Llinell Amser Cryno o'r Hen Aifft

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r Hen Aifft yn un o’r gwareiddiadau a oroesodd yr hiraf mewn hanes. Er nad yw bob amser yn cael ei reoli gan y wladwriaeth Eifftaidd, mae yna barhad sylweddol o leiaf rhwng dyfodiad teyrnas unedig yn Nyffryn Nîl, ar ddiwedd y 4ydd mileniwm CC, hyd farwolaeth Cleopatra yn 30 BCE.

  Erbyn hyn, roedd tua 2,500 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers i'r pharaoh Khufu adeiladu ei Byramid Mawr, sy'n llai na'r amser a aeth heibio rhwng teyrnasiad Cleopatra a heddiw.

  Dyma linell amser o'r hynafol Yr Aifft, teyrnas wrth deyrnas a llinach wrth linach, a fydd yn eich helpu i ddeall sut y llwyddodd y gwareiddiad hwn i fodoli am gynifer o ganrifoedd.

  Y Cyfnod Cyndynastig (ca 5000-3000 BCE)

  Er ein bod ni heb fod â dyddiadau pendant ar gyfer y cyfnod hwn, y mae rhai ysgolheigion yn hoffi eu galw'n gynhanes yr Aifft, gellir dyddio ychydig o'i cherrig milltir yn fras:

  4000 BCE - Pobl lled-nomadaidd yn mudo o Anialwch y Sahara, a oedd yn dod yn fwyfwy cras, ac a ymsefydlodd yn Nyffryn Nîl.

  3700 BCE – Ymsefydlwyr cyntaf yn Nîl Ceir Delta ar safle a elwir bellach yn Tell el-Farkha.

  3500 CC – Adeiladwyd y sw cyntaf mewn hanes yn Hierakonpolis, yr Aifft Uchaf.

  8>3150 BCE - Y Brenin Narmer yn uno dwy deyrnas yr Aifft Uchaf ac Isaf yn un.

  3140 BCE - Narmer yn ehangu teyrnas yr Aifft i Nubia,dinistrio'r trigolion cynharach a adnabyddir fel y Grŵp A.

  Cyfnod Thinite (tua 3000-2675 CC)

  Roedd prifddinas y ddwy linach gyntaf yn This neu Thinis, tref yn yr Aifft Ganol a hyd yma heb ei ddarganfod gan archeolegwyr. Credir bod llawer o reolwyr y cyfnod hwn wedi'u claddu yno, er bod rhai eraill wedi'u canfod yn y fynwent frenhinol yn Umm el-Qaab. safle Umm el-Qaab, a elwir hefyd yn Abydos.

  2800 BCE – Ymestyniad milwrol yr Aifft i Ganaan.

  2690 BCE – Yr olaf Pharo y Cyfnod Thinite, Khasekhemwy, yn esgyn i'r orsedd.

  Hen Deyrnas (tua 2675-2130 CC)

  Mae brenhinllin tri yn dechrau gyda symud y brifddinas i Memphis. Mae'r Hen Deyrnas yn enwog am fod yn “oes aur y pyramidau” fel y'i gelwir.

  2650 BCE – Pharo Djoser yn adeiladu'r pyramid cyntaf yn Necropolis Saqqara. Mae'r pyramid cam hwn yn dal i sefyll heddiw, ac yn atyniad poblogaidd i dwristiaid.

  2500 BCE – Mae'r Sphinx Fawr wedi'i adeiladu ar lwyfandir Giza.

  <2 2400 BCE- Y Brenin Niuserra yn adeiladu'r Deml Haul gyntaf. Mae crefydd yr haul wedi ei wasgaru ar draws yr Aifft.

  2340 BCE – Mae'r Testunau Pyramid cyntaf wedi'u harysgrifio ym meddrod y Brenin Unas. Y Testunau Pyramid yw'r corpws ardystiedig cyntaf o lenyddiaeth yn yr iaith Eifftaidd.

  Y Cyfnod Canolradd Cyntaf (ca.2130-2050 BCE)

  Yn cael ei ystyried fel arfer yn gyfnod o helbul ac ansicrwydd, mae’r ymchwil diweddaraf yn dangos bod y Cyfnod Canolradd Cyntaf yn fwy tebygol o fod yn gyfnod o ddatganoli gwleidyddol, ac nid o reidrwydd yn drawmatig i’r boblogaeth. Mae'r Cyfnod Canolradd Cyntaf yn rhedeg o linach 7 i 11.

