Svefnthorn – Gwreiddiau ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Svefnthorn yn symbol Nordig poblogaidd , y credir ei fod yn meddu ar y pŵer o achosi i rywun syrthio i gwsg dwfn. Er mewn llên gwerin ddeffro rhai pobl o'u cwsg eu hunain, dim ond ar ôl tynnu'r Ddraenen Gwsg y gallai eraill gael eu hysgogi o'u cysgu. Mewn gwirionedd, mae'r teitl Svefnthorn yn dod o'r gwreiddyn “svafr” neu sopitor sy'n cael ei gyfieithu fel y cysgwr .

  Y Svefnthorn, neu Sleep Thorn mewn hen Norseg, yn ymddangos trwy lawer o straeon a chwedlau am fytholeg Norseg. Er ei fod fel arfer yn cael ei ddarlunio fel pedair telyn, mae gan y symbol lawer o amrywiadau yn ei olwg. Fe'i darganfuwyd mewn hen gartrefi Llychlyn, wedi'u cerfio ger pyst gwely i amddiffyn y sawl sy'n cysgu.

  Gadewch i ni edrych ar rai o'r chwedlau a'r llên gwerin sy'n amgylchynu Afon Svefnthorn a sut mae'n cael ei defnyddio heddiw.

  Gwreiddiau o'r Svefnthorn

  O'r holl sagas a grimoires sy'n sôn am y Ddraenen Gwsg, nid yw'n glir a yw'n wrthrych, fel nodwydd neu delyn a ddefnyddir i drywanu'ch dioddefwr ag ef, neu a yw'n rhywbeth llai angheuol. a dim ond amwled hudol y gellir ei lithro o dan obennydd eich dioddefwr fel ei fod yn syrthio i gysgu am amser hir. Mae'n anodd dweud, gan nad yw hyn wedi'i nodi yn unrhyw un o'r cyfrifon canlynol o'r Svefnthron.

  Saga’r Völsunga

  Mae’r gerdd hon yn adrodd dechreuad a dinistr y Völsungpobl. O fewn ei hanes cawn hanes yr arwr Germanaidd Sigurd a'r valkyrie (ffigur benywaidd sy'n dewis pwy sy'n marw ac sy'n goroesi mewn brwydr) Brynhild. Yn ôl y gerdd, roedd Brynhild wedi cael ei roi i gwsg hir gan y duw, Odin.

  Yn Saga Völsunga darllenwn:

  “O'i flaen ef (Sigurd) yr oedd rhagfur wedi ei wneud o tarianau, gyda rhyfelwr wedi ei wisgo mewn arfwisg lawn yn gorwedd ar y rhagfur. Gan dynnu helmed y rhyfelwr, darganfu mai dynes gysgu oedd hon, nid dyn. Roedd hi wedi'i gwisgo mewn post cadwyn a oedd mor dynn fel ei bod yn ymddangos fel pe bai wedi tyfu i'w chroen. Gyda'r cleddyf Gram torodd trwy'r arfwisg, gan ddeffro'r wraig. “Ai'r Sigurd hwn, mab Sigmund sy'n fy neffro i?” gofynnodd hi, “Felly y mae,” atebodd Sigurd … atebodd Brynhild fod dau frenin wedi ymladd. Roedd Odin yn ffafrio'r un, ond roedd hi wedi rhoi buddugoliaeth i'r llall. Yn ddig, yr oedd Odin wedi ei thrywanu â drain cysgu.”

  Yn y gerdd hon, gwelwn fod Brynhild wedi ei orfodi i syrthio i gysgu ar ôl cael ei drywanu â drain cysgu Odin. Credir mai dyma darddiad cysyniad y ddraenen gysgu.

  Llawysgrif Huld

  Yn dyddio o ganol y 1800au, mae Llawysgrif Huld yn llyfr gyda chasgliad o hud a swynion Norsaidd hynafol. O fewn y testun, mae sôn am y symbol Svefnthorn y dywedir ei fod yn achosi i un syrthio i gysgu.

  Mae'r nawfed sillafu yn Llawysgrif Huld yn honni:

  “Thisbyddai arwydd (y Svefnthorn) yn cael ei gerfio ar dderwen a'i osod o dan ben yr hwn sydd i fod i gysgu, fel na all ddeffro nes ei gymryd i ffwrdd.”

