Mi a lángoló kehely? - Történelem és jelentés

 • Ossza Meg Ezt
Stephen Reese

  Az unitárius univerzalizmus hivatalos szimbólumaként ismert lángoló kehely a vallási elnyomás alóli szabadságot jelképezi. De miért éppen ezt a szimbólumot fogadták el a hit jelképeként? Az alábbiakban a lángoló kehely történetét és jelentőségét tekintjük át.

  A lángoló kehely története

  A korai kereszténység óta a kehely az áldozáshoz kapcsolódik. A középkorban a kelyhet a papságnak tartották fenn. Egy prágai pap, Jan Hus azonban szembeszállt a katolikus egyházzal, és minden embernek megadta az úrvacsorakehely kiváltságát. Az egyház elítélte a gyakorlatot, és 1415-ben kivégezték - de követői elfogadták a kelyhet mozgalmukban.

  Az ókori görög és római oltárokon égetett olajkelyhekből inspirálódott szimbólumot Hans Deutsch osztrák menekült tervezte a II. világháború idején, hogy segítsen a zsidóknak és más üldözött csoportoknak a nácik elől menekülni. Abban az időben sok menekült személyazonosító okmányok nélkül menekült, ezért az Unitárius Szolgálat Bizottsága (USC) segített nekik azzal, hogy úti okmányokat állított ki a határátkeléshez.Az iratoknak pecsétre volt szükségük, és a lángoló kelyhet használták.

  1961-ben a két felekezet, az unitárius és az univerzalizmus egyesült, és az átfedő körökkel ellátott lángoló kehely jelképezte egyesülésüket. Az előbbi szerint Isten egyetlen entitás, míg az utóbbi azt vallja, hogy Isten szeretete és üdvössége mindenkire kiterjed. Ezek a felekezetek egy liberális vallássá váltak, amelyet unitárius univerzalizmus néven ismerünk.

  A lángoló kehely szimbólumot gyakran két összekötött gyűrűvel körülvéve ábrázolják, de vannak, amelyek anélkül ábrázolják. Emellett gyakran ábrázolják középponton kívül, hogy a vallási szabadságot és az individualista megközelítést képviselje a hitek széles skálájához. A kehely egyes változatait fénycsóvákkal, hullámokkal, kettős vagy hármas lánggal, vagy akár ólomüveg-dizájnnal díszítik.

  A lángoló kehely szimbolikus jelentése

  A lángoló kehely szimbólumnak nincs ortodox értelmezése, de itt vannak a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus jelentések:

  • A szabadság és az igazság szimbóluma - Bár maga a szimbólum mélyen kötődik az unitárius univerzalizmushoz, a vallási szabadságot jelképezi. Valójában sokan tartják magukat kereszténynek, buddhistának, zsidónak és humanistának, akiket nem kötnek tanok és hierarchia. Arra is emlékeztet, hogy mindenki felelős azért, hogy megtalálja a saját életcélját.
  • A remény, az áldozat és a szeretet szimbóluma - A második világháború alatt az Unitárius Szolgálati Bizottság mentő- és segélyakciót hajtott végre a náci üldöztetés elől menekülve. A lángoló kehely a szervezet jelképévé vált, ahol bárki, aki egy cédulát vitt vele, megbízható volt.
  • Az egység és az elkötelezettség szimbóluma - A közösség különböző vallási hagyományokkal és teológiai elkötelezettséggel rendelkező személyekből áll, és az istentiszteleteken és összejöveteleken kelyhet gyújtanak, hogy megmutassák az egységet és tiszteljék a sokszínűséget.
  • Nyitott az értelmezésre - A lángoló kehely modern és dinamikus hitük vizuális megjelenítése, ami nyitottá teszi az értelmezésre. Mivel különböző hitekből és hagyományokból merítenek bölcsességet, hogy spirituális életüket inspirálják, egyesek az igazság keresésével, a szenttel és az értelem fényével társítják a szimbólumot.

  Lángoló kehely modern használatban

  A kelyhet számos kultúrában használták az áldozásban, ahol készülhet fémből, üvegből, fából vagy agyagból. Egyes vallási rituálékban a kehely meggyújtása segít elmélyíteni a másokkal való kapcsolatokat, és teret teremt az elmélkedéshez, imához vagy meditációhoz. A motívumot láthatjuk néhány divatcikkben is, például pólókon, valamint ékszerekben, mint medálok, medálok és gyűrűk. Egyesek még alángoló kehelytetoválással jelzik hitüket.

  Röviden

  A lángoló kehely, amelyet a náci üldöztetés elől menekülve pecsétként használtak, ma már olyan változatos jelentéseket hordoz, mint a szabadság, a remény, az áldozathozatal, a szeretet és az elkötelezettség, amelyek hozzájárulnak az egyén lelki és személyes fejlődéséhez.

  Stephen Reese történész, aki szimbólumokra és mitológiára specializálódott. Számos könyvet írt a témában, munkáit a világ folyóirataiban és folyóirataiban publikálták. Stephen Londonban született és nőtt fel, és mindig is szerette a történelmet. Gyerekként órákat töltött az ősi szövegek áttekintésével és a régi romok feltárásával. Ez késztette arra, hogy történelmi kutatói pályára lépjen. Istvánt a szimbólumok és a mitológia iránti rajongása abból a meggyőződéséből fakad, hogy ezek jelentik az emberi kultúra alapját. Úgy véli, hogy ezen mítoszok és legendák megértésével jobban megérthetjük önmagunkat és világunkat.