ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ - ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮ್ಯೂಸ್

 • ಇದನ್ನು ಹಂಚು
Stephen Reese

  ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ನೋಟ.

  ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಯಾರು?

  ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೇನಿಯರ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್. ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಮರ್‌ನ ಪ್ರತಿಮೆಯಿದೆ.

  ಕಲಿಯೊಪ್ ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದೇವತೆಯಾದ ಒಂಬತ್ತು ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಳು. ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಜೀಯಸ್ , ಗುಡುಗಿನ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ರಾಜ, ಮತ್ತು ಮ್ನೆಮೊಸಿನ್, ನೆನಪಿನ ಟೈಟಾನೆಸ್ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀಯಸ್ ಸತತವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ Mnemosyne ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂಬತ್ತು ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳೆಂದರೆ: ಕ್ಲಿಯೊ, ಯುಟರ್ಪೆ , ಥಾಲಿಯಾ, ಮೆಲ್ಪೊಮೆನೆ , ಟೆರ್ಪ್ಸಿಕೋರ್, ಎರಾಟೊ , ಪಾಲಿಹೈಮ್ನಿಯಾ, ಯುರೇನಿಯಾ , ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

  ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಅವರ ಡೊಮೇನ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ದೇವತೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೀರರು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವಳು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್‌ನ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಅವಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಸುಂದರ-ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳದ್ದು.

  ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಮೌಂಟ್ ಹೆಲಿಕಾನ್‌ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಜನರು ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಒಲಿಂಪಸ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

  ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್‌ನ ಸಂತತಿ

  ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಥ್ರೇಸ್‌ನ ರಾಜ ಓಯಾಗ್ರಸ್‌ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಲೈರ್ ನುಡಿಸುವ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಯಕ ಆರ್ಫಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ ಲಿನಸ್. ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಆರ್ಫಿಯಸ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ದೇವರು ಅಪೊಲೊ . ಅಪೊಲೊ ಆರ್ಫಿಯಸ್‌ನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತಗಾರ, ಕವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಗಾಯನವು ಜೀವಿಗಳು, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಲಿನಸ್ ಅವರ ತಾಯಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತಗಾರ ಮತ್ತು ಲಯ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಸಂಶೋಧಕ.

  ಇತರ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಪೊಲೊದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು: ಹೈಮೆನ್ ಮತ್ತು ಇಲೆಮಸ್. ಅವಳು ಟ್ರಾಯ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಥ್ರೇಸ್ ರಾಜ ರೀಸಸ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

  ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್‌ನ ಪಾತ್ರ

  ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇತರ ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಅವರು ವೀರರು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಶಿಶುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್‌ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೋಮರ್ ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದರು. ಅವಳು ಇತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರೀಕ್ ಕವಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

  ಅವರು ಇತರ ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸೈರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿಪಿಯರಸ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದರು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಧೈರ್ಯಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಿಯರಸ್‌ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ಪಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಹೆಸಿಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಓವಿಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಅನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

  ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್

  ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ವರ್ಜಿಲ್ ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅವಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಡಾಂಟೆಯ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ, ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನು ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಮ್ಯೂಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸತ್ತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತರಲು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ.

  ಅವಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕವಿ ಹೋಮರ್ ಜೊತೆಗಿರುವುದು. ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಣಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಲೈರ್ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ತಿರುವ ಹೋಮರ್ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಒಡಿಸ್ಸಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ವಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣಚಿತ್ರವಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಯೊ ಆರ್ಕಿಯೊಲಾಜಿಕೊ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿದೆ.

  ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ

  ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಸ್ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್ ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಪುರಾಣಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಯೋಪ್‌ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹೋಮರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಎರಡು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

  ಸ್ಟೀಫನ್ ರೀಸ್ ಅವರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.