  Yn unol â hynny, os oeddech am i rywun syrthio i drwmgwsg o'r hwn ni ddeffröent hyd nes y penderfynoch, nerth y Svefnthorn a wnai y tro. Cerfiwch ef i mewn i goeden a phan fyddwch chi'n teimlo ei bod hi'n amser i'r person ddeffro, tynnwch y symbol oddi yno.

  Saga Göngu-Hrólfs

  Y stori ddifyr hon yn adrodd hanes y Brenin Eirik yn ymosod ar frenin Novgorod, Hreggvid.

  Yn y stori, cawn gwrdd â Hrolf, person diog sydd heb obaith gwirioneddol am y dyfodol. Mae ei dad, wedi'i gythruddo gan ddiogni ei fab, yn dweud wrtho am fynd i wneud rhywbeth ohono'i hun, felly mae'n gwneud hynny. Mae'n gadael cartref ac yn brwydro yn erbyn y Llychlynwyr. Ar ôl un o'r brwydrau ac ar ei ffordd i Rwsia, mae Hrolf yn cwrdd â Vilhjalm sy'n gofyn i Hrolf fod yn was iddo. Mae Hrolf yn gwrthod, ond mae Vilhjalm yn twyllo Hrolf i'r sefyllfa. Dyna ddechrau'r berthynas gythryblus rhwng Vilhjalm a Hrolf.

  Ar un cyfnod, yn un o'u dadleuon niferus, dywedir i Vilhjalm drywanu Hrolf yn ei ben â drain cwsg. Yr unig reswm y deffrodd Hrolf o'r cwsg oedd, y diwrnod ar ôl cael ei drywanu, i geffyl lanio arno a gollwng y ddraenen.Svefnthorn, y ddelwedd fwyaf cyffredin yw'r ddelwedd o bedair telyn. Amrywiad arall ar y Ddraenen Gwsg yw llinellau fertigol gyda diemwnt ar waelod pob un.

  Mae rhai ysgolheigion yn credu bod y symbol Svefnthorn yn gyfuniad o ddau redyn gwahanol (gwyddor gyfriniol yr hen Norseg):

  • Isaz rune – Mae'r rhedyn hwn, a elwir hefyd yn Isa, yn llinell fertigol sy'n golygu neu llonyddwch . Mae'n cael ei weld fel y rhedyn sy'n canoli popeth mewn cyflwr cynhenid.
  • Ingwaz rune – Cael ei enw oddi wrth y Duw Llychlynnaidd, Ing, y credwyd oedd y prif chwaraewr dwyfol wrth uno'r Llychlynwyr Jutland. Fe'i gwelir fel rhedyn o heddwch a chynghanedd.

  Efallai, fel yr awgryma'r ysgolheigion, y Svefnthorn, sydd â'i gilydd o'r ddau rediad hyn:

  Iâ\ Llonyddwch + Tangnefedd sy'n ddisgrifiad eitha da o rywun sy'n llonydd ac yn llonydd tra mewn cysgu anwythol diolch i'r Ddraenen Gwsg.

  Y Symbol Svefnthorn Heddiw

  I'r rhai ohonoch sut y gall gael trafferth nodio i ffwrdd yn y nos ac yn chwilio am feddyginiaeth, efallai mai'r Svefnthorn yw'r ateb. Mae rhai yn credu y gall ysgogi cwsg a helpu gydag anhunedd. O'r herwydd, gosodir y symbol o dan y gobennydd fel meddyginiaeth. Fel y breuddwydiwr , weithiau mae'n cael ei hongian uwchben y gwely fel amulet amddiffynnol.

  Mae'r Svefnthorn hefyd yn ddyluniad poblogaidd ar ddillad neu wedi'i argraffu ar emwaith. Mae hefydyn ddelfrydol fel swyn i'w gadw gerllaw.

  Yn Gryno

  Mae'r symbol Sfevnthorn hynafol yn parhau i fod yn boblogaidd heddiw ac yn parhau i fod yn un o'r rhai mwyaf dirgel a diddorol oll y symbolau Llychlynnaidd . Mae'n dal i gael ei ddefnyddio fel motiff addurnol neu amddiffynnol mewn dillad, croglenni ac eitemau manwerthu tebyg eraill.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.