Wat is het symbool van de dalende duif? - Geschiedenis en betekenis

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Een van de meest duurzame symbolen in het christendom, een neerdalende duif symboliseert de Heilige Geest, zoals beschreven in het doopverhaal van Jezus. Het gebruik van het duivensymbool komt voor in bijna alle grote religies, en is een van de meest herkenbare, maar dat van een neerdalende duif is enigszins specifiek voor het christendom.

  Laten we eens kijken naar enkele verslagen in de Schrift, samen met de betekenis en symboliek ervan.

  Geschiedenis van het "dalende duif" symbool

  De duif symboliseert begrippen als vrede, optimisme en hoop. Hij heeft een zachte, niet-bedreigende uitstraling en er wordt al sinds de oudheid in verschillende culturen naar verwezen. Het is een van de eerste twee vogels die in de Bijbel worden genoemd en komt in de loop van de tekst verschillende keren terug. Verschillende verslagen in de Bijbel gebruiken duiven in een positieve noot, waardoor sommige christenen de symboliek hebben opgenomen inBijvoorbeeld, de duif is een sleutelfiguur in het verhaal van Noach en de Grote Vloed, wat bijdroeg tot het geloof dat de duif en olijftak In religieuze rituelen werden duiven door de oude Israëlieten gebruikt voor brandoffers in de tabernakel en de tempels. De Mozaïsche wet bepaalde zelfs het gebruik van duiven bij bepaalde offers en zuiveringsrituelen.

  De duif werd een gemeenschappelijk symbolisch thema in vele religies, culturen en tijdsperioden. Zowel de oude als de moderne Babyloniërs gebruikten de duif als religieus symbool, en het Oude Nabije Oosten en de mediterrane gebieden gebruikten hem ook als embleem voor hun godheden. In China symboliseert de duif het lange leven, terwijl hij in Japan een embleem van vrede is en wordt afgebeeld met een zwaard.

  Het symbool van de neerdalende duif is echter specifiek christelijk, waarnaar verwezen wordt in het verhaal van de doop van Christus in het Nieuwe Testament. Zo ging Jezus naar de Jordaan om zich te laten dopen. Er wordt beschreven dat nadat hij uit het water kwam, "hij Gods geest zag neerdalen als een duif en op hem komen" (Matteüs 3:16, 17). Uit die beschrijving komt het beeld van een neerdalende duif voort,die vanuit de hemel naar de aarde komt.

  Betekenis en symboliek van de dalende duif

  De symboliek van "duif" is in vele contexten gebruikt, waaronder religieuze, sociale en politieke contexten. In de Bijbel staan hier enkele betekenissen van de "neerdalende duif":

  • Een voorstelling van de Heilige Geest - Toen Jezus werd gedoopt in het water van de Jordaan, daalde de heilige geest "in lichamelijke vorm als een duif" uit de hemel neer en rustte op hem. De symboliek overtuigde Johannes de Doper ervan dat Jezus de Messias en de Zoon van God was.
  • Gods liefde, goedkeuring en zegen. - Na Jezus' doopsel "klonk er een stem uit de hemel die zei: 'Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd'". Met deze woorden drukte God zijn liefde en goedkeuring voor Jezus uit. Het beeld van een neerdalende duif roept dus dit begrip op.

  Er zijn andere verslagen in de Bijbel die de "duif" op positieve, betekenisvolle manieren gebruikten, wat bijdroeg tot de betekenis ervan in het christendom.

  • Onschuld en zuiverheid - Jezus zei zijn volgelingen zich te bewijzen en "onschuldig als duiven" te zijn, en herinnerde hen eraan duifachtig te zijn, zuiver en waarachtig in woord en daad.
  • Een symbool van vrede - Toen een door Noach losgelaten duif een olijfblad terugbracht, toonde dit aan dat het water zich terugtrok. Het bracht enige troost, wetende dat een tijd van rust en vrede nabij was.
  • Trouwe Liefde - In het boek Het lied van Salomo noemen de geliefden elkaar duiven, omdat deze vogels bekend staan om hun genegenheid en toewijding aan hun partner.

  Aflopend duifsymbool in sieraden en mode

  De dalende duif symbool wordt vaak gebruikt als een motief in christelijke sieraden. In sieraden, is het vaak ontworpen als hangers, bedels, reversspelden of oorbellen. Omdat het een herkenbaar christelijk symbool, wordt het meestal gedragen door volgelingen van het christelijk geloof.

  De dalende duif wordt ook vaak gedragen door kerkleiders, die soms geestelijke hemden, gewaden en stola's dragen met een dalende duif als decoratief motief of ornament.

  In het kort

  De dalende duif is een herkenbare symbool in het christendom Tegenwoordig stelt het symbool de Heilige Geest voor in de vorm van een duif, die Gods liefde, goedkeuring en zegening toont.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.