Mímir - Symbol Doethineb Nordig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r duw Nordig Odin yn cael ei gydnabod yn eang fel duw doethineb yn y pantheon Llychlynnaidd. Fodd bynnag, mae hyd yn oed yn cadw at gyngor doeth duwiau doethach eraill, a hyd yn oed fel holl-dad mytholeg Norseg nid ef yw'r duw hynaf. Mae duw arall hyd yn oed yn fwy enwog am ei ddoethineb – a dyna'r duwdod Mímir.

  Pwy yw Mímir?

  Mimir neu Mim, fel mae'n cael ei adnabod o'r 13eg ganrif Prose Edda ac mae Barddonol Edda yn hen dduw Æsir (ynganu Aesir ), y cred llawer o ysgolheigion iddo fod yn ewythr i Odin. Er ei fod yn symbol enwog o ddoethineb Norsaidd, nid oes un darlun ohono y cytunwyd arno.

  Cynrychiolir Mímir yn gyffredinol fel dyn oedrannus, yn aml heb gorff. Weithiau mae'n cael ei ddarlunio gydag Yggdrasil arno neu'n agos ato. Beth bynnag, yr agwedd bwysicaf ar Mímir yw mai ef yw'r doethaf o'r holl dduwiau Æsir yn ogystal â bod yn ysbryd dŵr.

  Ynglŷn â'r Æsir eu hunain, nhw yw'r llwyth mwy rhyfelgar o dduwiau Llychlynnaidd. yn cynnwys y rhan fwyaf o dduwiau enwog Norseg megis Odin, Thor, Loki, Heimdallr , ac eraill. Nid yr Æsir yw'r unig dduwiau Llychlynnaidd. Ceir hefyd y Vanir hil o dduwiau megis Njörd a Freyr , fel arfer yn cynrychioli ffrwythlondeb, cyfoeth, a masnach.

  Mae'r gwahaniaeth hwn yn bwysig fel y rhyfel rhwng yr Æsir ac mae'r Fanir yn bwynt allweddol yn stori Mímir.

  Yr Etymology Tu Ôl i Enw Mímir

  Mae enw Mímir weditarddiad rhyfedd gan ei fod yn deillio o'r ferf Proto-Indo-Ewropeaidd (s)mer-, sy'n golygu meddwl, cofio, cofio, myfyrio, neu boeni . Mae'n cyfieithu i y Cofio neu Yr Un Doeth.

  Mae'r ferf hon yn gyffredin mewn llawer o ieithoedd Ewropeaidd a Dwyrain Canol hynafol a modern. Yn Saesneg, er enghraifft, mae'n gysylltiedig â'r gair memory .

  Marwolaeth Mímir yn Rhyfel Æsir-Vanir

  Roedd duwiau Æsir a Vanir Asgard yn ffraeo ac yn ymladd yn aml, gan gynnwys yn y Rhyfel Æsir-Vanir enwog pan ymladdodd y Vanir am “statws cyfartal ” gyda'r Æsir ar ôl i'r olaf arteithio a lladd y dduwies Vanir Gullveig.

  Ar ôl llawer o frwydrau a marwolaethau trasig, datganodd y ddwy ras gadoediad a chyfnewid gwystlon wrth drafod heddwch - duwiau Vanir Njörd ac aeth Freyr i fyw gyda'r Æsir tra aeth y duwiau Æsir Mímir a Hœnir (ynganwyd Hoenir ) i fyw at y Vanir.

  Yn ystod y trafodaethau, cafodd Mímir y dasg o gynghori Hœnir a weithredodd fel “prif drafodwr” yr Æsir. Fodd bynnag, oherwydd bod Hœnir wedi ymddwyn yn betrusgar pryd bynnag nad oedd Mímir wrth ei ochr i gynnig cyngor, roedd y Vanir yn amau ​​Mímir o dwyllo a'i ladd. Wedi hynny, dihysbyddodd y Vanir gorff Mímir ac anfon ei ben at Asgard fel neges.

  Tra bod hyn yn swnio fel diweddglo gwrth-glimactig i stori Mímir, daw’r rhan fwyaf diddorol ohoni ar ôlei farwolaeth.

  Pennaeth Gwaharddedig Mímir

  Odin yn dod ar ben dihysbydd Mímir

  Efallai bod duwiau Vanir wedi anfon pen Mímir fel neges i’r Æsir ond roedd Odin yn ddigon doeth i ffeindio “defnydd” da ar ei gyfer beth bynnag. Cadwodd yr Holl-Dad ben Mímir mewn perlysiau fel na fyddai'n pydru ac yna siaradodd swyn drosto. Rhoddodd hyn y gallu i bennaeth Mímir siarad ag Odin a datgelu iddo gyfrinachau yn unig y byddai Mímir yn gwybod.

  Mae myth arall yn honni, yn lle bod yn destun arferion “necromantig” o'r fath, y gosodwyd pen Mímir i orffwys gan ffynnon. ar un o dri phrif wreiddyn Coeden Byd Yggdrasill . Gelwid y ffynnon yn Mímisbrunnr, a ffynnon Mímir. Oherwydd bod Odin eisiau doethineb, roedd yn un o'i lygaid yn gyfnewid am ddiod o'r ffynnon er mwyn ennill doethineb.

  //www.youtube.com/embed/XV671FOjVh4

  Mimir fel a Symbol Doethineb

  Gyda'i enw yn llythrennol yn golygu “cof” neu “cofio”, mae statws Mímir fel duw doeth yn ddiamheuol. Yn fwy na hynny hyd yn oed, mae darlun Mímir yn ei ddangos fel dioddefwr camgymeriadau'r ieuenctid ac fel cynghorydd y doethaf a'r hynaf o'r duwiau Nordig fel Odin.

  Yn y modd hwnnw, gellir dweud Mímir cynrychioli nid yn unig doethineb ond trosglwyddiad doethineb rhwng y gwahanol genedlaethau a sut y gallwn ddysgu llawer gan ein henuriaid hyd yn oed ar ôl eu marwolaeth, h.y. sut y gallwn ac y dylem ddysgu o’r gorffennol.

  Ffeithiau Mímir

  1- Beth yw duw Mímir?

  Ef yw duw Llychlynnaidd gwybodaeth a doethineb.

  2- Pwy laddodd Mímir?

  Lladdwyd a dihysbyddwyd Mímir gan y Vanir yn ystod rhyfel Aesir-Vanir.

  3- Beth mae Mímir yn ei gynrychioli?

  Mae Mímir yn cynrychioli doethineb a gwybodaeth. Cryfheir y cysylltiad hwn ymhellach gan y ffaith mai dim ond pen Mímir sydd ar ôl ar ôl ei farwolaeth.

  4- Beth yw Mímisbrunnr?

  Dyma ffynnon sydd wedi ei lleoli o dan goeden y byd Yggdrasil, a gelwir hi hefyd Ffynhonnell Mímir .

  5- Pwy y mae Mímir yn perthyn?

  Y mae peth haeriad fod Mímir yn perthyn i Mr. Bestla, mam Odin. Os yw hyn yn wir, gallai Mímir fod yn ewythr i Odin.

  Amlapio

  Mae Mímir yn parhau i fod yn gymeriad pwysig ym mytholeg Norsaidd, ac yn symbol parhaus o ddoethineb, er nad oes unrhyw beth clir. cynrychiolaeth o sut olwg sydd arno. Mae ei arwyddocâd yn gorwedd yn ei wybodaeth fawr a'i allu i ennyn parch rhai fel yr Odin mawr.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.