Symbolen van God en wat ze betekenen

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Voor mensen is het geloof in een superieur wezen (of God) een manier van leven, ingebakken in hun natuur, vaak vanaf hun geboorte. Doorheen de geschiedenis zijn mensen zich blijven onderwerpen aan "God", de onbekende macht waarvan men gelooft dat hij de wereld heeft geschapen. Elke beschaving in elk deel van de wereld heeft zijn eigen godheden om te aanbidden en mythologieën om in te geloven.

  Hier volgt een blik op enkele van de populairste religieuze symbolen die gebruikt worden om God voor te stellen, hun betekenis en hoe ze zijn ontstaan.

  Het Latijnse Kruis

  De Latijns kruis is de meest erkende Christelijk symbool die de redding en verlossing van de mensheid door Jezus Christus voorstelt, evenals zijn kruisiging.

  Aangenomen wordt dat het kruis een paar duizend jaar voor het christendom bestond, maar oorspronkelijk was het een heidens symbool. Egyptische ankh is een versie van het kruis, die duizenden jaren voor het christendom werd gebruikt. Het kruissymbool werd geassocieerd met het christendom tijdens het bewind van keizer Constantijn, ongeveer 300 jaar na de tijd van Jezus. Constantijn bekeerde zich tot het christendom en schafte de kruisiging af als straf voor misdaden. Hierna werd het kruis een christelijk symbool, dat de kruisiging van Jezus voorstelde.Christus.

  De twee horizontale armen symboliseren de Vader en de Zoon, de kortere verticale arm stelt de Heilige Geest voor, terwijl de onderste helft van de verticale arm hun Eenheid symboliseert.

  Ichthys vis

  De ichthys De ichthys, Grieks voor vis, is een vroegchristelijk symbool, dat lijkt op het profiel van een vis. Aanvankelijk een heidens symbool, werd de ichthys door christenen gekozen om elkaar te identificeren in de tijd van de Romeinse christenvervolging. De ichthys werd door christenen gebruikt om geheime ontmoetingsplaatsen aan te duiden waar ze samen konden aanbidden. Het werd gezien op deuren, bomen en graven, maar aangezien het ook een heidenssymbool, zijn associatie met het christendom bleef verborgen.

  Er wordt in de Bijbel herhaaldelijk melding gemaakt van vissen, waardoor het symbool ichthys verschillende associaties heeft gekregen. Het symbool wordt geassocieerd met Jezus omdat het Jezus voorstelt als 'visser van mensen', terwijl het woord een acrostische spelling zou zijn van Jezus Christus, Lied van God, Redder. Ook het verhaal over hoe Jezus 5000 mensen voedde met twee vissen en vijf broden associeert het vissymbool met zegeningen, overvloed en wonderen.

  Het Keltische Kruis

  Het Keltische kruis lijkt op een Latijns kruis met een aureool rond het snijpunt van de steel en de armen. Sommigen zeggen dat het kruis bovenop de cirkel symbool staat voor de suprematie van Christus over de heidense zon. Omdat het geen begin of einde heeft, symboliseert de aureool de eindeloze liefde van God, en velen geloven dat het ook lijkt op de aureool van Christus.

  Volgens de legende werd het Keltische kruis voor het eerst geïntroduceerd door St. Patrick toen hij in Ierland was om heidenen tot het christendom te bekeren. Er wordt gezegd dat hij het kruis creëerde door de heidense zon te combineren met het Latijnse kruis om de pasbekeerden het belang ervan te laten inzien.

  In de 19e eeuw werd het geringde kruis steeds meer gebruikt in Ierland en tegenwoordig is het een traditioneel christelijk symbool van Ierse trots en geloof.

  Alfa en Omega

  De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, Alfa en Omega Volgens het boek Openbaring verklaarde Jezus dat hij de Alfa en Omega was, wat betekent dat hij de eerste en de laatste is. Hij bestond al lang voor al het andere en hij zal blijven bestaan ook nadat al het andere is opgehouden te bestaan.

  De Alfa en Omega komen voor in het vroege christendom en zijn afgebeeld in de Romeinse catacomben, christelijke kunst en beeldhouwwerken.

  De drie nagels van de kruisiging

  Doorheen de geschiedenis is de spijker in het christendom nauw verbonden geweest met de kruisiging van Jezus Christus. Een belangrijk symbool van het christelijk geloof, de drie spijkers van de kruisiging, met één lange spijker in het midden en een kortere spijker aan weerszijden, symboliseren Jezus' passie, het lijden dat hij onderging, en zijn dood.