  2181 BCE – Dymchwelodd y frenhiniaeth ganolog ym Memphis, ac enillodd y nomarchiaid (llywodraethwyr rhanbarthol) rym dros eu tiriogaethau.

  2100 BCE - Eifftiaid cyffredin yn dechrau cael Testunau Coffin wedi'u hysgrifennu y tu mewn i'w eirch. Credir cyn y cyfnod hwn, dim ond y pharaoh oedd â hawliau i fywyd ar ôl marwolaeth trwy ddefodau a swynion claddu.

  Y Deyrnas Ganol (ca. 2050-1620 BCE)

  Cyfnod newydd o ffyniant economaidd a chanoli gwleidyddol wedi'i ddechrau erbyn diwedd y 3ydd mileniwm CC. Dyma hefyd y cyfnod pan ddaeth llenyddiaeth yr Aifft yn berthnasol.

  2050 BCE – Yr Aifft yn cael ei haduno gan Nebhepetre Mentuhotep, a elwir yn Mentuhotep II. Bu'r Pharo hwn yn rheoli'r Aifft am fwy na hanner can mlynedd.

  2040 BCE – Mentuhotep II yn adennill rheolaeth dros Nubia a Phenrhyn Sinai, y ddwy diriogaeth a gollwyd yn ystod y Cyfnod Canolradd Cyntaf.<3

  1875 CC - Cyfansoddwyd y ffurf gynharaf o Chwedl Sinuhe. Dyma'r enghraifft orau o lenyddiaeth o'r hen Aifft.

  Yr Ail Gyfnod Canolradd (ca. 1620-1540 CC)

  Y tro hwn nid oedd yn fewnolaflonyddwch a ysgogodd gwymp y frenhiniaeth ganolog, ond cyrchoedd pobloedd tramor o darddiad y Dwyrain Canol i Delta Nîl. Hyksos oedd enw'r rhain, a thra bod ysgolheigion clasurol yn eu gweld fel gelyn milwrol i'r Aifft, erbyn hyn credir eu bod yn ymsefydlwyr heddychlon. Delta.

  1550 BCE – Ardystiad cyntaf Llyfr y Meirw, y ddyfais ysgrifenedig bwysicaf ar gyfer cael mynediad i fywyd ar ôl marwolaeth.

  Teyrnas Newydd (ca. 1540 -1075 BCE)

  Heb os, y Deyrnas Newydd yw cyfnod ysblander gwareiddiad yr Aifft. Nid yn unig y cyflawnwyd yr ehangu mwyaf yn eu hanes, ond mae'r henebion a'r arteffactau sy'n dyddio o'r cyfnod hwn yn dangos pa mor gyfoethog a phwerus oedd y llywodraethwyr.

  1500 BCE – ehangodd Thutmose III y Ymerodraeth yr Aifft i'w hestyniad mwyaf mewn hanes.

  1450 BCE – Mae'r Brenin Senusret I yn dechrau adeiladu Teml Amun yn Karnak, cyfadeilad o adeiladau a henebion amrywiol sy'n ymroddedig i addoli'r wlad. - a elwir yn Theban Triad, gyda duw Amun ar flaen y gad.

  1346 BCE – Pharo Amenhotep IV yn newid ei enw i Akhenaten ac yn diwygio crefydd yr Aifft yn llwyr, gan drawsnewid i mewn i gwlt bod rhai ysgolheigion yn debyg i undduwiaeth. Y prif dduw yn ystod y diwygiad hwn oedd y disg haul , neu Aten, tra oedd addoliad Amun.gwahardd yn yr holl diriogaeth.

  1323 BCE – Brenin Tutankhamun yn marw. Mae ei feddrod yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus yn hanes yr Aifft.

  Y Trydydd Cyfnod Canolradd (ca. 1075-656 BCE)

  Ar ôl marwolaeth y pharaoh Ramesses XI, dechreuodd y wlad gyfnod o ansefydlogrwydd gwleidyddol. Nodwyd hyn gan ymerodraethau a theyrnasoedd cyfagos, a oedd yn goresgyn yr Aifft yn aml yn ystod y cyfnod hwn.

