Sesen - Blodyn Lotus yr Hen Aifft

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Y Sesen yw’r blodyn lotws a ddefnyddir yn helaeth yng nghelfyddyd yr Aifft, ac mae’n cynrychioli pŵer yr haul, y greadigaeth, yr aileni, ac adfywiad. Mae'r blodyn lotws yn aml yn cael ei ddarlunio yn ei flodau gyda choesyn hir, weithiau'n sefyll yn fertigol ac ar adegau eraill wedi'i blygu ar ongl. Er y gallai lliw'r Sesen amrywio, mae'r rhan fwyaf o ddarluniau'n cynnwys lotws glas.

  Ymddangosodd y symbol hwn yn gynnar iawn yn hanes yr hen Aifft yn y llinach gyntaf a daeth yn bwysig o'r Hen Deyrnas ymlaen.

  Y Blodyn Lotus yn yr Hen Aifft

  Y blodyn Lotus, yn ôl y myth, oedd un o'r planhigion cyntaf i ddod i fodolaeth. Daeth y blodyn hwn i'r amlwg yn y byd o'r dyddodiad mwd primordial cyn gwawr y greadigaeth. Roedd yn symbol cryf gyda chysylltiad â bywyd, marwolaeth, ailenedigaeth, creu, iachâd a'r haul. Er bod y blodyn lotws yn rhan o lawer o ddiwylliannau, ychydig oedd yn ei barchu mor uchel â'r Eifftiaid.

  Roedd y blodyn lotws glas yn un o symbolau'r dduwies Hathor , a'r Eifftiaid yn credu bod ganddo briodweddau iachaol. Roedd pobl yn gwneud eli, meddyginiaethau, golchdrwythau, a phersawrau allan o'r Sesen. Fel rhan o'u haddoliad, arferai'r Eifftiaid ymdrochi delwau'r duwiau mewn dŵr persawrus lotws. Roeddent yn defnyddio'r blodyn ar gyfer ei briodweddau iechyd, ar gyfer glanhau, a hyd yn oed fel affrodisaidd.

  Mae ysgolheigion yn credu mai'r Aifft oedd lle gwreiddiol y glasa blodyn lotws gwyn. Mae'n ymddangos bod yn well gan yr Eifftiaid y lotws glas na'r gwyn oherwydd ei arogl a'i harddwch. Mae rhywogaethau eraill fel y lotus pinc yn tarddu o Persia. Achosodd yr holl ddefnyddiau a chysylltiadau hyn i'r blodyn lotws ddod yn flodyn cenedlaethol yr Aifft fodern.

  Darluniwyd y Sesen ar sawl eitem o'r hen Aifft. Roedd darluniau o'r Sesen mewn sarcophagi, beddrodau, temlau, swynoglau, a mwy. Er mai symbol yr Aifft Uchaf oedd y lotws yn wreiddiol, roedd pobl hefyd yn ei addoli yn ninas Heliopolis, lle mae Cairo modern wedi'i leoli. Roedd y Sesen hefyd yn arwyddocaol mewn pensaernïaeth ac fe'i darluniwyd ar demlau, pileri, a gorseddau'r pharaohs.

  //www.youtube.com/embed/JbeRRAvaEOw

  Symbolaeth y Sesen 5>

  Mae'r lotws ymhlith y blodau mwyaf symbolaidd. Dyma rai o'r ystyron sy'n gysylltiedig â'r Sesen yn yr hen Aifft:

  • Amddiffyn - Ar wahân i briodweddau gwirioneddol y blodyn lotws, roedd yr Eifftiaid yn credu bod ei arogl yn cynnig amddiffyniad. Yn yr ystyr hwn, mae yna lawer o ddarluniau o dduwdodau yn cynnig blodyn lotws glas i'r Pharoiaid ei arogli.
  • Adfywio ac Aileni – Un o nodweddion pwysicaf un y blodyn lotws yw ei drawsnewidiad yn ystod y dydd. Gyda'r nos, mae'r blodyn yn cau ei betalau ac yn cilio i'r dŵr muriog, sef ei amgylchedd, ondyn y bore, mae'n ail-ymddangos ac yn blodeuo eto. Cryfhaodd y broses hon gysylltiadau'r blodyn â'r haul ac ailenedigaeth, gan y credid bod y broses hon yn efelychu taith yr haul. Roedd y trawsnewid hefyd yn symbol o adfywiad y blodyn bob dydd.
  • Marwolaeth a Mummification - Oherwydd ei gysylltiadau ag ailenedigaeth ac â duw'r Isfyd Osiris , roedd gan y symbol hwn gysylltiadau â marwolaeth a y broses mymïo. Mae rhai darluniau o'r Pedwar Mab Horus yn eu dangos yn sefyll ar Sesen. Mae Osiris hefyd yn bresennol yn y darluniau hyn, gyda'r Sesen yn symbol o daith yr ymadawedig i'r isfyd.
  • Uno'r Aifft - Mewn rhai darluniau, yn enwedig ar ôl uno'r Aifft, mae coesyn y Sesen yn ymddangos wedi'i gydblethu â'r planhigyn papyrws. Roedd y cyfuniad hwn yn symbol o Aifft unedig, gan fod y lotws yn symbol o'r Aifft Uchaf tra bod y papyrws yn symbol o'r Aifft Isaf.

  Y Sesen a'r Duwiau

  Roedd gan y blodyn lotws cysylltiadau â llawer o dduwiau mytholeg yr Aifft. Oherwydd ei gysylltiadau â'r haul, roedd y Sesen yn un o symbolau'r duw haul Ra . Mae mythau diweddarach yn cysylltu symbol Sesen â Nefertem, duw meddygaeth ac iachâd. Am ei aileni a'i rôl yn nhaith marwolaeth, daeth y Sesen yn symbol o Osiris hefyd. Mewn eraill, llai cyffredinmythau a darluniau, roedd yn rhaid i'r Sesen ymwneud â'r duwiesau Isis a Hathor .

  Y Sesen Tu Allan i'r Hen Aifft

  Mae'r blodyn lotws yn symbol nodedig mewn sawl diwylliant dwyreiniol, yn fwyaf amlwg yn India ac yn Fietnam. Fel yn yr Aifft, mae'n cynrychioli aileni, esgyniad ysbrydol, glanhau, purdeb a goleuedigaeth, yn enwedig mewn Bwdhaeth a Hindŵaeth.

  Ar wahân i symbolaeth y blodyn lotws, mae pobl hefyd wedi ei ddefnyddio fel planhigyn meddyginiaethol trwy gydol hanes. Mewn llawer o wledydd Asia, mae'r gwreiddyn lotws yn cael ei fwyta'n gyffredin mewn amrywiaeth o brydau.

  Yn Gryno

  Mor bwysig oedd y symbol Sesen nes i'r blodyn lotws ddod yn flodyn a gysylltir amlaf â'r Aifft. Roedd y blodyn lotws yn nodedig nid yn unig yn yr Hen Aifft ond hefyd mewn diwylliannau dwyreiniol eraill, ac yn cael ei werthfawrogi fel symbol o adfywiad, ailenedigaeth, pŵer, purdeb a goleuedigaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.