  Tegenwoordig dragen sommige christenen spijkers als alternatief voor het Latijnse kruis of het kruisbeeld. De meeste evangelische christenen zien de spijker echter als een symbool van de duivel.

  Menorah

  Een bekend symbool van het Joodse geloof, de Menorah lijkt op een kandelaar met zeven lampen die Mozes in de woestijn gebruikte. De middelste lamp stelt Gods licht voor, terwijl de andere zes lampen de verschillende aspecten van kennis voorstellen. De lampen zouden ook de zeven planeten en de zeven scheppingsdagen symboliseren, waarbij de middelste lamp de sabbat voorstelt.

  Als geheel staat de Menorah symbool voor spirituele en fysieke verlichting, wat duidt op universele verlichting. Het is ook sterk verbonden met het Joodse Lichtfeest, bekend als Hannukah De Menorah, een zeer prominent symbool van het Joodse geloof, is ook het officiële embleem van de staat Israël, gebruikt in het wapen.

  De ster van David

  De Ster van David is een zespuntige ster die te zien is op Joodse grafstenen, synagogen en zelfs op de vlag van Israël. De ster symboliseert het legendarische schild van de Bijbelse koning David, naar wie hij is genoemd.

  Ook bekend als de Schild van David, een verwijzing naar de bescherming die God David en zijn volk bood, heeft het symbool veel betekenis in het jodendom. De drie punten aan de ene kant van de ster staan voor openbaring, verlossing en schepping, terwijl de drie aan de andere kant staan voor God, de mens en de wereld.

  De Davidster wordt ook verondersteld het hele universum voor te stellen, waarbij elk van de punten een andere richting aangeeft: oost, west, noord en zuid. Zoals vermeld in de Kabbala, een aspect van de Joodse traditie dat zich bezighoudt met de mystieke interpretatie van de Bijbel, staan de zes punten en het centrum van de Ster voor vriendelijkheid, volharding, harmonie, strengheid, koninklijkheid, pracht en praal, enstichting.

  De Ahimsa Hand

  De Ahimsa hand is een belangrijk religieus symbool in het Jainisme, en staat voor een oud Indiaas principe - de Ahimsa gelofte van geweldloosheid en niet-verwonden. Het toont een open hand met de vingers dicht bij elkaar, een wiel afgebeeld op de palm, en het woord Ahimsa in het midden. Het wiel is de dharmachakra die de vastberadenheid vertegenwoordigt om reïncarnatie te beëindigen door het voortdurende streven naar Ahimsa.

  Voor de Jains is het doel van ahimsa het doorbreken van de cyclus van reïncarnatie, wat het uiteindelijke doel van de religie is. Men gelooft dat het volgen van het concept van ahimsa de accumulatie van negatief karma zal voorkomen.

  Als symbool staat de Ahimsa hand voor eenheid, vrede, een lang leven en voorspoed voor de Jains en voor iedereen die het eens is met de leer en elk levend wezen. Het lijkt enigszins op het symbool van de helende hand, dat een hand met een spiraal op de palm toont.

  De ster en sikkel

  Hoewel geassocieerd met de islam, de Ster en halve maan symbool heeft geen spiritueel verband met het islamitische geloof en wordt niet genoemd in de heilige boeken, noch gebruikt bij de eredienst.

  Het symbool heeft een lange en ingewikkelde geschiedenis, en over de oorsprong ervan wordt gediscussieerd. Het werd echter geassocieerd met de islam ten tijde van het Ottomaanse Rijk, toen versies ervan werden gebruikt in de islamitische architectuur. Uiteindelijk werd het symbool gebruikt als tegenhanger van het christelijke kruis tijdens de kruistochten.

  Tegenwoordig is het symbool van de ster en de halve maan te vinden op de vlaggen van verschillende landen, waaronder Turkije, Azerbeidzjan, Maleisië, Pakistan en Tunesië. Het wordt beschouwd als het meest herkenbare symbool van het land. symbool van de islam .

  Het Dharmawiel

  Het dharmawiel is een beroemd symbool dat geassocieerd wordt met het boeddhisme en staat voor de dharma, de grondbeginselen van het individuele of kosmische bestaan, in de leer van de Boeddha. Het traditionele wiel heeft acht spaken, maar er zijn ook wielen met maar liefst 31 spaken en zo weinig als vier.

  Het 8-spaaks wiel is de meest bekende vorm van het Dharmawiel in het boeddhisme. Het vertegenwoordigt het Achtvoudige Pad dat de weg is om Nirvana te bereiken door de juistheid van levensonderhoud, geloof, spraak, actie, gedachte, inspanning, meditatie en vastberadenheid.