  1070 CC – Ramesses XI yn marw. Daeth Archoffeiriaid Amun yn Thebes yn fwy pwerus a dechrau rheoli rhannau o'r wlad.

  1050 BCE – Brenhinllin Archoffeiriaid Amun sy'n dominyddu De'r Aifft

  945 BCE – Shoshenq I sy'n sefydlu'r llinach dramor gyntaf o darddiad Lybian.

  752 BCE – Goresgyniad gan reolwyr Nubian.

  664 BCE - Yr ymerodraeth Neo-Assyriaidd yn trechu'r Nubians ac yn gosod Psamtik I yn frenin yn yr Aifft. Y brifddinas yn symud i Saïs.

  Y Cyfnod Hwyr (664-332 BCE)

  Nodweddir y Cyfnod Hwyr gan y frwydr aml am oruchafiaeth dros diriogaeth yr Aifft. Mae Persiaid, Nubians, Eifftiaid, Asyriaid i gyd yn cymryd eu tro i reoli'r wlad.

  550 BCE – Amasis II yn atodiadau Cyprus.

  552 BCE – Psamtik III yn cael ei drechu gan frenin Persiaidd Cambyses, sy'n dod yn rheolwr ar yr Aifft.

  525 CC – Brwydr Pelusium rhwng yr Aifft ac Ymerodraeth Achaemenid.

  404 BCE - Mae gwrthryfel lleol yn llwyddo i yrru'r Persiaid allanyr Aifft. Amyrtaeus yn dod yn frenin yr Aifft.

  340 CC – Nectanebo II yn cael ei drechu gan y Persiaid, sy'n adennill rheolaeth ar yr Aifft ac yn gosod satrapi.

  332 BCE - Alecsander Fawr yn gorchfygu'r Aifft. Yn sefydlu Alecsandria yn Nîl Delta.

  Cyfnod Macedonaidd/Ptolemaidd (332-30 BCE)

  Yr Aifft oedd y diriogaeth gyntaf i gael ei goresgyn gan Alecsander Fawr ar ymyl arall Môr y Canoldir, ond nid hwn fyddai yr olaf. Cyrhaeddodd ei alldaith India ond pan benderfynodd ddychwelyd i Macedonia, bu farw'n anlwcus cyn cyrraedd yno. Dim ond 32 oed oedd e.

  323 CC – Alecsander Fawr yn marw ym Mabilonia. Mae ei ymerodraeth wedi ei rhannu rhwng ei gadfridogion, a Ptolemi I yn dod yn Pharo yr Aifft.

  237 BCE – Ptolemy III Euergetes yn gorchymyn adeiladu Teml Horus yn Edfu, un o'r rhai mwyaf trawiadol enghreifftiau o bensaernïaeth anferthol y cyfnod hwn.

  51 CC – Cleopatra yn esgyn i'r orsedd. Nodweddir ei theyrnasiad gan ei chysylltiadau â'r Ymerodraeth Rufeinig gynyddol.

  30 BCE – Cleopatra yn marw, a dywedir bod ei hunig fab, Caesarion, wedi'i ddal a'i ladd, gan ddod â'r llinach Ptolemaidd i ben i bob pwrpas. Rhufain yn gorchfygu'r Aifft.

  Amlapio

  Mae hanes yr Aifft yn hir ac amrywiol, ond mae Eifftolegwyr wedi datblygu system sy'n seiliedig ar linach, teyrnasoedd a chyfnodau canolradd sy'n ei gwneud hi'n llawer haws i ddeall. Diolch ihyn, mae'n hawdd cael trosolwg o holl hanes yr Aifft yn seiliedig ar y cyfnodau a'r dyddiadau. Rydym wedi gweld y gwareiddiad hwn yn tyfu o griw o drefi amaethyddol perthynol i'r ymerodraeth fwyaf yn y byd, ac yna i gael ei orchfygu gan bwerau tramor drosodd a throsodd. Mae hwn yn ein hatgoffa'n bwerus na fydd popeth sy'n edrych yn solet yn aros felly am hir.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.