Symbol Scarab - Sut Daeth Chwilen y dom yn Symbol Mwyaf Poblogaidd yr Aifft

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Y scarab yw un o'r symbolau a welir amlaf yn niwylliant yr Aifft , mytholeg, a hieroglyphics. Nid yw hynny'n fawr o syndod o ystyried pa mor gyffredin oedd y chwilod “tail” scarab ac maent yn dal i fod yn y rhanbarth.

  Hefyd, diolch i'w siâp crwn, roedd y symbol scarab yn ddewis poblogaidd ar gyfer addurniadau gemwaith a dillad. Yn symbol chwareus a byw, roedd scarabiau fel arfer i fod i gael eu gwisgo gan y byw gan ei fod yn cynrychioli cylch bywyd dyddiol di-ddiwedd.

  Beth Yw Hanes Symbol Scarab?

  Roedd y chwilod scarab yn fwy na dim ond chwilod cyffredin yn yr Aifft, roedden nhw hefyd yn arfer tanio diddordeb pobl gyda'u hymddygiad chwilfrydig.

  • Gwreiddiau Symbolaeth Scarab
  • <1

   A elwir yn “chwilod y dom”, mae gan bryfed Scarabaeus sacer yr arfer o siapio tail anifeiliaid yn beli a’i rolio i’w nythod. Unwaith y byddant yno, mae'r pryfed yn dodwy eu hwyau y tu mewn i belen y dom, gan roi amddiffyniad, cynhesrwydd, a ffynhonnell fwyd ar gyfer yr wyau sydd i'w deor yn fuan. Roedd yr ymddygiad hwn wedi peri penbleth i'r hen Eifftiaid, a oedd yn meddwl bod yr wyau scarab wedi'u “cynhyrchu'n ddigymell” o'r peli tail.

   Nid yw'n syndod bod chwilod y dom rhyfedd hyn wedi cyrraedd mythau'r Aifft yn gyflym. Daeth pobl hynafol y rhanbarth i gredu bod y “bêl” haul hefyd yn cael ei rolio yn yr awyr mewn modd tebyg, ac felly'n portreadu'r duw Khepri fel scarab-dwyfoldeb pennawd. Khepri oedd y duw a gafodd y dasg o helpu’r haul i godi bob bore, h.y. ei rolio ar draws yr awyr.

   • Scarab Poblogrwydd ar Gynydd
   • <1

    Erbyn diwedd y Cyfnod Canolradd Cyntaf yn yr Aifft (~2,000 CC neu 4,000 o flynyddoedd yn ôl), roedd y sgarabiau eisoes wedi dod yn symbol mwyaf poblogaidd. Roeddent wedi cael eu defnyddio'n helaeth fel morloi llywodraethol a masnach, fe'u defnyddiwyd ar gyfer modrwyau, crogdlysau, botymau dillad, clustdlysau, ac addurniadau eraill, a llawer mwy. Roeddent hefyd yn cael eu hysgythru'n gyffredin ar feddrodau a sarcophagi pharaohs a ffigyrau brenhinol ac uchelwyr eraill, yn ôl pob tebyg oherwydd eu bod hwythau hefyd yn “gwneud i'r byd fynd o gwmpas”.

   Mae’n debyg mai’r darn celf hanesyddol enwocaf yn ymwneud â’r scarab Eifftaidd oedd y sgarab aur o Nefertiti a ddarganfuwyd yn llongddrylliad Uluburun, dyddiedig i’r 14eg ganrif CC. Roedd Amenhotep III hefyd yn enwog am fod ganddo sgarabiau coffaol wedi'u gwneud fel anrhegion brenhinol neu ar gyfer propaganda.

   Mae mwy na 200 o'i sgarabiau wedi'u dadorchuddio hyd heddiw, felly mae'r cyfanswm yn debygol o fod yn y cannoedd neu fwy. Roedd scarabiau Amenhotep yn fawr, yn amrywio o 3.5cm i 10cm, ac wedi'u crefftio'n hyfryd allan o steatite. Am y rhan fwyaf o hanes yr Aifft, nid oedd y Pharoiaid a'r uchelwyr yn defnyddio sgarabau mewn unrhyw ffordd, a gallai unrhyw un grefftio neu wisgo symbol scarab os oeddent yn dewis hynny.

