St. Homobonus – Nawddsant Catholig Dynion Busnes

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  St. Mae homobonus yn fath arbennig o sant. Mae’n sant na weithiodd i ysgaru ei hun oddi wrth bethau materol a chyfoeth ond a ddefnyddiodd ei fusnes llwyddiannus i helpu pobl ei dref. Yn Gristion duwiol, roedd Homobonus yn mynd i'r eglwys yn aml ac roedd yn genhadwr annwyl. Daeth yn enwog fel rhywun oedd yn cydbwyso ei fywyd busnes a'i graffter yn hawdd â'i dduwdod a'i ddefosiwn.

  Pwy yw St. Homobonus?

  Parth Cyhoeddus <5

  St. Efallai bod enw Homobonus yn ymddangos yn rhyfedd i siaradwyr Saesneg heddiw, ond yn syml iawn mae'n cyfieithu fel dyn da i'r Lladin ( homo – dynol, bonws/bono – da ). Cafodd ei eni yn Omobono Tucenghi rywbryd yn y 12fed ganrif yn Cremona, yr Eidal.

  Cafodd fywyd cynnar hawdd gan ei fod yn hanu o deulu cefnog. Yr oedd ei dad yn deiliwr llwyddianus ac yn fasnachwr. Gan barhau ac ehangu menter ei dad yn ddiweddarach yn ei fywyd, trodd y sant da hefyd yn gyfrwng i helpu pobl Cremona.

  St. Bywyd Ysbrydoledig Homobonus

  Ar ôl cael ei fagu mewn cartref cyfoethog, ni adawodd St. Homobonus i’r fagwraeth hon ei wahanu oddi wrth ei gyd-Gremoniaid. I'r gwrthwyneb, ffurfiodd y gred bod yn rhaid bod Duw wedi rhoi'r bywyd hwn iddo fel modd o helpu eraill.

  Canolbwyntiodd y sant da ar ei ddyletswyddau yn yr eglwys a daeth yn genhadwr annwyl. Yr oedd yn anwyl am ei dystiolaeth o wasanaeth i ereill, a rhoddodd Mrrhan fawr o elw cyson ei fusnes i'r tlodion a'r eglwys.

  Canmolwyd ef gan lawer o'i gyfoedion, yr hyn nid yw yn gyffredin i lawer o saint. Ym Bywydau’r Tadau Cyntefig, y Merthyron, a’r Prif Seintiau Eraill dywedir ei fod yn gweld ei fusnes fel “cyflogaeth gan Dduw” a bod ganddo “gymhellion perffaith rhinwedd a chrefydd. ” .

  St. Mentrau Busnes Homobonus

  St. Nid dim ond i roi arian i’r tlodion y defnyddiodd Homobonus fusnes ei dad – datblygodd ac ehangodd y busnes hwnnw hefyd. Ni allwn wybod yn bendant beth yw union baramedrau datblygiad ei fusnes, ond mae pob ffynhonnell Gatholig sydd ar gael yn honni iddo dyfu cwmni masnachu ei dad i weithio gyda ac mewn dinasoedd eraill a dod â mwy o gyfoeth i Cremona nag o'r blaen. Daeth hefyd yn flaenor pwysig a pharchus yn y ddinas, yn aml yn datrys anghydfod rhwng pobl i mewn ac allan o'r eglwys.

  St. Marwolaeth Homobonus a Chanoneiddio

  Dywedir i'r sant da farw tra'n mynychu'r offeren ar 13 Tachwedd, 1197. Nid yw ei union oedran y pryd hynny yn sicr gan na wyddom ei ddyddiad geni.<5

  Fodd bynnag, gwyddom iddo farw o henaint wrth edrych ar y croeshoeliad. Yr oedd ei gyd-addolwyr a'i gydwladwyr, wedi gweled dull ei farwolaeth yn gystal a'i fuchedd dduwiol, yn gwthio am ei ganoneiddio. Er ei fod yn lleygwr, cafodd ei ganoneiddio ychydigdros flwyddyn yn ddiweddarach – ar Ionawr 12, 1199.

  Symboledd Homobonus Sant

  Mae symbolaeth Homobonus Sant yn un y mae llawer yn honni ei fod yn dyheu amdano, ond ychydig yn ei gyflawni mewn gwirionedd. Arweiniodd y sant Eidalaidd ei fywyd yn union fel y byddech chi'n disgwyl i ddyn busnes da wneud - trwy greu menter fusnes lwyddiannus a'i ddefnyddio i wasanaethu'r bobl o'i gwmpas. Mae'n cynrychioli duwioldeb, gwasanaeth, heddwch, a'r grefft o roi.

  Yr unig leygwr i gael ei ganoneiddio yn ystod yr Oesoedd Canol, mae bellach yn nawddsant nid yn unig pobl fusnes ond teilwriaid, gweithwyr brethyn, a chryddion. Mae'r sant da yn dal i fod o gwmpas, yn cael ei ddathlu gan Gatholigion ledled y byd ar Dachwedd 13. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o seintiau Catholig eraill, mae St. Homobonus yn ffigwr perthnasol yn niwylliant corfforaethol heddiw oherwydd ei gysylltiad â busnes a chyfoeth.

  I Diweddglo

  St. Roedd Homobonus yn byw bywyd sy’n ysbrydoli yn ei symlrwydd. Wedi ei eni a'i ganoneiddio yn y 12fed ganrif roedd Cremona, yr Eidal, St. Homobonus yn ddyn busnes llwyddiannus a wnaeth bopeth o fewn ei allu i'w gymuned.

  Yn Gristion selog, bu farw yn yr eglwys a'i lygaid yn gadarn ar y croeshoeliad, gan ysbrydoli ei gyd-Gremoniaid i wthio am ei ganoneiddio. Mae'n dal i gael ei barchu hyd heddiw fel enghraifft ddisglair o'r hyn y dylai dyn busnes a Christion da ymdrechu i fod.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.