  Het wiel ook symboliseert wedergeboorte De rand van het wiel staat symbool voor de mentale concentratie die nodig is om alles bij elkaar te houden.

  Taiji symbool (Yin en Yang)

  Het symbool van de Yin en Yang Het concept bestaat uit een cirkel met twee wervelende secties erin, een zwarte en een witte. Geworteld in de oude Chinese filosofie, is het een prominente Taoïstisch symbool .

  De witte helft van de Yin Yang is de Yan-qi die de mannelijke energie vertegenwoordigt, terwijl het zwarte deel de Yin-qi is, de vrouwelijke energie. De manier waarop de twee helften om elkaar heen wervelen laat een continue, vloeiende beweging zien.

  De witte helft bevat een kleine zwarte stip, terwijl de zwarte helft ook een witte stip in het midden heeft, als symbool van dualiteit en het concept dat tegenstellingen het zaad van de ander dragen. Dit laat zien dat beide helften van elkaar afhankelijk zijn, en dat de ene niet alleen kan bestaan.

  Khanda

  Een bekend symbool in het Sikhisme, de Khanda De cirkel, die geen begin of einde heeft, betekent dat God één is, terwijl de twee zwaarden aan weerszijden de politieke en geestelijke krachten symboliseren die hand in hand gaan. Het suggereert dat men moet kiezen om te strijden voor wat juist is.

  Het Khanda symbool werd in zijn huidige vorm geïntroduceerd in de jaren 1930, rond de tijd van de Ghadar Beweging, waarbij uitgeweken Indiërs probeerden de Britse overheersing in India omver te werpen. Sindsdien is het een populair symbool van het Sikh geloof en tevens het militaire embleem van de Sikh.

  Om

  Een van de belangrijkste symbolen in het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme, Om is een Sanskriet woord, een heilige, mystieke incantatie, die gewoonlijk voorkomt aan het begin of het einde (of beide) van vele Sanskriet gebeden, recitaties en teksten.

  Volgens de Mandukya Upanishad is de heilige klank 'om' de enige eeuwige lettergreep die het verleden, het heden en de toekomst omvat, samen met alles wat daarbuiten bestaat.

  Het symbool bij de klank wordt gebruikt om Brahman voor te stellen, het Opperwezen of God voor de Hindoes die de bron is van al het leven en niet volledig kan worden waargenomen.

  De Torii poort

  Torii poorten zijn enkele van de meest herkenbare Japanse Shinto symbolen, die de toegang tot de heiligdommen markeren. Deze poorten zijn meestal gemaakt van steen of hout en bestaan uit twee palen.

  Het passeren van een toripoort wordt beschouwd als een methode van zuivering die noodzakelijk is bij een bezoek aan een Shinto-heiligdom. Zuiveringsrituelen spelen een belangrijke rol in Shinto, dus bezoekers van het heiligdom worden gereinigd van slechte energie als zij door de poort gaan.

  Torii poorten komen voor in verschillende kleuren, maar zijn meestal geschilderd in een levendige kleur oranje of rood. Men gelooft dat deze kleuren staan voor zon en leven en dat ze ongeluk en slechte voortekenen afwenden.

  Het hakenkruis

  Een populair symbool dat de hindoegod Ganesha voorstelt, de Swastika lijkt op een kruis met vier armen in een hoek van 90 graden gebogen. Het wordt gewoonlijk vereerd om geluk, overvloed, pluraliteit, voorspoed en harmonie aan te trekken. Sommigen geloven dat het symbool God en de schepping betekent, terwijl anderen geloven dat de vier gebogen armen de vier doelen van alle mensen vertegenwoordigen: gerechtigheid, liefde, bevrijding en rijkdom.

  Het hakenkruis zou ook het wereldwiel voorstellen, waarbij het eeuwige leven afwisselend van het ene punt naar het andere gaat, rond een vast middelpunt, of God. Hoewel het in het Westen als een haatsymbool wordt beschouwd vanwege de toe-eigening van het hakenkruis door de nazi's, wordt het al duizenden jaren beschouwd als een nobel symbool, en dat blijft zo in Oosterse culturen.

  In het kort

  De symbolen op deze lijst zijn enkele van de meest bekende symbolen van God. Sommige begonnen als totaal verschillende symbolen die niets met godsdienst te maken hadden, terwijl andere aanvankelijk in één godsdienst werden gebruikt, maar later door een andere werden overgenomen. Vandaag de dag behoren ze nog steeds tot de meest erkende en gerespecteerde symbolen die God over de hele wereld vertegenwoordigen.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.