   Scarabroedd ffigurynnau a symbolau yn aml yn cael eu hysgythru â diarhebion a gweddïau byr i'r duwiau fel yr enwog “Gyda Ra y tu ôl nid oes dim i'w ofni.” Gan fod yr engrafiadau hyn fel arfer yn hynod haniaethol a throsiadol, fodd bynnag, maent yn aml yn aml. anodd eu cyfieithu'n iawn.

   • Dirywiad y Scarab

   Arhosodd sgarabiaid yn hynod boblogaidd ledled Teyrnas Ganol yr Aifft ond yn araf bach dechreuodd poblogrwydd ddirywio yn ystod y Cyfnod y Deyrnas Newydd (rhwng 1,600 a 1,100 BCE). Yna, daeth y defnydd o sgarabiau i ddwyn enwau a theitlau teulu brenhinol a swyddogion cyhoeddus i ben bron yn gyfan gwbl. Fodd bynnag, roedden nhw'n parhau i gael eu defnyddio i gynrychioli duwiau a ffigyrau mytholegol eraill.

   Tra ein bod ni'n tueddu i weld y chwilen sgarab braidd yn ddoniol, yn rholio ei pheli o dyrchau o gwmpas ac yn ymladd drostynt gyda chwilod eraill, nid ydym yn tueddu i roi digon o gredyd iddo. Mae'n greadur hynod effeithlon, diwyd a medrus gyda sgiliau llywio anhygoel.

   //www.youtube.com/embed/Zskz-iZcVyY

   Beth Mae'r Scarab yn ei Symboleiddio?

   <15

   Gan fod yr hen Eifftiaid yn credu mewn bywyd ar ôl marwolaeth, roedd scarabiau'n cael eu defnyddio'n aml i symboleiddio'r cysyniad hwnnw yn ogystal â'r cylch dyddiol yr oedd pobl yn mynd drwyddo. Y “duw scarab” enwocaf oedd Khepri, fel yr un a rolio’r haul i’r awyr, ond ni ddefnyddiwyd y chwilod i gynrychioli’r duwdod hwn yn unig. Yr oeddyntyn fwy o symbol cyffredinol a ddefnyddiwyd yn helaeth mewn bron unrhyw gyd-destun.

   Mae symbolaeth y scarabs wedi aros yn gyson drwy gydol y gwahanol gyfnodau yn hanes yr Aifft. Roeddent yn gysylltiedig â:

   • Cylch bywyd diddiwedd – bwytaodd y scarab y peli tail a dodwyodd ei wyau o fewn y peli hyn, dim ond i’r wyau ddeor a’r cylchred i ailadrodd ei hun eto
   • Adnewyddiad y dydd – roedd y scarab a phêl y dom yn cynrychioli symudiadau’r haul ar draws yr awyr
   • Bywyd ar ôl marwolaeth – yn debyg iawn i’r haul yn dod yn ôl yn fyw yn y bore neu’r chwilen scarab yn dod allan o belen y dom, roedd y creadur yn symbol o fywyd ar ôl marwolaeth, ailenedigaeth, adfywiad a dechreuadau ffres
   • Anfarwoldeb – roedd cylch bywyd y scarab, a’i symbolaeth o’r haul, yn symbol o anfarwoldeb a bywyd tragwyddol
   • Atgyfodiad, trawsnewid, creu – deorodd y sgarabau o fewn y peli tail a daeth allan o fel pe bai o unman, yn arwydd o greadigaeth ac atgyfodiad.
   • Amddiffyn – gwisgwyd swynoglau scarab yn aml i'w hamddiffyn

   Beth yw Blodau Scarab?

