Sobek - Duw Crocodeil yr Aifft

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd Sobek, duw'r crocodeil, yn ffigwr pwysig yn niwylliant yr Aifft, yn gysylltiedig ag afon Nîl a'r crocodeiliaid oedd yn byw ynddi. Roedd yn ymwneud â nifer o faterion bywyd beunyddiol. Dyma olwg agosach ar ei chwedl.

  Pwy Oedd Sobek?

  Roedd Sobek yn un o dduwiau hynafol mytholeg yr Aifft, ac yn un o'r rhai mwyaf nodedig. Mae'n ymddangos yn y testunau sydd wedi'u harysgrifio mewn beddrodau Old Kingdom, a elwir gyda'i gilydd yn The Pyramid Texts. Mae'n bosibl hyd yn oed yn yr amser hwn fod yr Hen Eifftiaid yn ei addoli trwy'r holl wlad.

  Sobek, yr oedd ei enw yn golygu 'crocodeil' yn syml, yn dduw anifeiliaid a dŵr o'r fath, ac roedd ei ddarluniau'n dangos iddo naill ai ar ffurf anifail neu fel dyn â phen crocodeil. Heblaw bod yn arglwydd y crocodeiliaid, yr oedd hefyd yn gysylltiedig â nerth a nerth. Sobek oedd amddiffynwr y fyddin ac amddiffynwr y Pharoaid. Am ei gysylltiadau â'r Nîl, roedd pobl yn ei weld fel dwyfoldeb ffrwythlondeb ar y ddaear.

  Gwreiddiau Sobek

  Mae'r mythau am darddiad a rhiant Sobek yn amrywio'n fawr.

  • Yn y Testunau Pyramid, roedd Sobek yn fab i Neith, duw hynafol arall yn yr Aifft. Yn y testunau hyn, chwaraeodd Sobek ran ganolog yng nghreadigaeth y byd wrth i'r rhan fwyaf o greaduriaid ddod allan o'r wyau a ddodwyodd ar lannau afon Nîl.
  • Mae rhai cyfrifon eraill yn sôn am Sobek fel un â dod allan o ddyfroedd cyntefig Nun.Cafodd ei eni allan o'r hyn a elwir yn Dyfroedd Tywyll. Erbyn ei eni, rhoddodd ei drefn i'r byd a chreodd yr afon Nîl.
  • Mae mythau eraill yn cyfeirio at Sobek fel mab Khnum, duw tarddiad Afon Nîl, neu Set, duw anhrefn. Yr oedd hefyd yn un o'i gymrodyr yn y gwrthdaro dros orsedd yr Aifft.

  Rôl Sobek yn yr Hen Aifft

  Ymddengys Sobek fel ffigwr hynod o'r mythau cynnar, a mwynhaodd cyfnod hir o addoli o'r Hen Deyrnas i'r Deyrnas Ganol. Yn ystod teyrnasiad Pharo Amenemhat III yn y Deyrnas Ganol, daeth addoliad Sobek i'r amlwg. Dechreuodd y Pharo adeiladu teml gysegredig i addoliad Sobek, a gwblhawyd yn ystod teyrnasiad ei olynydd, Amenemhat IV.

  • Sobek a Ffrwythlondeb

  Roedd yr Hen Eifftiaid yn addoli Sobek am ei rôl yn sicrhau ffrwythlondeb y wlad. Credai pobl, gan ei fod yn dduwdod y Nîl, y gallai roi ffyniant i gnydau, gwartheg, a phobl. Yn y mythau hyn, darparodd Sobek ffrwythlondeb i’r Aifft gyfan.

  • Ochr Dywyll Sobek

  Yn ystod y gwrthdaro rhwng Set a Osiris dros orsedd yr Aifft, a ddaeth i ben gyda Set yn meddiannu'r orsedd a lladd ac anffurfio ei frawd Osiris, cefnogodd Sobek Set. Oherwydd ei natur crocodeil, roedd gan Sobek gymeriad treisgar hefyd, er nad oedd hyn yn ei gysylltu cymaint â drygioni ag ef.gwnaeth gyda nerth.

  • Sobek a'r Pharoaid

  Duw y crocodeil oedd amddiffynnydd y fyddin ac yn ffynhonnell grym iddynt. Yn yr hen Aifft, credwyd bod y Pharoaid yn ymgnawdoliadau o Sobek. Oherwydd ei gysylltiadau â'r duw Horus , byddai addoliad Pharo Amenemhat III yn ei wneud yn rhan fawr o dduwiau'r Aifft. O dan y goleuni hwn bu Sobek yn werthfawr i frenhinoedd mawr yr Aifft o'r deyrnas Ganol ymlaen.

  • Sobek a Pheryglon y Nîl
  Sobek oedd y duwdod a oedd yn amddiffyn meidrolion rhag nifer o beryglon yr afon Nîl. Roedd ei addoldai pwysicaf yn amgylchoedd y Nîl neu leoedd wedi'u heintio â chrocodeiliaid, a oedd yn un o agweddau mwyaf peryglus yr afon hon, ac fel eu duw, gallai Sobek eu rheoli.

