Symboler i Bibelen og deres betydning

 • Del Dette
Stephen Reese

  Mange principper i den kristne tro er baseret på indholdet af Bibelen, da man mener, at Bibelen indeholder budskaber direkte fra Gud, som er sendt til mennesker gennem forskellige budbringere.

  Bibelen bruger forskellige symboler og symbolik til at formidle disse budskaber, og derfor advarer bibeleksperter læsere om ikke at tage det, de læser, for pålydende, men altid søge efter den dybere mening med hvert udsagn. Der er mange symboler i Bibelen, men her er nogle af de mest kendte.

  Symboler i Bibelen

  1. Olivenolie

  Selv om kristne tror på én Gud over alle, hævder de også, at Gud er legemliggjort i treenigheden af Faderen (Gud), Sønnen (Jesus Kristus) og Helligånden (Guds kraft). Bibelen bruger disse referencer flere gange i både Det Gamle og Det Nye Testamente, ofte ved hjælp af symboler.

  I Det Gamle Testamente blev olivenolie ofte brugt til at repræsentere Helligånden. Dette er for at adskille den fra den rå, uraffinerede olie, der kom fra undergrunden. Mens olivenolie var et velkendt syn i tiden før Kristus og ofte blev set som et tegn på godt helbred og livsglæde, brugte de kristne den som en del af et ritual.

  Når de kristne gav velsignelser eller helbredte syge, tørrede de kristne olivenolie på personen, normalt på panden eller på den syge kropsdel, som symbolsk overførte Helligåndens kraft til at vaske den pågældendes sygdom væk eller afværge onde ånder.

  2. Duer

  En anden repræsentation af Helligånden i skriften er den due Under Jesu dåb beskriver alle fire evangelier, at en due duer dukkede op under Jesu dåb, og at Helligånden kom ned over Jesus.

  I Det Gamle Testamente blev duer brugt som tegn på renhed eller fred I en af illustrationerne ses en due med en olivengren i sit næb, da den flyver tilbage til Noa og arken, hvilket både bebuder afslutningen på den store syndflod og beroliger Guds vrede. I Salmernes Bog, Salomon og Første Mosebog bruges duer til at repræsentere brude, især i form af deres uskyld og loyalitet.

  3. Lam

  Lammene, der ofte omtales som offerdyr, der bruges til religiøse ritualer og hedensk praksis, nævnes mange gange i Bibelen. Jesus Kristus selv blev ofte omtalt som "Guds lam", da hans eksistens var ment som et offer for at redde verden fra evig fordømmelse.

  Jesus omtales nogle gange også som "den gode hyrde", og hans tilhængere er flokken af får, som han skal lede på rette vej.

  4. Klipper eller sten

  Skrifterne henviser ofte til sten eller klipper, når de symboliserer styrke eller udholdenhed, især i profetier i Det Gamle Testamente. Oftest bruges de til at beskrive, hvordan Gud er urokkelig i sine løfter til folket, eller hvordan han giver støtte og stabilitet i bekymringstider.

  Et eksempel kan findes i 2. Samuelsbog 22:2-3, hvor David siger: "Herren er min klippe, min borg... min Gud er min klippe, til hvem jeg tager min tilflugt". Et andet eksempel kan findes i Esajas' Bog 28:16: "Se, jeg lægger i Zion en sten til grundvold, en prøvet sten, en dyrebar hjørnesten, en sikker grundvold; den, der tror, skal ikke skynde sig".

  I Det Nye Testamente blev klipper brugt til at beskrive ikke kun Gud, men også hans loyale tilhængere, og især Peter beskrives som den klippe, som kirken skulle bygges på.

  5. Regnbue

  Regnbuer er smukke at se på og betragtes som et naturvidunder, og de uforudsigelige regnbuer i himlen er altid ærefrygtindgydende, men for kristne har de en endnu dybere betydning som et direkte budskab fra Gud.

  Regnbuer nævnes første gang efter den store syndflod som et billede på Guds løfte til folket. I denne pagt fortalte Gud Noa, at han aldrig mere ville bruge syndfloder som straf for alle levende væsener eller som middel til at rense jorden, og regnbuen ville tjene som en påmindelse til ham selv. Denne historie findes i kapitel 9 i Første Mosebog.

  Andre henvisninger til regnbuen findes i Ezekiel og Johannes' Åbenbaring, hvor den bruges til at beskrive Herrens majestæt og hans riges skønhed.