   Amrywiaeth o swynoglau scarab s

   Roedd swynoglau scarab, a elwid yn forloi scaraboid, yn boblogaidd iawn yn ystod yr hen amser Eifftaidd, a daethant mewn amrywiaeth o feintiau a chynlluniau. Roedd y rhan fwyaf yn cynnwys scarab caeedig tra bod rhai yn cynnwys fersiynau adeiniog. Llawer o'r rhainmae swynoglau scarab hynafol wedi'u darganfod, pob un yn cynnwys engrafiadau a delweddau.

   Roedd y rhain yn boblogaidd fel swynoglau angladdol ac roeddent i fod i warantu aileni'r person ymadawedig. Roeddent i fod i amddiffyn y person oedd yn berchen arnynt ac yn aml yn cael eu cario o gwmpas. Roeddent hefyd yn dynodi bywyd.

   Hyd yn oed heddiw, mae swynoglau sgarab cerfiedig yn dal i fod yn boblogaidd ymhlith casglwyr, rhai sy'n hoff o emwaith a'r rhai sy'n edmygu gwrthrychau hynafol. Mae swynoglau Scarab yn aml yn cael eu saernïo'n ddyluniadau gemwaith, neu wedi'u cerfio allan o gerrig gemau meddalach fel jâd.

   Symbolaeth Scarab mewn Celf a Ffasiwn Heddiw

   Mewn celf gyfoes, nad yw'n perthyn i'r Aifft, mae sgarabiau'n dal i fod yn eang. yn cael eu cydnabod gyda'u hystyr gwreiddiol a'u symbolaeth ac maent yn dal i gael eu defnyddio'n aml ar gyfer gemwaith a dillad.

   Mae gan lawer o bobl yn y gorllewin wrthwynebiad i fygiau, fodd bynnag, sy'n cyfyngu rhywfaint ar apêl eang y scarab. Mewn ffilmiau mawr Hollywood am yr Aifft, er enghraifft, mae'r chwilod yn aml wedi'u cynrychioli fel plâu ac yn rhywbeth i'w ofni neu ei wrthyrru nad yw wedi helpu eu poblogrwydd.

   I'r rhai sy'n adnabod eu symbolaeth a'u hystyr gwirioneddol, fodd bynnag, sgarabiau yn gwneud ar gyfer celf hardd, gemwaith, a darnau addurnol. Mae yna ategolion hardd, tlws crog, clustdlysau a swyn, yn darlunio'r chwilen scarab, naill ai gydag adenydd estynedig neu adenydd wedi'u plygu. Mae yna hefyd fersiynau hynod arddulliedig o'r scarab, sy'n gwneud ar gyfermotiffau addurniadol hardd a dyluniadau gemwaith. Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys y symbol scarab.

   Dewis Gorau'r Golygydd Pendant Scarab Adenydd Aur. Emwaith Eifftaidd. Gwarchod Amulet gadwyn adnabod Aifft. Lapis Lazuli... Gweld Hwn Yma Amazon.com Llygad Horus Eifftaidd Pendant Yr Aifft Necklace i Ddynion Mwclis Scarab Eifftaidd Gweld Hwn Yma Amazon.com -7% Mwclis Lleuad Pendant Cwmpawd Scarab Eifftaidd Gyda Gwisg Dynion Cordyn Lledr Vintage... Gweler Hwn Yma Amazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 23, 2022 12:15 am

   Yn Gryno

   Y scarab, er mai dim ond chwilen y dom ostyngedig, yn cael ei pharchu a'i dathlu yn yr hen Aifft. Roedd yn symbolaidd iawn ac roedd yn gysylltiedig â duwiau a pharaohs. Heddiw, mae symbol y scarab yn parhau i gael ei ddefnyddio mewn gemwaith, ffasiwn a diwylliant pop.

   Os ydych chi eisiau dysgu mwy am symbolau Aifft , edrychwch ar ein herthyglau cysylltiedig:

   • Symbol yr Wraeus
   • Beth yw'r Hedjet?
   • Arwyddocâd yr Ankh<4

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.