  Sobek a Ra

  Mewn rhai cyfrifon, roedd Sobek yn dduwdod i'r haul, ynghyd â Ra. Unodd y ddau dduw i greu Sobek-Ra, duw crocodeil yr haul. Mae'r myth hwn i'w weld yn The Boof of Faiyum, lle mae Sobek yn un o agweddau'r Ra. Darlunnir Sobek-Ra fel crocodeil gyda disg solar ac weithiau sarff uraeus ar ei ben, a chafodd ei addoli yn arbennig yn ystod y Cyfnod Graeco-Rufeinig. Uniaethodd y Groegiaid Sobek â'u duw haul eu hunain, Helios.

  Sobek a Horus

  Horus a Sobek

  Ar un adeg mewn hanes, chwedlau Sobek aUnwyd Horus. Roedd Kom Ombo, yn Ne'r Aifft, yn un o fannau addoli Sobek, lle roedd yn rhannu teml sanctaidd â Horus. Mewn rhai mythau, roedd y ddau dduw yn elynion ac yn ymladd yn erbyn ei gilydd. Mewn straeon eraill, fodd bynnag, nodwedd o Horus yn unig oedd Sobek.

  Efallai bod y syniad hwn wedi deillio o'r myth lle mae Horus yn troi'n grocodeil i chwilio am rannau Osiris yn y Nîl. Mewn rhai cyfrifon, helpodd Sobek Isis i gyflawni Horus pan gafodd ei eni. Yn yr ystyr hwn, roedd y ddau dduw yn aml yn gysylltiedig.

  Symbolaeth Sobek

  Symbol pwysicaf Sobek oedd y crocodeil ac roedd y ffactor hwn yn ei wahaniaethu oddi wrth y duwiau eraill. Fel duw crocodeil y Nîl, roedd Sobek yn symbol o:

  • Ffrwythlondeb
  • Pŵer Pharaonic
  • Grym milwrol a gallu
  • Amddiffyn fel duwdod gyda pwerau apotropaidd

  Cwlt Sobek

  Roedd Sobek yn dduwdod pwysig yn rhanbarth Faiyum, ac roedd ganddo ei ganolfan gwlt primordial yno. Saif Faiyum am wlad y llyn , gan ei fod yn werddon amlwg yn Anialwch Gorllewinol yr Aifft. Roedd y Groegiaid yn adnabod yr ardal hon fel Crocodilopolis. Fodd bynnag, roedd Sobek yn mwynhau addoliad eang fel duw poblogaidd a phwysig.

  Fel rhan o addoliad Sobek, roedd pobl yn mymïo crocodeiliaid. Mae sawl cloddiad yn yr Hen Aifft wedi dod o hyd i grocodeiliaid mymiedig mewn beddrodau. Roedd anifeiliaid o bob oed a maint hefyd yn cael eu haberthu a'u cyflwyno i Sobek felteyrngedau. Gallai'r offrymau hyn fod naill ai er mwyn ei amddiffyn rhag crocodeiliaid neu er mwyn ei ffafr â ffrwythlondeb.

  Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd yn dangos y cerflun o Sobek.

  Pigion y golygydd <12 PTC 11 Modfedd Sobek Eifftaidd Duw Mytholegol Efydd Gorffen Cerflun Ffiguryn Gweld Hwn Yma Amazon.com PTC 11 Fodfedd Eifftaidd Sobek Mytholegol Duw Resin Cerflun Ffiguryn Gweler Hwn Yma Amazon.com Veronese Design Sobek Crocodeil Hynafol Eifftaidd Duw Gorffeniad Efydd Y Nîl... Gweler Hwn Yma Amazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 23, 2022 12:26 am

  Ffeithiau Sobek

  1- Pwy yw rhieni Sobek?

  Sobek yw epil Set neu Khnum a Neith.

  2- Pwy yw cymar Sobek?

  Consort Sobek yw Renenutet, duwies cobra digonedd, Meskhenet, neu hyd yn oed Hathor.

  3- Beth yw symbolau Sobek?

  Symbol Sobek yw'r crocodeil, ac fel Sobek-Ra, y ddisg solar a'r uraeus.

  4- Beth yw duw Sobek?

  Arglwydd y crocodeiliaid oedd Sobek, a rhai yn credu mai ef oedd creawdwr trefn yn y bydysawd.

  5- Beth oedd Sobek yn ei gynrychioli?

  Mae Sobek yn cynrychioli grym, ffrwythlondeb ac amddiffyniad.

  Yn Gryno

  Er na ddechreuodd fel un o'r prif dduwiau o'r pantheon Eifftaidd, tyfodd stori Sobek yn fwy sylweddol gydag amser. O ystyried y pwysigrwyddo'r Nîl yn yr Hen Aifft, roedd Sobek yn ffigwr rhyfeddol. Yr oedd yn amddiffynwr, yn rhoddwr, ac yn dduw nerthol. Am ei gysylltiad â ffrwythlondeb, yr oedd yn hollbresennol yn addoliad y bobl.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.