  6. Honning

  Honning er mere end blot en sød godbid, den bruges som et symbol på velstand, overflod og løftet om et bedre liv.

  I Anden Mosebog beskrives det forjættede land som "et land, der flyder med mælk og honning". I Ordsprogene 24,13 siger en far til sin søn, at han skal spise honning, "for den er god, honning fra ragen er sød for din smag, og du skal vide, at visdom er sød for din sjæl; hvis du finder den, er der et fremtidigt håb for dig, og dit håb skal ikke blive udslettet".

  På denne måde repræsenterer honning de gode ting i livet, da det er sødt, sundt og ikke altid er let at få fat i.

  Vigtige temaer i Bibelen

  1. Én Gud

  Et fælles tema i skrifterne er tilstedeværelsen af et almægtigt væsen, som selv har skabt universet. Dette er meget forskelligt fra hedenske og polyteistiske trosretninger, hvor tilbedelsen er spredt over flere guder, som kun har ansvaret for et ansvarsområde ad gangen.

  2. Vigtigheden af hårdt arbejde

  Bibelen lægger i mange tilfælde vægt på værdien af hårdt arbejde. Selv Gud selv arbejdede i 6 dage og 6 nætter for at skabe universet. Det er derfor, at mennesker fik talenter og færdigheder, så de kan arbejde for sig selv, uanset hvilket område de er skabt til at udmærke sig inden for.

  3. Husk at give tilbage

  Når folk arbejder hårdt, skal de også huske at sætte service i centrum for alt, hvad de gør. Dette omfatter at give tilbage til samfundet og deres kirke, da det er en almindelig praksis for kristne at sende regelmæssige donationer til deres ministerium, eller det, de kalder "tiende".

  4. Stilhedens og meditationens kraft

  Bibelen lærer kristne, at når de står over for en udfordring, der føles uovervindelig, eller når de føler, at de har mistet retning, skal de blot sidde stille og bede om vejledning. Det siges, at Gud kommunikerer direkte til mennesker, men at de bare går glip af det, fordi de har for travlt med at leve deres liv. Den eneste måde at modtage budskabet klart på er at rense dit sind.af støj og distraktion fra omverdenen.

  5. Handlinger af sorg og ydmyghed

  Som det bruges i forskellige fortællinger i Bibelen, river bemærkelsesværdige personer deres klæder i stykker for at vise anger eller angst. Nogle eksempler kan findes i historierne om Jakob i Første Mosebog og om Mordokaj i Esters Bog, begge i Det Gamle Testamente.

  Bøjet hoved, knyttede hænder og lukkede øjne indikerer ydmyghed, især i bøn. Det betyder, at man sænker sig ned foran Herren, og det bruges ofte til at beskrive en person i bøn, som f.eks. i historier fra Anden Mosebog, Krønikebog og Nehemias.

  6. Billedsprog og personificering i Bibelen

  Bibelen bruger metaforer, billedsprog, allegorier og forskellige andre litterære redskaber, som gør skrifterne rige på symbolik. F.eks. er Israel til tider blevet beskrevet som en søn, som Guds brud eller som en utro hustru. Kirken selv er i forskellige skriftsteder blevet beskrevet som Kristi legeme, som en høst af frugter eller afgrøder eller som et brød.

  Allegorier bruges også i de fleste af de lignelser og fabler, der er indlagt i Bibelen, især dem, som Jesus fortæller. For eksempel fortæller lignelsen om den fortabte søn om Guds kærlighed og tilgivelse til syndere. Et andet eksempel er lignelsen om den vise kong Salomon, som understreger offerets magt og en mors kærlighed, men som også taler om evnen til at foretage vurderinger under enkrisetid.

  Konklusion

  Bibelen er rig på symbolik, symboler og billeder, der repræsenterer de værdier og begreber, som kristne holder af. Da der er mange fortolkninger af denne symbolik, kan der opstå debat om, hvad disse symboler betyder.

  Stephen Reese er en historiker, der har specialiseret sig i symboler og mytologi. Han har skrevet flere bøger om emnet, og hans arbejde er blevet publiceret i tidsskrifter og magasiner rundt om i verden. Stephen er født og opvokset i London og har altid elsket historie. Som barn brugte han timer på at studere gamle tekster og udforske gamle ruiner. Dette fik ham til at forfølge en karriere inden for historisk forskning. Stephens fascination af symboler og mytologi stammer fra hans tro på, at de er grundlaget for den menneskelige kultur. Han mener, at vi ved at forstå disse myter og legender bedre kan forstå os selv og vores verden.