe'i gelwir yn ' Cimi' yn Maya.

  Roedd Miquiztli yn cael ei ystyried yn ddiwrnod da ar gyfer myfyrio ar orffennol, presennol a dyfodol. Roedd yn ddiwrnod a neilltuwyd i fyfyrio ar flaenoriaethau bywyd a chredwyd ei fod yn ddiwrnod gwael ar gyfer anwybyddu cyfleoedd a phosibiliadau. Roedd Day Miquiztli hefyd yn gysylltiedig â thrawsnewid, gan gynrychioli'r symudiad o'r hen derfynau i ddechreuadau newydd.

  Duwiau Llywodraethol Miquiztli

  Y diwrnod y rheolwyd Miquiztli gan Tecciztecatl, duwy lleuad, a Tonatiuh, y duw haul. Roedd y ddau yn dduwiau tra arwyddocaol ym mytholeg Aztec ac yn ymddangos mewn nifer o fythau, yr enwocaf oedd stori'r gwningen ar y lleuad, a myth y creu.

  • Sut y Daeth Tecciztecatl yn Lleuad

  Yn ôl y myth, roedd yr Asteciaid yn credu bod y bydysawd yn cael ei ddominyddu gan dduwiau'r haul. Wedi i'r pedwerydd haul gael ei ddileu, adeiladodd y bobl goelcerth i aberthu gwirfoddolwr i fod yr haul nesaf.

  Daeth Tecciztecatl a Nanahuatzin ymlaen i wirfoddoli ar gyfer yr anrhydedd. Petrusodd Tecciztecatl ar funud olaf yr aberth, ond neidiodd Nanahuatzin, a oedd yn llawer mwy dewr, i'r tân heb feddwl am eiliad.

  Wrth weld hyn, neidiodd Tecciztecatl i'r tân yn gyflym ar ôl Nanahuatzin ac o ganlyniad, ffurfiwyd dau haul yn yr awyr. Roedd y duwiau, yn flin bod Tecciztecatl wedi petruso, yn taflu cwningen at y duw ac roedd ei siâp wedi'i argraffu arno. Lleihaodd hyn ei ddisgleirdeb nes y gellid ei weled yn unig yn y nos.

  Fel dwyfoldeb y lleuad, Tecciztecatl, hefyd yn gysylltiedig â thrawsnewidiad a dechreuadau newydd. Dyna pam y cafodd ei ddewis yn brif dduwdod llywodraethol a darparwr bywyd y dydd Miquiztli.

  • Tonatiuh yn Myth y Creu

  Tonatiuh oedd wedi ei eni o aberth Nanahuatzin a daeth yn haul newydd. Fodd bynnag, ni fyddai'n symud ar draws yr awyr oni bai ei fod yn cael cynnig gwaedaberth. Dileodd y duw Quetzalcoatl galonnau'r duwiau, a'u cyflwyno i Tonatiuh a dderbyniodd yr offrwm a'i roi ei hun i gynigiad.

  O hynny ymlaen, parhaodd yr Asteciaid i aberthu bodau dynol, gan gynnig eu calonnau i Tonatiuh i'w gryfhau.

  Ar wahân i lywodraethu’r dydd Miquiztli, mae Tonatiuh hefyd yn noddwr y dydd Quiahuit, sef y 19eg dydd yng nghalendr yr Asteciaid.

  Miquiztli yn y Sidydd Aztec

  Credwyd bod y rhai a aned ar y diwrnod Miquiztli yn cael eu hegni bywyd a roddwyd iddynt gan Tecciztecatl. Maen nhw'n swil, yn fewnblyg, mae ganddyn nhw hunanhyder isel ac maen nhw'n cael trafferth rhyddhau eu hunain o arswyd pobl eraill.

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth mae Miquiztli yn ei olygu?

  Y gair Mae 'Miquiztli' yn golygu 'gweithred marw', 'cyflwr bod wedi marw', 'penglog', 'pen marwolaeth' neu'n syml farwolaeth.

  A yw Miquiztli yn ddiwrnod 'gwael'?

  Er bod y diwrnod y mae Miquiztli yn cael ei gynrychioli gan benglog ac yn golygu 'marwolaeth', mae'n ddiwrnod i weithio ar flaenoriaethau bywyd a bachu ar bob cyfle posib yn lle eu hanwybyddu. Felly, roedd yn cael ei ystyried yn ddiwrnod da.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.